Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

FI0200044

1.3 Site name

Lautvesi

1.4 First Compilation date

1996-05

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.439400
Latitude:60.729700

2.2 Area [ha]

822.0000

2.3 Marine area [%]

91.6000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA054Anas acuta       
BA056Anas clypeata       
BA055Anas querquedula           
BA028Ardea cinerea    20     
BA059Aythya ferina    30  100     
BA059Aythya ferina    30  40     
BA061Aythya fuligula    200  800     
BA061Aythya fuligula    30  40     
BA062Aythya marila    20     
BA062Aythya marila       
BA087Buteo buteo           
BA037Cygnus columbianus bewickii       
BA038Cygnus cygnus    60  120     
BA099Falco subbuteo       
BA127Grus grus    20     
BA127Grus grus       
BA338Lanius collurio           
BA640Larus fuscus fuscus       
BA179Larus ridibundus    130  130     
BA157Limosa lapponica           
BA066Melanitta fusca           
BA066Melanitta fusca       
BA068Mergus albellus    10  160     
BA094Pandion haliaetus           
BA151Philomachus pugnax    20     
BA007Podiceps auritus       
BA006Podiceps grisegena       
BA190Sterna caspia    15     
BA193Sterna hirundo    13  15     
BA194Sterna paradisaea           
BA048Tadorna tadorna           
BA166Tringa glareola           
BA166Tringa glareola           
BA162Tringa totanus    10  12     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0190.00
N020.00
N077.00
N162.00
N171.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Alue koostuu laajasta merenlahdesta, rantaniityistä ja tervaleppälehdoista. Lahden jakaa kahteen osaan pengertie.

4.2 Quality and importance

Runsaslinnustoinen alue, joka on tärkeä sekä pesivälle että erityisesti muuttomatkalla olevalle linnustolle. Vesilintuja on sekä keväällä että syksyllä tuhansia. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: • alueella vallitsea lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys, • lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02.03i
MA04.03i
LD01.02i
HE01.04i
LF02.03i
MF03.01i
LG01.03i
LJ02.02i
LJ02.11i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private100
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Tietokantapäivitys 2016: Alho, Pekka ; Lax, Lasse ; Lehtomaa, Leena: Uusikaupungin Lautveden - Ruskiavuorenaukon pesimälinnusto 2002. Lounais-Suomen ympäristökeskus 2004. - 22 s. BirdLifen muuttajaraportti. BirdLife Suomi 2014: Raportti levähtäjätiedoista SPA-alueilla.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Kytämäenrauman alue, Ruokokarin itäpuolinen alue, Ristinkarin alue, Heporiutta, osa Keskikarista sekä osa Keskikarin itäpuolisesta alueesta suojellaan luonnonsuojelulailla. Muu osa kohteesta toteutetaan vesilailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:
Organisation:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY