Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0010102

1.3 Site name

Paraspõllu

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2009-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2007-11
Date site designated as SAC:2005-06
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määrus nr 123 Paraspõllu looduskaitseala kaitse-eeskiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.104100
Latitude:59.299500

2.2 Area [ha]

479.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6280  info  X     0.00 
7120  info      15  0.00 
7140  info      0.00 
7160  info      0.00 
7220  info  X     14  0.00 
7230  info      96  0.00 
9020  info  X     0.00 
9050  info      23  0.00 
9080  info  X     82  0.00 
91D0  info  X     142  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1902Cypripedium calceolus    50  50     
P1903Liparis loeselii    50       
P4086Saussurea alpina subsp. esthonica    1000       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Corallorhiza trifida                     
Epipactis palustris                     
Gymnadenia conopsea                     
Gymnadenia odoratissima                     
Hammarbya paludosa                     
Huperzia selago                     
Platanthera bifolia                     
Selaginella selaginoides                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0754.25
N092.98
N150.99
N1612.93
N1711.93
N1916.91

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Paraspõllu loodusala asub Harjumaal ning selle pindala on ca 480 ha. Loodusala läbib lai Jägala-Pirita kanal, mis jagab loodusala kaheks lahustükiks. Loodusala asukoht on Põhja-Eesti lavamaal. Alal on lainjas pinnamood, lubjarikas aluspõhi ja pinnakate. Loodusalal on mitmeid soid ja rabasid. Loodusala on saanud oma nime ala keskosas olevast allikalisest madalsoost, mis omakorda kannab vanalt taluasemelt päritud Paraspõllu nime. Sood läbib oja. Ojast ida suunda jääv ala on suures osas allikavete võimuses ja annab võimaluse mitmete kaitsealuste liikide kasvuks. Loodusalal asuvas madalsoos kasvab 19 kaitsealust taimeliiki, sealhulgas püsiksannikas, alpi võipätakas, koldjas selaginell ja täpiline sõrmkäpp.

4.2 Quality and importance

Paraspõllu loodusalal kaitstavad elupaigad on taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Soode ja rabade olukord on hea. Ala lääneossa jäävad rohunditerikkad kuusikud on väga hea esinduslikkusega. Loodusala elupaigad on sobilikud mitmetele kaitstavatele taimeliikidele nagu kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica).Paraspõllu looduskaitsealaParaspõllu looduskaitseala asub Harjumaal Raasiku ja Rae valla piiril. Kaitseala on loodud 1999. aastal haruldaste kaitsealuste taimeliikide ning nende elupaikade kaitseks. Alal asuvas madalsoos kasvab 19 kaitsealust taimeliiki, millest üks I kategooria alune. (Siin kasvab alpi võipätakas, püsiksannikas, koldjas selaginell, soo-neiuvaip, täpiline sõrmkäpp.) Kaitseala pindala on 479,1 ha. Kaitstav linnuliik: Gallinago media. (Keskkonnaekspertiis, 1999)

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal91.2
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum91.2

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Ilomets, M. 2000. Paraspõllu soo - Euroopa tähendusega looduskaitseala. Ööviiul 4, Eesti Orhideekaitse Klubi ajakiri, lk 11-12; Kivistik, A. 2000. Paraspõllu soo käpalised. Ööviiul 4, Eesti Orhideekaitse Klubi ajakiri, lk 8-10; Kivistik, A. 1994. Üllatusleid. Eesti Loodus 12, lk 365; Kivistik, A. 1995. Paraspõllu soo avab oma saladusi. Eesti Loodus 11-12, lk 337. Õigusaktid: Paraspõllu LKA (VV 06.06.2005. a määrus nr 123).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE05100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Paraspõllu looduskaitseala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Paraspõllu looduskaitseala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2016.07.07 Paraspõllu looduskaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Paraspõllu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026
Link: http://kava.eelis.ee/-1931054640

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY