Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUBN20089

1.3 Site name

Füzéri Pál-hegy

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Aggtelek National Park Directorate
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.403889
Latitude:48.537778

2.2 Area [ha]

732.7700

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU31Észak-Magyarország

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      25.98  0.00 
6520  info      2.3  0.00       
9110  info      10.73  0.00 
9130  info      612.93  0.00 
9180  info      2.33  0.00       
91E0  info      1.16  0.00       
91G0  info      15  0.00 
91M0  info      7.6  0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1193Bombina variegata                 
M1352Canis lupus               
I4015Carabus zawadszkii           
I1088Cerambyx cerdo                 
I1074Eriogaster catax                 
I1083Lucanus cervus                 
M1361Lynx lynx               
I1087Rosalia alpina                 
I1014Vertigo angustior                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aquilegia vulgaris                   
Bielzia coerulans                   
Carex hartmannii                   
Clematis alpina                   
Hyla arborea                   
Lonicera nigra                   
Lycopodium clavatum                   
Martes martes                     
Orthilia secunda                   
Rana dalmatina                   
Rana esculenta                     
Rosa pendulina                   
Rubus saxatile                   
Salamandra salamandra                   
Triturus alpestris                   
Vaccinium vitis-idea                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N082.00
N103.00
N1694.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása: Élőhelyek: Mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum) 9110 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) 9130 Fajok: Zempléni futrinka (Carabus zawadskii) The greatest asset of the site are the calciphobic beech forests and birch heaths. In the area of Mokrina there are valuable acid grasslands (with Narduus stricta and Lycopodium clavatum) and tall sedge habitats (Carex hartmannii) that have evolved as the result of secondary succession processes.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB02b
HC01.04.01i
MD01.02b
LD02.01b
ME01o
ME03.02o
MF03.01b
LF03.01.01b
LF04b
MG01.03i
LH05.01o
MK01.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Selected bibliography: Andrikovics S. - Kiss O. - Mikus L. - Vizslán L. 1995: Adatok a Zempléni-hegység Trichoptera faunájának ismeretéhez. - Acta Acad. Paed. Agr. 21. Suppl.1.:117-128. Bihari Z. - Gombkötő P. 1993: Az Északi-középhegység denevérfaunisztikai felmérése. - Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 18: 163-189. Csapody V. 1954: Két új növény hazánkban (Lonicera nigra a Zemplénben). - Bot. Közlem. 45: 251-252. Faragó S. 1989: A farkas (Canis lupis LINNÉ, 1758) 1920-1985 közötti előfordulása Magyarországon. - Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 14: 139-164. Simon T. 1977: Vegetationsunterschungen im Zempléner Gebirge. - Akadémiai Kiadó, Budapest Soó R. 1939: Északi reliktumnövények Magyarország flórájában. - Acta Geobot. Hung. 2: 151-199.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU99100.00

5.3 Site designation (optional)

The site is part of the Zemplén Landscape Protection Area.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: A természetközeli állapotban lévő mészkerülő bükkösök, szubmontán és montán bükkösök fennmaradása a zavartalanság megőrzésével biztosítandó. A mészkerülő bükkösök valamint szubmontán és montán bükkösök termőhelyén álló idegenhonos állományok (elsősorban lucosok) átalakítandók, az erdőgazdálkodással érintett állományok szálaló jellegű beavatkozással (szálalás, szálalóvágás) kezelendők. Nevelővágások (tisztítások, gyérítések) során az elegyfafajok és a lábon álló holtfa kímélendők, az idegenhonos fafajok (Pinus sylvestris, Picea abies, Larix decidua, stb.) eltávolítandók, egészségügyi termelések esetében 5 m3/ha mértékig álló (vastag) holtfa visszahagyandó. A zempléni futrinka állományainak fennmaradása érdekében a szegélyzónák (bokros erdőszegélyek, magaskórósok) megőrzése szükséges. A zempléni futrinka esetében szükséges az állományok változásának monitorozása.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUBN20089
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY