Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK002X212

1.3 Site name

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2018-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:sdfmand@nst.dk
Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.335556
Latitude:55.804722

2.2 Area [ha]

3818.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      355.7  0.00 
3150  info      942  0.00 
3160  info      0.1  0.00 
3260  info      0.3  0.00 
6210  info      6.31  0.00 
6230  info      3.2  0.00 
6410  info      2.34  0.00 
6430  info      0.5  0.00 
7140  info      3.63  0.00 
7220  info      0.5  0.00 
7230  info      11.61  0.00 
9110  info      91.76  0.00 
9130  info      1.19  0.00 
9160  info      20.21  0.00 
91D0  info      25.59  0.00 
91E0  info      48.28  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1082Graphoderus bilineatus           
I1042Leucorrhinia pectoralis           
A1166Triturus cristatus           
I1014Vertigo angustior           
I1016Vertigo moulinsiana           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0657.35
N155.27
N1626.29
N197.72
N233.38

Total Habitat Cover

100.00999999999999

Other Site Characteristics

Dalen med Buresø, Bastrup Sø og Farum Sø er en typisk tunneldal, udformet af smeltevandsstrømme, er løb i tunneler i og under istidens gletschere, hvor de eroderede i isens bløde underlag. Igennem dalen fra Bastrup Sø, Farum Sø og Furesøen og derfra videre til Lyngby Sø opstod Mølleåens øvre løb. Mod vest, med afløb til Roskilde Fjord, opstod Græse Å, der afvander Buresø. Buresø er omgivet af stejle brinker, især langs sydsiden. Mod vest hæver israndslinien sig i form af bakkeformationen, hvor gletscherporten stod. Mellem Buresøen og Bastrup Sø ligger Ganløse Eged. I den sydvestlige del af Ganløse Eget, på skrænten ned mod Damvad Ådal, ligger et system af gamle hulveje, der let kan følges gennem skoven til dens nordkant, hvor vejene har krydset eng- og moseområdet Småsøerne på vandskellet. Bastrup Sø er Mølleåsystemets kildesø. Nedenfor Bastrup Sø fremtræder Mølleåen kun som en grøft, bevokset med tætte Elle- og Birkekrat. Videre mellem Hestetang og Gedevase Bro er dalen opfyldt af talrige gamle tilgroede tørvegrave. Farum Sø er den tredje største i Mølleåsystemet. Ved den vestlige ende af Farum Sø ligger Sortemosen. Tidligere lå mosen hen med åbne enge og kær, der anvendtes til græsning og høslæt; i dag er den næsten helt tilgroet med pil og birk. Farum Søs sydside er skovklædt og bræmmet af rør- eller ellesump. Syd for søen ligger Sækken, der dels består af birke- ellesump, dels af åben mose. Furesøen er Danmarks fjerde største sø, og samtidig landets dybeste sø. Vaserne er et moseområde dannet ved den soleksponerede nordbred af Furesøens største vig, Storekalv. Mosen består af vandfyldte tørvegrave, rørskovsarealer og navnlig af ellesumpe iblandet birk og pil. Sumpene har bevaret et urskovsagtigt præg med træernes høje rodnet ude i vandet og mange væltede stammer. I mosens mere åbne partier findes en høj kærmosevegetation. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

4.2 Quality and importance

Området udgør øvre del af Mølleåen, og er af særdeles stor betydning som spredningskorridor for flere arter, i kraft af at være et stort sammenhængende vådområde med tilgrænsende skov og moser. Kvaliteten af området er god og desuden i bedring, som følge af målrettede plejetiltag, der bl.a. har bevirket en kraftig reduktion i næringstilførsel.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HJ02.07i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK0123.00
DK0370.00
DK118.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC123
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY