Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUBN20012

1.3 Site name

Egerbakta - Bátor környéki erdők

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Bükk National Park Directorate
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.277778
Latitude:47.959722

2.2 Area [ha]

2629.8200

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU31Észak-Magyarország

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.38  0.00       
40A0  info      7.5  0.00       
5130  info      5.67  0.00 
6190  info      1.04  0.00       
6210  info      59.17  0.00       
6240  info      7.32  0.00       
6510  info      78.89  0.00       
7140  info      0.02  0.00 
8220  info      0.15  0.00       
9110  info      0.69  0.00       
91E0  info      34.48  0.00       
91G0  info      429.27  0.00 
91H0  info      36.99  0.00       
91M0  info      1550.5  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    200  200           
I1088Cerambyx cerdo                 
I1086Cucujus cinnaberinus                 
I4032Dioszeghyana schmidtii    1000  10000     
I1052Hypodryas maturna    100  100     
I1083Lucanus cervus                 
I1060Lycaena dispar    50  50           
P2093Pulsatilla grandis    150  150           
P2120Thlaspi jankae    300  300           
I1032Unio crassus                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Bufo bufo                   
Doronicum hungaricum                   
Elaphe longissima                   
Gagea bohemica                   
Iris variegata                   
Lacerta muralis                   
Lacerta viridis                   
Minuartia frutescens                   
Orchis purpurea                   
Polystichum aculetaum                   
Pulsatilla nigricans                   
Rana dalmatina                   
Sedum hispanicum                   
Vicia sparsiflora                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0810.00
N0910.00
N103.00
N145.00
N1665.00
N206.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

At the foot of Tó-hill, near Egerbakta village, 3 lakes can be found, two of them containing Sphagna. The former Sphagnum peat-bog was nearly destroyed due to the mining activity, but in the last decade it slightly recovered its natural feature and characteristics.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok / élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / helyreállítása: boróka (Juniperus communis)-formációk fenyéreken vagy mészkedvelő gyepekben (5130) tőzegmohás lápok és ingólápok (7140) pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal (*91G0) pannon cseres-tölgyesek (91M0) This site has colline and montane turkey oak - sessile oak and oak-hornbeam forests with enclosed grasslands on basalt.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02b
MA10.01b
LB02.01i
MB02.04b
MF3.01.01b
MI02b
HK02.01b
MK04.05b
MM01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Kárász I. 1991: A bátori Nagyoldal növényzete és természetvédelmi értékelése. - Természetvédelmi Közlemények 1.:49-64.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU00100.00

5.3 Site designation (optional)

The site is not under national protection.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. SPECIFIKUS CÉLOK 1.FŐ CÉLKITŰZÉSEK A területen található természetszerű erdők (kiemelten gyertyános-tölgyesek /91G0), és cseres-tölgyesek /91M0/) kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, kiegészítve a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) számára szükséges idős állományrészek, faegyedek, valamint holt faanyag mennyiségének növelésével, az idős elegyes erdők nyújtotta mikroklíma biztosítása; A területen található nagy kiterjedésű borókás félszáraz gyepek (5130), és sztyeppesedő félszáraz gyepek, valamint a hozzájuk köthető növény- és állatvilág kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, cserjésedésének, akácosodásának visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel; A Baktai-tó és Nagy-tó lápi élőhelyei (7140) vízgyűjtőjén a folyamatos erdőborítás biztosítása idős erdőállományok fenntartásával, a megfelelő mikroklíma biztosítása, valamint a bemosódások okozta eutrofizáció csökkentése érdekében. 2. TOVÁBBI CÉLOK A zavarásnak, taposásnak kitett sziklagyepi élőhelyek (8220 és 6190) állományainak fenntartása / helyreállítása az emberi zavarás megszüntetésével (esetleges lekerítéssel). A honos vadfajok állományának további szabályozása a sziklagyepek vadrágás okozta károk, valamint az üde lomberdők, valamint a lápok taposási és talajmechanikai sérülések, aljnövényzet degradációjának megelőzése szempontjából; Erdei denevérfajok élőhelyének biztosítása megfelelő területű idős erdőállományok fenntartásával és az odvasodó idős faegyedek kíméletével, Az inváziós fafajokkal (elsősorban akác) fertőzött erdőállományok természetességének javítása, elsősorban az akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel; Az időszakos vizes élőhelyek védelme (/Bombina bombina/ védelme, megőrzése érdekében); A területen található, a félszáraz- és borókásodó sztyepprét élőhely típusokba nem sorolható másodlagos gyepek kedvező természetvédelmi helyzetének (cél a jelölő gyep élőhely típusokká / 5130, 6240/ alakulás) elérése, elsősorban legeltetéssel/kaszálással, illetve a cserjésedés, akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel; Vízfolyások természetes medermorfológiájának és vízjárásának biztosítása az égerligetek (91E0) fennmaradása érdekében. Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) alacsony virágzási arányának (>50 tő) esetén (szubpopulációkként) maggyűjtés, mesterséges szaporítás;

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUBN20012
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY