Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUBF20023

1.3 Site name

Hajmáskéri Törökcsapás

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Balaton-felvidéki National Park Directorate
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.068056
Latitude:47.135833

2.2 Area [ha]

901.1600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU21Közép-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      9.01  0.00 
6190  info      45.06  0.00 
6240  info      360.46  0.00 
91H0  info      225.29  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I4013Carabus hungaricus    5000  5000     
P4077Dianthus plumarius regis-stephani    10000  10000     
I4040Phyllometra culminaria    5000  10000     
P2093Pulsatilla grandis    500  500           
P4118Seseli leucospermum    10000  10000     
M1335Spermophilus citellus    500  500           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Ajuga laxmanni                   
Ajuga laxmanni                   
Arcyptera microptera                   
Arcyptera microptera                   
Astragalus vesicarius subsp. Albidus                   
Astragalus vesicarius subsp. Albidus                   
Daphne cneorum                   
Daphne cneorum                   
Hypericum elegans                   
Hypericum elegans                   
Phlomis tuberosa                   
Phlomis tuberosa                   
Serratula radiata                   
Serratula radiata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0810.00
N0965.00
N151.00
N1622.00
N172.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Unevennesses of the slightly wavy dolomite plateau cut by monadnocks are filled with slope detritus and slope loess mixed with dolomite dust. In some places clayey and pebbly sediments can also be found.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása: Élőhelyek: (magyar név, kód, kormányrendelet szerinti sorrendben): 275/2004 Kormányrendelet 4. A) számú melléklete: 6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) 275/2004 Kormányrendelet 4. B) számú melléklete: 6240 Szubpannon sztyeppék 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel 40A0 Szubkontinentális peripannon cserjések u

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.02i
LA04.03i
LD01.01i
LD01.02b
ME03o
LG01.02i
LI01i
LK01.01i
LK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU00100.00

5.3 Site designation (optional)

Conservation of habitats remained in good natural state can only be satisfactorily ensured this way. Strong population of Carabus hungaricus occurs here.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: A terület fő célkitűzései: A kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek fenntartása, különös tekintettel a szubpannon sztyeppékre és a pannon molyhos tölgyesekre. A sekély talajú molyhos tölgyeseknél a fahasználat (EÜ termelés is) teljes mellőzése szükséges. Állományaik vágáskor nélküli talajvédelmi rendeltetésű erdőként kezelendők. A szubkontinentális peripannon cserjések, a pannon molyhos tölgyesek és a gyepek mozaikos szerkezetét hosszú távon fenn kell tartani. Meg kell akadályozni a szubpannon gyepek becserjésedését. További célok és végrehajtandók: Hosszú távon a területen található fekete fenyő erdőállományok átalakítása, a spontán terjedő egyedek eltávolítása a gyepekből. A gyepes élőhelyek nem dolomit alapkőzeten kialakuló típusainak (hegylábi vastagabb talajok) fokozódó cserjésedésének megakadályozása, a gyepterületek extenzív legeltetésével vagy cserjeirtással. A jövőben gyepes élőhelyek erdősítését kerülni kell. A szántó művelési ágú területekkel szomszédos szubpannon sztyeppék, valamint az itt előforduló jelölő fajok érdekében a szántó művelési ágú területek gyeppé alakítását és legelőként történő hasznosítását előtérbe kell helyezni. Az egykori katonai hasznosítású roncsolt területek, bányák rekultivációja során előtérbe kell helyezni a jelölő élőhelyeknek kedvező hasznosítást. A terület technikai sportokkal történő károsítását meg kell akadályozni. No nature conservation management plan exists for the site. Rock grasses, rock grass slope steppes and dry oak forests do not need management. Souslik habitats should be grazed. It would be necessary to stop the spreading of Ailanthus altissima.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUBF20023
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY