Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK008X183

1.3 Site name

Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand

1.4 First Compilation date

1998-05

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:sdfmand@nst.dk
Date site proposed as SCI:1998-05
Date site confirmed as SCI:2005-01
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:10.610708
Latitude:55.608138

2.2 Area [ha]

2193.0000

2.3 Marine area [%]

89.5000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Marine Baltic Sea (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info  X     300  0.00 
1140  info      0.00 
1150  info      100  0.00 
1160  info      600  0.00 
1170  info      600  0.00 
1210  info      1.69  0.00 
1220  info      8.24  0.00 
1230  info      1.11  0.00 
1310  info      0.11  0.00 
1330  info      67.49  0.00 
3140  info      0.01  0.00 
3150  info      0.1  0.00 
6210  info      57.8  0.00 
6230  info      2.52  0.00 
7220  info      0.04  0.00 
7230  info      0.08  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1351Phocoena phocoena           
A1166Triturus cristatus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0190.87
N031.66
N094.62
N150.85
N161.04
N230.97

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Fyns Hoved er den yderste forpost af Hindsholm-halvøen, der er et af få danske drumlin-landskaber, og hvis nordligste del består af småøer, holme, drag og odder med krogede former. Hindsholm ligger i det nedbørsfattige og solrige Storebæltsområde, og på halvøens grusede og sandede skrænter findes en flora med flere sydeuropæiske steppeplanter. Fyns Hoved er et ubeboet, forblæst og delvist græsklædt område med stejle klinter og en havstok opfyldt af granit- og gnejsblokke. I læ af Fyns Hoved ligger den fladvandede lagune, Fællesstrand, der mod nord og øst lukkes af den lange krumodde, Tornen, og mod syd af den delvist kratdækkede bakkeknold, Jøvet. Syd herfor ligger det lille øhav, Lillestrand, der mod vest afgrænses af en kort nordlig odde, Korsøre, der danner naturhavnen Korshavn, og en længere sydlig odde, Langø. Øerne i Lillestrand er langstrakte i nordsydgående retning med luvsider, der er udsat for kraftig bølgepåvirkning og består af friske, stejle klinter, mens der på læsiderne dannes odder af det morænemateriale, der nedbrydes fra klinterne. Nogle steder er odderne blevet så lange at de forbinder nærliggende øer eller øer og fastland. Fyns Hoved og arealer omkring Fællesstrand og Korsøre-odden er fredet, ialt ca. 90 ha. NB: At this site the habitat type 6210 is to be considered as non-priority.

4.2 Quality and importance

Området rummer to laguner af meget god værdi og i havområdet nord herfor et stenrev af stor betydning. De lavvandede kystområder og de åbne farvandes grunde og rev rummer nogle af de mest alsidige og produktive biotoper i de danske farvande. På kystnære arealer omkring lagunerne findes strandenge af største betydning. I området forekommer desuden mange værdifulde klinter og i tilknytning hertil værdifulde overdrev med en særlig steppeflora. Området er af en vis betydning som levested for stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08i
MA08i
LF02.02i
LI01i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK014.00
DK037.00
DK053.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC91
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY