Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

DK00BY171

1.3 Site name

Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage

1.4 First Compilation date

1998-02

1.5 Update date

2018-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:NST
Address:               
Email:sdfmand@nst.dk
Date site proposed as SCI:1998-02
Date site confirmed as SCI:2004-12
Date site designated as SAC:2011-12
National legal reference of SAC designation:BEK nr 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:9.155556
Latitude:55.661667

2.2 Area [ha]

1119.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2310  info      132.67  0.00 
2320  info      124.11  0.00 
2330  info      1.38  0.00 
3130  info      0.01  0.00 
3160  info      0.02  0.00 
4010  info      171.48  0.00 
4030  info      109.42  0.00 
6230  info      237.15  0.00 
6410  info      11.59  0.00 
7140  info      0.22  0.00 
7150  info      20.54  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N010.00
N020.00
N030.00
N040.00
N060.00
N070.00
N086.00
N0980.00
N100.00
N140.00
N155.00
N160.00
N190.00
N209.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Randbøl Hede og klitområde i Frederikshåb Plantage ligger ca. 25 km vest for Vejle. Under den sidste istid lå isens hovedopholdslinie lidt øst for Randbøl-Spjarup. Vest for denne linie ligger de magre hedesletter og bakkeøer og mod øst det frodige morænelandskab. Ved Randbøl møder man den bratte overgang mellem de to landskabstyper med henholdsvis Randbøl Hede og den løvskovsklædte Randbøldal. I den nordlige del ligger et meget spektakulært klitområde i Frederikshåb Plantage. Klitdannelsen begyndte ved slutningen af istiden, hvor området var uden plantedække og fortsatte i 16-1700 tallet hvor udpiningen af jorden medførte sandflugt. Randbøl Hede er en af landets største, sammenhængende indlandsheder på ca. 760 ha og blev fredet i 1932. Den består af store åbne græs- og lyngheder, den er forholdsvis tør, men hist og her er der mindre vandhuller og i udkankanten af heden findes der engstrækninger. (1), (2), (6).

4.2 Quality and importance

Randbøl Hede er et meget vigtigt naturområde der hører til de mest værdifulde hedearealer i landet. Biotopen udgør et særligt værdifuldt hedeterræn med mere end 20 biotoptypiske arter, samt to rødlistede plantearter Vår-kobjælde (Pulsatilla vernalis) og Lyng Star (Carex ericetórum). Den rødlistede tinksmed (Tringa glareola) og birkemusen (Sicista betulina), forekommer også i området. (4), (5), (6).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LI01i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Journal nr. NST-41519-00046, SNS 2001-8625/42-0001, SNS 2001-8625/42-0003, DMU 111/301-0011 og DMU 201/3-0043, SNS 2001-8625/42-0014, BLST 3129-00047, SNS 2001-8625/42-0018, SNS 2001-8625/42-0025

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
DK0181.00
DK020.00
DK0389.00
DK050.00
DK950.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: De 246 Natura 2000-planer 2010-2015 for Danmark
Link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:Dk.nst.ps.SAC71
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY