Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0200004

1.3 Site name

Stormossen (Kemiö)

1.4 First Compilation date

1996-05

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.606700
Latitude:60.184200

2.2 Area [ha]

191.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      1.7  0.00 
3260  info      0.1  0.00 
7140  info      30  0.00 
8220  info      67  0.00 
91D0  info      13  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0735.00
N1729.00
N2235.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Nuori minerotrofinen suo ja kallioalue muodostavat hienon kokonaisuuden. Lakiosista avautuvat hyvät näköalat ympäristöön. Alueella on paikoin jyrkänteitä ja runsaasti pieniä karuja soistumia. Vaihettumissuon koillisosan suolampi lisää kohteen arvoa.

4.2 Quality and importance

Melko luonnontilainen nevojen, puustoisten soiden, kallioalueen ja suolammen yhdistelmä. Daladanten-Pellasklintenin kallioalueella on merkittäviä maa-aineslain mukaisia suojeluarvoja. Pohjoisosan laelta avautuvat laajat, erinomaiset näköalat kallioselänteiden ja viljelysten muodostamaan maisemakuvaan. Kallioalue on merkittävä myös biologisesti. Suojelutavoitteen määrittely: Alueen luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien näiden osalta suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02b
MJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private54
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Heikkinen, R & Husa, J. 1995: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun ja Porin läänissä - Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja A. 317 s. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS –tietokannat, luontotyyppiaineisto 15.11.2013

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Stormossen kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan. Stormossen ja Norrängsbergenin itärinne suojellaan luonnonsuojelulailla. Muu osa kohdetta toteutetaan maa-aineslailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: ei tarvetta
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY