Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUBN20037

1.3 Site name

Nagy-Hanyi

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Bükk National Park Directorate
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.372778
Latitude:47.694167

2.2 Area [ha]

167.8100

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU31Észak-Magyarország

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1530  info      63.3  0.00 
6250  info      36.7  0.00 
6440  info      19.9  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    2000  2000     
P4081Cirsium brachycephalum    3100  3100           
F1149Cobitis taenia    100  100           
I4035Gortyna borelii lunata    100  100           
I1060Lycaena dispar    10  10           
F1145Misgurnus fossilis    500  500           
M2633Mustela eversmannii                 
P2120Thlaspi jankae    350  350     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aster sedifolius    5000  5000               
Clematis integrifolia    500  500               
Iris spuria    500  500               
Leucaspius delineatus                   
Mantis religiosa                   
Orchis laxiflora                   
Peucedanum officinale    50  50               
Phlomis tuberosa    1000  1000               
Pholiurus pannonicus                   
Senecio doria                   
Tinca tinca                   
Zerynthia polyxena                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0335.00
N061.00
N0942.00
N102.00
N1520.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok és élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése: pannon szikes sztyeppék és mocsarak (*1530) síksági pannon löszgyepek (*6250) Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei (6440) Janka tarsóka (Thlaspi jankae) Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) Vöröshasú unka (Bombina bombina) The site consists of four sub-units. The relatively continuous grassland areas, broken by natural boundaries and the Hanyi-ér (Hanyi rivulet) enabled the survival of a varied biology. The salt grasslands exhibit the whole series of salt grasses from annual salt pioneer swards and Puccinellia swards to Artemisia salt steppes and Achillea steppe grasslands. The most valuable tall herb meadow of the region is also found here. Part of the loess ridges has avoided being ploughed and nurtures a rich loess vegetation. The Thlaspi jankae has a strong population, outstanding on the Plains.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02b
MH01b
MH02.05b
MH02.06b
MI01b
LK02.01b
MM01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Tóth L. (2000, ed.): A Hevesi Füves Puszták TK kezelési terve (2002-2002). - Management plan of the Hevesi Füves Puszták PLA. Bükki National Park Directorate, mscr. Eger Borbáth P. - Schmotzer A. - Tóth L. (2004, ed.): A Hevesi-sík ÉTT természetvédelmi szempontú monitorozása.[Monitoring survey of the Heves Plain ESA.]. Bükk National Park Directorate, mscr.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU9980.00

5.3 Site designation (optional)

80% of the site is part of the Hevesi Füves Puszták TK (Heves Steppe Grasslands Landscape Protection Area), the area near the presently unprotected Hanyi-ér is being designated for protection. The management plan has been prepared.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Bükk National Park Directorate H-3304, Eger, Sánc u. 6. Tel: 36-36-411-581 Fax: 36-36-412-791
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. SPECIFIKUS CÉLOK 1. FŐ CÉLKITŰZÉSEK A területen található, hagyományos tájhasználatot reprezentáló szikes- és löszgyepek fenntartása, a legeltetés és kaszálás idő- és térbeli mozaikoltságának fenntartásával; A sziki magaskórós kiemelkedő értéket jelentő állományánál a siskanád (Calamagrostis epigeios) térhódításának megfékezése, kezelése; A pusztai vizes élőhelyek (mocsárrétek, mocsarak) vízellátásának biztosítása, a növényzet záródásának megakadályozása megfelelő kezeléssel (kaszálás), elsősorban a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) és a vöröshasú unka (Bombina bombina) élőhelyeinek fenntartása érdekében; A Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) szigetszerű állományainak folyamatos felmérése, a veszélyeztető tényezők meghatározása és ebből következő speciális kezelések (pl. gyommentesítés, mozaikos kaszálás, legeltetés) végrehajtása; 2. TOVÁBBI CÉLOK A legelő állatfajok tekintetében prioritást élvez a szarvasmarha, a juh és a ló. A gyepek részarányának növelése, az arra alkalmas szántóföldek visszagyepesítésével; A szántó művelési ágban maradó területeket extenzív módszerekkel, fajvédelmi előírásokkal, vagy kifejezetten fajvédelmi céllal lehet fenntartani (pl. túzok élőhelyek); A gyepeken felverődő szúrós legelőgyomok arányának csökkentése, előtérbe helyezve a mechanikus gyomirtást; A Hanyi-eret kísérő parti növényzetben az idegenhonos gyalogakác (Amorpha fruticosa) visszaszorítása, elsősorban mechanikai módszerekkel (pl. kaszálás, szárzúzás); A Hanyi-ér kedvező ökológiai állapotának fenntartása / helyreállítása a kívülről érkező szennyező hatások csökkentésével, illetve a meder és a partvonal állapotát, a hosszirányú átjárhatóságot és a vízminőséget érintő egyéb negatív hatások megelőzésével (különösen a réti csík (Misgurnus fossilis), vágó csík (Cobitis taenia) fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásához / eléréséhez). A nyílt pusztai táj és táji elemeinek a fenntartása (pl. kutak- és itatók), lehetőség szerint fejlesztése. A területen megtalálható fasorok, erdősávok fenntartása, felújítása, előtérbe helyezve az erdőgazdasági tájra jellemző, honos fafajokat (pl. kocsányos tölgy, mezei szil, mezei juhar, magyar kőris)

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUBN20037
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY