Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUBF20011

1.3 Site name

Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Balaton-felvidéki National Park Directorate
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.408333
Latitude:47.031389

2.2 Area [ha]

4176.7500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU21Közép-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
4030  info      41.77  0.00 
6410  info      83.54  0.00 
91E0  info      41.77  0.00 
91G0  info      334.14  0.00 
91M0  info      3341.4  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina           
I1088Cerambyx cerdo           
F1149Cobitis taenia                 
I1065Euphydryas aurinia           
P4096Gladiolus palustris    1300  1300     
I1083Lucanus cervus           
M1355Lutra lutra    10  10           
I1061Maculinea nausithous           
I1059Maculinea teleius           
I1084Osmoderma eremita           
F1134Rhodeus sericeus amarus                 
I1014Vertigo angustior                 
I1016Vertigo moulinsiana                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Maculinea alcon                   
Sparganium minimum                   
Trollius europaeus    5000  10000               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N083.00
N091.00
N102.00
N1689.00
N175.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

The plain, foothill area is part of the so-called Bakonyalja (Lower Bakony). Its surface is predominantly covered with clay, pebbles and sandy sediments which generally of adicic reaction. Waterlogged areas without outflow are frequent on the site.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása: Élőhelyek: (magyar név, kód, kormányrendelet szerinti sorrendben): 275/2004 Kormányrendelet 4. A) számú melléklete: 91M0 Pannon cseres-tölgyesek 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 275/2004 Kormányrendelet 4. B) számú melléklete: 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Fajok: (magyar név, tudományos név, ABC szerinti sorrendben) Mocsári kardvirág (Gladiolus palustris) Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) Remetebogár (Osmoderma eremita) Szarvasbogár (Lucanus cervus) Vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) The characteristic and widespread forest type of the area is the turkey oak-sessile oak forest coloured with waterlogged spots. Large part of the grassy areas is covered with fens, but on drier sand dunes hair grasses and heather appear. Fens are rich in boreal relicts. The extraordinarily rare Gladiolus palustris occurs here in forest egdes.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.02i
MA04.03i
LB02.03i
LB02.04i
LD02.01.01i
LE03o
MF03.01.01b
LG01.03i
MI01i
MK02.01i
LK04.05i
MM01.02b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04i
MA10.01i
HB02.01.01i
LB02.05i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Nyirádi Sár-álló. Természetvédelmi Kezelési Terv. Zirc-Veszprém 2002. BfNPI Adattár, kézirat Bauer N. et al. (2001): A mocsári kardvirág (Gladiolus palustris Gaud.) bakonyvidéki élőhelyeinek Természetvédelmi Kezelési Terve (1. rész: Tapolca, Pénzes-rét; 2. rész: Nyirád, Sár-álló), BfNPI Adattár, kézirat

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU0098.00
HU992.00

5.3 Site designation (optional)

Conservation of habitats of good natural state can only be satisfactorily ensured this way. The site right now is not protected (its protection is planned), except for the ex lege protected fens.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:In protected areas: Balaton Uplands National Park H-8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.:+36 88 577 730 Fax: +36 88 577 731
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: A terület fő célkitűzései: Kerülni kell a nagy kiterjedésű (>10ha) egybefüggő erdőfelújításokat, és a nagy kiterjedésű egykorú erdőfoltok kialakulását. A homogén tér- és korszerkezet javítandó az erdei élőhelytípusokban. Hosszú távon az egykorú erdőfoltok kezelésénél előtérbe kell helyezni a szálaló üzemmódot. A jelölő erdei élőhelyeken a természetszerű felújítások elősegítése, az ezeket akadályozó, nehezítő vagy akár lehetetlenné tevő hatások közöttük az élőhely vadeltartó képességét meghaladó nagyvadállomány kedvezőtlen hatásának, elhárítása; A gyertyános-tölgyes erdőállományok tekintetében, amelyek a klímaváltozás által leginkább veszélyeztetett, kerülni kell az eredeti célállomány felújulását veszélyeztető felújítási módokat. A területen a jelölő (gazdasági jelentőségű) erdei élőhelyek típusonként külön vizsgált- korosztályszerkezete esetében az idős állományok (80 év fölött) legalább 20%-os arányának biztosítása. Fokozatos felújítóvágással kezelt területeken, ahol a felújítás már elkezdődött, a végvágás során legalább 10 % hagyásfa illetve hagyásfacsoport valamint odvas fák maradjanak fenn, vagyis FVV előírásnál sehol ne maradjon 100 %, hanem az eredeti fakészlet (első bontás előtti fakészlet) 90 %-a. A véghasználat megkezdése előtt történjen a hagyásfa csoportok kijelölése szélálló, általában szegélyeken található csoportok meghagyásával. A hagyásfa csoportokban a továbbiakban művelési és használati tevékenységet nem szabad végezni. A cseres-tölgyesek természetes felújítása során fokozatosan áttérés a szálaló vágásra. A területen előforduló xilofág rovarfajok (remetebogár, nagy hőscincér, szarvasbogár) és a denevérfajok állományainak fennmaradása érdekében a csúcsszáradt faegyedek, odvas fák kímélete, lábon álló holt fa biztosítása szükséges. A kékperjés láprétek becserjésedésének megakadályozása. A vérfűhöz kötődő hangyaboglárka fajok állományainak fennmaradása érdekében a vérfüves rétek esetében a megfelelő kaszálási rend kialakítása a cél. Javasolt a gyepkezelések június 15. előtti vagy szeptember 1. utáni elvégzése, illetve június 15-től szeptember 1-ig kerülendő a rétek teljes területét érintő gyepkezelés. Törekedni kell a mozaikos gyepkezelésre. További célok és végrehajtandó intézkedések: A gyepes élőhelyek fokozódó cserjésedését a gyepterületek extenzív legeltetésével vagy cserjeirtással kell megakadályozni. Az adventív vagy tájidegen növényfajok (erdei fenyő, magas aranyvessző) gyepekből való visszaszorítása Nem őshonos fafajokból álló erdők termőhelynek megfelelő őshonos fafajokkal történő átalakítása, a terület jelölő erdei élőhelytípusainak az erdő művelési ágon belüli arányának növelésére; Megfelelő kezelés (kaszálás, legeltetés) hiányában a magas aranyvessző foltjai legalább évi egyszeri (virágzás előtti) időpontban szárzúzással és kaszálással kezelendők a gyep élőhelyeken. Nature conservational management plan exists for part of the area. Most important objectives are: To prevent grasses of Sárálló from the invasion of pine trees; to retain water in fens, to control the spread of the invasive Solidago gigantea (twice cut per year); mosaic, changing mowing in the habitat of Gladiolus palustris.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUBF20011
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY