Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

FI0350001

1.3 Site name

Ekojärvi

1.4 First Compilation date

1996-10

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Metsähallitus
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:1998-08
National legal reference of SPA designationValtioneuvoston päätös
Date site proposed as SCI:2002-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2015-04
National legal reference of SAC designation:Asetus 354/2015

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.204700
Latitude:61.301700

2.2 Area [ha]

232.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
FI19Länsi-Suomi

2.6 Biogeographical Region(s)

Boreal (0.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      102  0.00 
7140  info      105  0.00 
9050  info      5.9  0.00 
91D0  info      3.7  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA056Anas clypeata       
BA059Aythya ferina       
BA061Aythya fuligula    50     
BA061Aythya fuligula       
BA081Circus aeruginosus       
BA038Cygnus cygnus    40     
BA038Cygnus cygnus       
BA002Gavia arctica       
I1082Graphoderus bilineatus    10  100     
BA127Grus grus       
BA640Larus fuscus fuscus       
BA068Mergus albellus    20     
BA006Podiceps grisegena       
BA119Porzana porzana       
M1910Pteromys volans    10     
BA193Sterna hirundo       
BA166Tringa glareola    20  100     
BA166Tringa glareola       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1035Leucorrhinia caudalis                   
Nuphar pumila                   
Potamogeton compressus                   
A118Rallus aquaticus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0645.00
N0735.00
N1710.00
N1910.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Sastamalan kunnassa sijaitseva Ekojärvi on valtakunnallisesti arvokas lintujärvi. Ekojärven vesi on ruskeaa ja ravinteikasta. Järvi on hyvin matala. Vesialueen pinta-ala on 105 ha. Ekojärveä kiertää huomattavan leveä ruoko-, sara- ja osmankäämikasvustojen vyöhyke. Järvi kuuluu osmankäämi-ratamosarpio-tyyppiin (rehevä).

4.2 Quality and importance

Ekojärvi on hyvin merkittävä lintujen muutonaikainen levähdys- ja ruokailualue. Myös sen pesimälinnusto on arvokas. Järvi on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi lintuvedeksi. Ekojärvi ei ole alunperin ollut humusjärvi, mutta sen nykyinen linnustollinen arvo perustuu muuttuneeseen luonnontilaan. Valuma-alueelta tuleva ravinnekuormitus saattaa johtaa Ekojärven liialliseen rehevöitymiseen tulevaisuudessa. Kuormitus voi kasvaa metsänhakkuiden tai suo- ja metsäojituksen seurauksena. Ravinteita tulee myös pelto-ojista. Suojelutavoitteen määrittely: Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys - alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB02.02o
LD02i
LE01.03o
MH01.05o
LJ02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private2
Unknown0
sum100

4.5 Documentation

Metsälä, Jouko: Linnut. (Tiedonanto) Lintuviesti. Pitkänen, M.-L. 1995: Vammalan Ekojärven kasvisto ja kasvillisuus. - Hämeen ympäristökeskus. (Julkaisematon selvitys, avainsanat: kasvisto, kasvillisuus, järvet) Ruokonen, P. 1994: Neuvottelu Ekojärven hoito- ja käyttösuunnittelusta. (Julkaisematon selvitys) Suvanto, A. & Hyvärinen, M./Pirkanmaan ympäristökeskus: Maastokäynti 12.5.2000. Tampereen seutukaavaliitto, Vammalan ympäristönsuojelulautakunta 1988: Vammalan arvokkaat luontokohteet. Selvitys 1988. Julkaisu D95. (Julkaistu artikkeli) Ekojärven Natura 2000- alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallitus 2007. Dno 3023/021/2003. Ekojärven Natura 2000- alueen lehtojen hoitosuunnitelma I vuosille 2005-2015. Pirkanmaan ympäristökeskus. Ekojärven Natura 2000- alueen lehtojen hoitosuunnitelma II vuosille 2007-2017. Pirkanmaan ympäristökeskus. Vesilintujen pesimäsaarekkeiden ja rantaluhtien raivaussuunnitelma Ekojärven Natura 2000- alueelle. Pirkanmaan ympäristökeskus. Tietokantatäydennys 2016: Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS-tietokanta, luontotyyppiaineisto 15.11.2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
FI00100.00

5.3 Site designation (optional)

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Pirkanmaan seutukaavassa SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeino luonnonsuojelulaki ja vesilaki.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Metsähallitus
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Ekojärven Natura 2000- alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallitus 2007. Dno 3023/021/2003. Ekojärven Natura 2000- alueen lehtojen hoitosuunnitelma I vuosille 2005-2015. Pirkanmaan ympäristökeskus. Ekojärven Natura 2000- alueen lehtojen hoitosuunnitelma II vuosille 2007-2017. Pirkanmaan ympäristökeskus. Vesilintujen pesimäsaarekkeiden ja rantaluhtien raivaussuunnitelma Ekojärven Natura 2000- alueelle. Pirkanmaan ympäristökeskus.
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top No data

SITE DISPLAY