Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

EE0080571

1.3 Site name

Võrtsjärve

1.4 First Compilation date

2004-04

1.5 Update date

2006-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Keskkonnaministeerium, Looduskaitse osakond
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-04
National legal reference of SPA designationVabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri nr.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.048700
Latitude:58.282800

2.2 Area [ha]

29883.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
EE00Eesti

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus    100  150     
BA054Anas acuta       
BA050Anas penelope       
BA050Anas penelope    1100  1100     
BA053Anas platyrhynchos    100  120     
BA053Anas platyrhynchos    1500  1500     
BA055Anas querquedula    35  45     
BA041Anser albifrons    14100  14100     
BA039Anser fabalis    2500  2500     
BA059Aythya ferina    40  60     
BA061Aythya fuligula    40  60     
BA021Botaurus stellaris    25  35     
BA045Branta leucopsis    320  320     
BA067Bucephala clangula    2000  2000     
BA197Chlidonias niger    100  150     
BA081Circus aeruginosus    10  15     
BA122Crex crex    30  50     
BA037Cygnus columbianus bewickii    250  250     
BA125Fulica atra    20  30     
BA183Larus fuscus       
BA179Larus ridibundus    500  500     
BA272Luscinia svecica       
BA068Mergus albellus    2140  2140     
BA070Mergus merganser    1800  1800     
BA005Podiceps cristatus    1700  1700     
BA005Podiceps cristatus    80  120     
BA120Porzana parva       
BA119Porzana porzana    50  70     
BA193Sterna hirundo    50  70     
BA166Tringa glareola    1000  1000     
BA142Vanellus vanellus    30  50     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Chiroptera sp.                     
1318Myotis dasycneme    30                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0690.05
N073.98
N091.99
N150.99
N160.99
N170.99
N190.99
N0690.05
N073.98
N091.99
N150.99
N160.99
N170.99
N190.99

Total Habitat Cover

199.95999999999998

Other Site Characteristics

Võrtsjärve linnuala pindalaga 29 730 ha asub Tartu- ja Valgamaal. Linnualasse on hõlmatud tervenisti Võrtsjärv ning osaliselt järvekaldal hooldatavad niidud. Võrtsjärv on Eesti suurim sisejärv. Võrtsjärv on eutroofne järv ning viimastel aastakümnetel on roostike levik kiirenenud.

4.2 Quality and importance

Võrtsjärve linnuala on rahvusvahelise tähtsusega linnuala, kuhu koguneb regulaarselt olulisel arvul globaalselt ohustatud liike või teisi globaalse kaitseväärtusega liike. See on oluline rändepeatuspaik väikekosklale (Mergellus albellus) (9% rändetee asurkonnast), suur-laukhanele (Anser albifrons) (3,5% rändetee asurkonnast), luitsnokk-pardile (Anas clypeata) (2% rändetee asurkonnast) ja väikeluigele (Cygnus columbianus) (1% rändetee asurkonnast). Sealjuures on suur-laukhane rändekogum (35 000 is.) teadaolevalt suurim Eestis. Eesti mastaabis on Võrtsjärve linnuala oluline muuhulgas tuttpütile (Podiceps cristatus), jääkosklale (Mergus merganser), rabahanele (Anser fabalis) ja sõtkale (Bucephala clangula). Olulisel määral peatub, toitub ja pesitseb siin suur hulk teisi liike. Kokku on Võrtsjärvel ja selle ümbruses registreeritud 214 liiki.Tamme paljand* Kesk-devoni aruküla lademe liivakivi paljandid Võrtsjärve idakaldal 1,3 km pikkusel rannalõigul. Suurima paljandi pikkus on 75 meetrit. (vana LKR).Järveküla looduskaitsealaJärveküla LK on moodustatud Viljandi Maakonnavalitsuse 21.augusti 1990. a liigikaitsealana. Kaitstav linnuliik: Haliaeetus albicilla. (Keskkonnaekspertiis, 1997)TrepimägiTrepimägi asub Tartumaal Rannu vallas. Kaitseala on loodud 1957. aastal luidestunud metsase ala kaitseks Võrtsjärve idakaldal. Kaitsealal esineb kuni 13 m kõrgune Võrtsjärve murrutusastang. Absoluutne kõrgus ulatub 50 meetrini, st 17 m üle Võrtsjärve pinna. Trepimäel kasvab 90-aastane üksikute kuuskedega pohla ja mustika kasvukohatüübi männik. Kaitseala pindala on 14,3 ha.Pikassilla paluPikassilla palu asub Valgamaal Põdrala vallas. Kaitse all 1974. a-st. Asub korrapäratu, lainja laega kõrgendiku lael ja idanõlval. Abs kõrgus küündib 53m-ni. Valdavalt on tegu üle 100-aastase männikuga, kohati saavutab ülekaalu ka kuusk. Järelkasvuna esineb ka tamm, vaher ja kask. Kasvukohatüüpidest valitseb jänesekapsa-pohla tüüp, lõunaosas ja jalamil ka jänesekapsa tüüp. Omab väärtust maastiku ilmestamisel ja kohaliku puhkealana. Kaitseala pindala on 24,5 ha.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02i
HA03i
LB02.02o
LD02.01o
LD03.01i
LD03.02i
HF02.01.01i
HF02.01.02i
LF02.02i
HF02.03i
MF03.01i
MF03.02.03i
LG01.08i
MG02.08i
LG05.01i
LH01i
LH06.01i
MK02.03i
LL05i
MA02i
HA03i
LB02.02o
LD02.01o
LD03.01i
LD03.02i
HF02.01.01i
HF02.01.02i
LF02.02i
HF02.03i
MF03.01i
MF03.02.03i
LG01.08i
MG02.08i
LG05.01i
LH01i
LH06.01i
MK02.03i
LL05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01o
LD01.01i
LD01.02i
LG02.10i
LJ01i
MJ02.01.01i
LJ02.03i
LJ02.07i
LK01.04i
MA01o
LD01.01i
LD01.02i
LG02.10i
LJ01i
MJ02.01.01i
LJ02.03i
LJ02.07i
LK01.04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal12
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum12

4.5 Documentation

Kasutatud kirjandus: Andmed: A.Kuresoo, L.Luigujõe, R.Kuresoo, A.Ader, K.Ader, R.Mikk, O.Merivee, M.Laurits, U.Sellis, Ü.Väli. Õigusaktid: Võrtsjärve HA, Järveküla LKA; Pikassilla palu KA; Trepimägi KA; Tamme paljandi KA; Jõeküla kalakotka PEP; Kiviaru must-toonekure PEP; Kalbuse, Valma merikotka PEP-d (VV 01.06.2006. a määrus nr 129, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 15.11.2005. a määrus nr 311, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 09.06.2005. a määrus nr 125, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; VV 10.06.1998. a määrus nr 129, muudetud 19.01.2009. a määrusega nr 13; Tartu rajooni TSN Täitevkomitee 09.09.1964. a otsus nr 99; Valga rajooni TSN Täitevkomitee 16.04.74. a otsus nr 104; ENSV Ministri Nõukogu 13.03.1959. a korraldus nr 331-k; KKM 29.03.2007. a määrus nr 26, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8; KKM 03.07.2006. a määrus nr 43, muudetud 21.01.2009. a määrusega nr 8).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
EE051.00
EE140.00
EE150.00
EE160.00
EE1798.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
EE05Järveküla looduskaitseala+1.00
EE16Kalbuse merikotka püsielupaik+0.00
EE16Maltsa merikotka püsielupaik+0.00
EE15Tamme paljand+0.00
EE16Valma merikotka püsielupaik+0.00
EE17Võrtsjärve hoiuala (Tartu)+36.00
EE17Võrtsjärve hoiuala (Valga)+3.00
EE17Põhtjärve hoiuala+0.00
EE16Jõeküla kalakotka püsielupaik+0.00
EE16Kiviaru must-toonekure püsielupaik+0.00
EE16Valma merikotka püsielupaik*0.00
EE16Nälgusoo merikotka püsielupaik*0.00
EE16Nälgusoo merikotka püsielupaik*0.00
EE16Kärma must-toonekure püsielupaik*0.00
EE14Pikassilla palu*0.00
EE15Trepimägi+0.00
EE17Võrtsjärve hoiuala (Viljandi)+59.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Järveküla looduskaitseala+1.00
Kalbuse merikotka püsielupaik+0.00
Maltsa merikotka püsielupaik+0.00
Tamme paljand+0.00
Valma merikotka püsielupaik+0.00
Võrtsjärve hoiuala (Tartu)+36.00
Võrtsjärve hoiuala (Valga)+3.00
Põhtjärve hoiuala+0.00
Jõeküla kalakotka püsielupaik+0.00
Kiviaru must-toonekure püsielupaik+0.00
Valma merikotka püsielupaik*0.00
Nälgusoo merikotka püsielupaik*0.00
Nälgusoo merikotka püsielupaik*0.00
Kärma must-toonekure püsielupaik*0.00
Pikassilla palu*0.00
Trepimägi+0.00
Võrtsjärve hoiuala (Viljandi)+59.00

5.3 Site designation (optional)

2007.03.29 Keskkonnaministri 29. märtsi 2007. a määrus nr 26 Kalakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1 2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst) 1998.06.10 Järveküla looduskaitseala ja Uue-Võidu maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine (terviktekst) 2006.07.03 Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määrus nr 43 «Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri» (terviktekst) 2010.07.21 Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määrus nr 33 "Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1"

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Keskkonnaamet
Address:
Email:info@keskkonnaamet.ee

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Põhtjärve hoiuala kaitsekorralduskava 2016-2025
Link: http://kava.eelis.ee/1471215672

Name: Võrtsjärve hoiuala kaitsekorralduskava 2011-2020
Link: http://kava.eelis.ee/1524681676

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Ala kaitsemeetmed: 1.1 Inventuur 1.3 Riiklik seire 1.4 Tulemusseire 1.5 Andmete kogumine 2.1.1 Probleemliigi tõrje 2.3.1 Koosluse taastamistöö 2.3.2 Koosluse hooldustöö 3.1.2 Radade, külastuskeskuste ja puhkekohtade rajamine 3.1.5 Infotahvlite rajamine 3.2.1 Kaitsealuste objektide tähistamine 4.1 Tegevuskava 4.2 Kaitsekorra muutmine 5.1 Trükiste väljaandmine ja infotahvlite koostamine 5.2 Ekspositioonide rajamine, hooldamine ja uuendamine 5.5 Teabepäevade korraldamine

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY