Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

DK00AX055

1.3 Site name

Skallingen og Langli

1.4 First Compilation date

1998-12

1.5 Update date

2018-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:sdfmand@nst.dk

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1983-05
National legal reference of SPA designationBek. nr 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder mv.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:8.231952
Latitude:55.510758

2.2 Area [ha]

2308.0000

2.3 Marine area [%]

6.2000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA050Anas penelope    80  589  Individ     
BA222Asio flammeus    Par     
BA675Branta bernicla bernicla    690  Individ     
BA189Gelochelidon nilotica    Par     
BA176Larus melanocephalus    Par     
BA034Platalea leucorodia    42  Par     
BA132Recurvirostra avosetta      32  70  Par     
BA195Sterna albifrons    23  Par     
BA193Sterna hirundo    Par     
BA194Sterna paradisaea    40  195  Par     
BA191Sterna sandvicensis    1183  3249  Par     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N022.00
N0341.00
N0413.00
N0944.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Udpegningsområdet består af de to dellokaliteter Skallingen og Langli. I området findes brede sandstrande (på Skallingen), strækninger med klitter og klithede, samt store områder med marskenge. Skallingen er fredet og Langli og det omkringliggende vadehavsområde er udlagt til naturvidenskabeligt reservat med adgangsforbud det meste af året. Store del af Skallingen har naturpleje i form af afgræsning.

4.2 Quality and importance

Skallingen og Langli er af stor betydning på grund af nationalt store ynglebestande af terner, især arterne Sandterne (Gelochelidon nilotica) og Splitterne (Sterna sandvicensis). Desuden forekommer store rastbestande af Pibeand (Anas penelope), Strandskade (Haematopus oestragalus) og Almindelig Ryle (Calidris alpina). I området findes en række nationalt sjældne ynglearter eksempelvis Mosehornugle (Asio flammeus). Området er af international beteydning, idet der regelmæssigt forekommer mere end 20.00 vandfugle.

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK0151.00
DK0380.00
DK0586.00
DK9844.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SPA55
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY