Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUBN20063

1.3 Site name

Karancs

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Bükk National Park Directorate
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.780000
Latitude:48.146389

2.2 Area [ha]

881.7900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU31Észak-Magyarország

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6510  info      2.78  0.00       
9110  info      0.38  0.00       
9130  info      116.86  0.00 
9180  info      2.8  0.00 
91G0  info      96.45  0.00 
91H0  info      123.95  0.00 
91M0  info      398.56  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus           
I1078Callimorpha quadripunctaria    1000  1000     
I1088Cerambyx cerdo    10  100           
I1086Cucujus cinnaberinus    500  1500     
I4032Dioszeghyana schmidtii    100  1000           
I1074Eriogaster catax                 
I1052Hypodryas maturna                 
I1083Lucanus cervus    2000  2000     
P2093Pulsatilla grandis             
I1087Rosalia alpina    20  200     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Asyneuma canescens                   
Cetonischema speciosissima                   
Felis silvestris                   
Gnorimus variabilis                   
Hepatica nobilis                   
Orchis purpurea                   
Orchis simia                   
Phlomis tuberosa                   
Scilla drunensis                   
Vicia sparsiflora                   
Zerynthia polyxena                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N095.00
N1688.00
N204.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok / élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / helyreállítása: szubmontán és montán bükkösök (9130) törmeléklejtő- és szurdokerdők (*9180) pannon cseres-tölgyesek (*91M0) pannon molyhos tölgyesek (91H0) szarvasbogár (Lucanus cervus) havasi cincér (*Rosalia alpina) The site includes valuable forest and grassland habitats, rare and significant species. Of special importance are the white oak forests, in good natural condition.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.04b
MF3.01.01b
MK02.01b
MK04.05b
MM01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Selected bibliography: A Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet kezelési terve [Management Plan of Karancs-Medves Landscape Protected Area]. (BNPI, 1999) Csiky J. - Judik B. (1998): Az Orchis simia Lam. előfordulása az Északi-középhegységben. - Kitaibelia 3 (1): 129-130. Csiky J. (1998): A Karancs-Medves molyhos tölgyesei. - Bot. Közlem. 85 (1-2): 170-171. Csiky J. (1998): Adatok a Karancs-hegység növényvilágához. Kitaibelia 3 1 131-135. Csiky J. (1999): Adatok a Karancs és a Medves flórájához. - Kitaibelia 4 (1): 37-43. Csiky J. (2000): Újabb adatok a Karancs, a Medves és a Cerová Vrchovina flórájához. - Kitaibelia 5 (1): 195-200. Harmos K. - Lantos I. - Joó M. (2003): Adatok védett rovarfajok elterjedéséhez Nógrád megyében. - A Puszta XVIII. évf. vol. 18.: 6-27.; Lantos I. (2002): A Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet védett izeltlábúfajai - Nógrádi Értékekért II. évf. vol. 2.: 60-74.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU99100.00

5.3 Site designation (optional)

The site is entirely part of the Karancs-Medves Protection Landscape Area.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Bükk National Park Directorate H-3304, Eger, Sánc u. 6. Tel: 36-36-411-581 Fax: 36-36-412-791
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. SPECIFIKUS CÉLOK 1. FŐ CÉLKITŰZÉSEK A területen található természetszerű erdők (kiemelten szubmontán bükkösök /9130/, gyertyános-tölgyesek /91G0), törmeléklejtő erdők /9180/, pannon molyhos- /91H0/ és cseres-tölgyesek /91M0/) kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása / elérése, különösen a szarvasbogár (Lucanus cervus), havasi cincér (Rosalia alpina), skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) számára szükséges idős állományrészek, faegyedek, valamint holt faanyag mennyiségének növelésével, illetve az akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel. 2. TOVÁBBI CÉLOK A természetszerű erdők változatos állományszerkezetének, elegyességének fenntartása / elérése, különös tekintettel a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), díszes tarkalepke (Euphydryas maturna), tavaszi fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) közösségi jelentőségű fajok élőhelyi igényeire Gyepkezelések során a szegélycserjések, cserjés sávok és foltok részleges kímélete (különösen a sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) állományai érdekében), valamint hagyásfák megtartása Az inváziós fafajokkal (elsősorban akác) fertőzött erdőállományok természetességének javítása, elsősorban az akácosodás visszaszorításával mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUBN20063
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY