Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

EE0040498

1.3 Site name

Laasi

1.4 First Compilation date

2010-12

1.5 Update date

-

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2011-01
Date site confirmed as SCI:2012-11
Date site designated as SAC:2010-12
National legal reference of SAC designation:Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ muutmine nr. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 156 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a. määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.262400
Latitude:58.316400

2.2 Area [ha]

8.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6280  info  X     0.00 
9070  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0960.45
N1939.55

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Laasi loodusala asub Saaremaal ning ala pindala on 8,8 hektarit. Loodusala on moodustatud pärandkultuurmaastiku kaitseks. Üle poole alast moodustab lagedam looala (5,3 ha) ning ülejäänud osa alast on puiskarjamaa (3 ha). Poollooduslikud kooslused on regulaarselt majandatud.

4.2 Quality and importance

Laasi loodusala väärtuseks on seal esinevad poollooduslikud kooslused - lood (*6280) ja puiskarjamaad (9070). Loopealsete esinduslikkus ja looduskaitseline seisund on hea, puiskarjamaa esinduslikkus on arvestatav.

4.5 Documentation

Õigusaktid: Laasi HA (VV 27.07.2006. a määrus nr 176, muudetud 16.08.2010. a määrusega nr 115)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE17100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE17Laasi hoiuala=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Laasi hoiuala=100.00

5.3 Site designation (optional)

2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Link: http://kava.eelis.ee/-1351142244

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY