Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

FI0341008

1.3 Site name

Siikaneva

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:1998-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.151400
Latitude:61.826700

2.2 Area [ha]

1300.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.00 
3260  info      0.2  0.00 
7110  info      611  0.00 
7310  info      314  0.00 
9010  info      31  0.00 
91D0  info      154  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
A085Accipiter gentilis                   
Aeshna crenata                   
Agnathosia mendicella                   
Alcis jubatus                   
A039Anser fabalis                   
Aspitates gilvaria                   
A104Bonasa bonasia                   
A082Circus cyaneus                   
Clepsis pallidana                   
Cryptocephalus cruciger                   
Cryptocephalus saliceti                   
A236Dryocopus martius                   
A542Emberiza rustica                   
Fu  Erastia salmonicolor                   
A320Ficedula parva                   
A217Glaucidium passerinum                   
A105Lagopus lagopus                   
Limnephilus diphyes                   
A260Motacilla flava                   
Mycetoporus brucki                   
Pachytelia villosella                   
A548Perisoreus infaustus                   
A151Philomachus pugnax                   
A241Picoides tridactylus                   
A234Picus canus                   
Platynus mannerheimii                   
A140Pluvialis apricaria                   
Ptinella johnsoni                   
Pyrgus centaureae                   
Quedius brevicornis                   
Scardia boletella                   
A220Strix uralensis                   
A107Tetrao tetrix                   
A108Tetrao urogallus                   
Tragosoma depsarius                   
A166Tringa glareola                   
A164Tringa nebularia                   
Xestia sincera                   
Xylita livida                   
Zilora ferruginea                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N0780.00
N1719.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Ruoveden ja Oriveden kuntien alueella sijaitsevan Siikanevan keskiosassa on sekä keidas-, että aapasuokasvillisuutta eli sitä voidaan pitää sekayhdistymänä. Siikanevan yleisin suotyyppi on lyhytkorsineva. Muita ovat keidasräme, silmäkeneva, tupasvillaräme, isovarpuräme, nevaräme ja varsinainen saraneva. Siikanevan kasvillisuus on karua. Läheisyydessä tapahtuvan puolustusvoimien toiminnan vaikutukset voivat ulottua suojelualueelle lähinnä meluhaittana.

4.2 Quality and importance

Siikaneva on yksi Pirkanmaan parhaita lintusoita. Pirkanmaan suurin yhtenäinen suoalue ja maakunnan tärkein soidensuojelualue. Tärkeä opetus-, tutkimus- ja matkailukohde. Nahkuri (Tragosoma depsarium, V) tulee lähiaikoina häviämään Siikanevan (ja Siikakankaan) vanhastaan tunnetuilta elinpaikoiltaan (ja samalla todennäköisesti koko läntisestä Suomesta), ellei sille luoda sopivia elinpaikkoja (kuloutuneita mäntymaapuita avoimessa ympäristössä). Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02o
LG04.01o
MJ01.03b
MJ02.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private31
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Rajasärkkä, Ari 1995: Länsi-Suomen puistoalueessa tehdyt linnuston linjalasken- nat vuoteen 1994 asti. Moniste. - Metsähallitus. Lintuviesti. Paha virsta, luonto-opas kantatien 66 kulkijoille. - Hämeen luontopiiri ry. Länsi- Savo Oy:n offsetpaino 1981. Valtonen, Pekka & Salokannel, Juha 1995: Hyönteistutkimuksia Siikanevan soidensuojelualueella 1995. - Tampereen hyönteistutkijain seura r.y. 12.12.95. Siitonen, J. 1996: Hyönteislajiston monimuotoisuus vanhoissa talousmetsissä, vajaakäyttömetsissä ja luonnontilaisissa metsissä. - METLA:n hanke 312202. (tiedonanto) MH/Laine, T.2014: Havaintoaineisto. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS-tietokanta, luontotyyppiaineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI0030.00
FI0340.00
FI1630.00

5.3 Site designation (optional)

Alueesta suuri osa nykyistä valtion soidensuojelualuetta ja yksityistä rauhoitusaluetta. Pirkanmaan seutukaavassa suurimmalla osalla aluetta SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinona on koko alueella luonnonsuojelulaki. Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY