Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0200186

1.3 Site name

Uutiskuuva

1.4 First Compilation date

2000-09

1.5 Update date

-

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.186389
Latitude:60.169444

2.2 Area [ha]

4.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6270  info      0.00   
8220  info      1.4  0.00   
9180  info      0.00   
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Agrimonia eupatoria                   
Allium oleraceum                   
Arabis glabra                   
Asplenium septentrionale                   
Avenula pubescens                   
Carex muricata                   
Dianthus deltoides                   
Filipendula vulgaris                   
Galium verum                   
Hypericum perforatum                   
Hypochoeris maculata                   
Plantago lanceolata                   
Primula veris                   
Ranunculus polyanthemos                   
Satureja vulgaris                   
Silene nutans                   
Spergula morisonii                   
Ulmus glabra                   
Vincetoxicum hirundinaria                   
Viola mirabilis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0925.00
N1625.00
N1715.00
N2235.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Uutiskuuvan alue muodostuu korkeasta kalliojyrkänteestä ja sen alla olevasta lehdosta. Lehto on jyrkänteen alla, etelään avautuvalla melko jyrkällä ja louhikkoisella rinteellä sijaitseva tuore lehto, jossa kasvaa kymmeniä vuorijalavia. Länsiosassa jalava on paikoin valtapuulaji. Itäosassa on toisen valtapuulajin, männyn, osuus suurempi. Alueella on myös jonkin verran tammia ja muutama kuusi ja rinteen yläosassa hieman koivua. Itäpäässä on melko runsaasti katajaa. Muuten pensaskerros on harvaa. Alueella on muutamia suhteellisen kookkaita vuorijalavia, joista eräät ovat jo ränsistyneitä. Nuoria jalavia on suhteellisen runsaasti. Alarinteellä etenkin itäosassa on runsaslajisia ketoja.

4.2 Quality and importance

Alue on maisemallisesti arvokas retkeilykohde. Alue on kasvistollisesti edustava ja alueella tavataan runsaasti huomionarvoisia kasvilajeja. Alueen puustoa ei ole käsitelty lähiaikoina, mutta lahopuuta on viety pois. Kuusettuminen ei ole uhkana ja vuorijalava on uudistumassa. Alueella on tarvetta puuston ja pensaikon raivaukseen niittykasvillisuuden säilyttämiseksi. Alueella risteilee polkuja ja eteläosa rajoittuu tiehen.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03I
HB02.01I
LB02.04I
LD01.01O
LD01.02O
LE01.04O
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. Komiteamietintö 1988: 16. Ympäristöministeriö. 279s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Alue kuuluu lähes kokonaan valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan sekä seutukaavan SL-alueeseen, ja se on valmisteilla olevassa Rymättylän osayleiskaavassa osoitettu Natura-aluetta laajemmin suojelualueeksi. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Lounais-Suomen ympäristökeskus PL 47 20801 Turku
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY