Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUBN20010

1.3 Site name

Szomolyai Kaptár-rét

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Bükk National Park Directorate
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.476111
Latitude:47.881944

2.2 Area [ha]

76.8500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU31Észak-Magyarország
HU31Észak-Magyarország

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      0.3  0.00       
6210  info      2.8  0.00       
6240  info      3.3  0.00       
6510  info      7.7  0.00 
91I0  info      5.4  0.00 
91M0  info      14.2  0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina                 
I1088Cerambyx cerdo    50  50           
I4032Dioszeghyana schmidtii    50     
P4067Echium russicum    30  30           
I1052Hypodryas maturna    100  100           
I1083Lucanus cervus    50  50           
I1060Lycaena dispar    100  100           
M1324Myotis myotis                 
P2120Thlaspi jankae    400  500     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Adonis vernalis                   
Clematis integrifolia                   
Lacerta agilis                   
Lacerta viridis                   
Mantis religiosa                   
Phlomis tuberosa                   
Stipa dasyphylla                   
Zerynthia polyxena                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N0724.00
N0810.00
N092.00
N1038.00
N1624.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok / élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése: euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.) (*91I0) sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) magyar fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) Part of the site is a nature reserve of national importance. The suggested Natura 2000 site consists of two longitudinal valleys. The protruding rocks of the valley head show a unique geomorphological picture, which was formed in a characteristic way by early human cultures. It is a unique European cultural heritage site. On the valley sides fragments of steppe woodlands, thickets and slope steppes are found. On the valley bottom mesophilic hay meadows and, at places, reed beds occur. The abandoned hay meadows are partly grazed now but only in areas near the inhabited places. The site has great invertebrate fauna assets. It has been surveyed from a botanical, ornithological and lepidopterological point of view.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03b
MA04.02b
MB02.03i
MB02.04i
MF3.01.01b
HI01b
MI02b
HK02.01b
MK04.05b
MM01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU9935.00

5.3 Site designation (optional)

Part of the site is under national protection, included in the National Ecological Network.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. SPECIFIKUS CÉLOK 1. FŐ CÉLKITŰZÉSEK A hegylábperemi erdőssztyepp tölgyesek (91I0) értékes állományainak fenntartása, fejlesztése, a degradációs folyamatok csökkentése (Dioszeghyana schmidtii érdekében); A völgytalpi mocsárrétek, kaszálók fenntartása, a legeltetés illetve a kaszálás fenntartása révén. 2. TOVÁBBI CÉLOK A gyepterületek és cserjések záródásának megakadályozása, a gyepek fenntartása extenzív legeltetéssel (szarvasmarha, juh, kecske); Az inváziós fafajjal (akác) fertőzött erdőállományok természetességének fejlesztése A nem honos fafajú erdőállományok (pl. erdei fenyvesek) fokozatos átalakítása a termőhelyre jellemző honos erdőállományra; A löszgyepeket és árvalányhajas erdőspusztaréteket szegélyező töviskes cserjések (kökényes-galagonyás cserjések) foltokban történő visszaszorítása, legeltethetővé tétele (elsősorban az Echium russicum, Thlaspi jankae fennmaradása, állományának fejlesztése érdekében); A mezofil kaszálóréteken (6510) fenntartó kaszálásokkal az élőhelyek mozaikosságának a biztosítása; A patak parti sávjában található szórvány őshonos fajok (füzek, fehér nyár) kímélete; Az időszakos vizes élőhelyek védelme (Bombina bombina védelme, megőrzése érdekében).

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUBN20010
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY