Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUDD20001

1.3 Site name

Tenkes

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Duna-Dráva National Park Directorate
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.271111
Latitude:45.895000

2.2 Area [ha]

1558.7500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU23Dél-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6190  info      31.18  0.00 
6210  info      62.35  0.00 
9180  info      15.59  0.00       
91H0  info      155.88  0.00 
91K0  info      155.88  0.00 
91L0  info      545.56  0.00 
91M0  info      77.94  0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I4011Bolbelasmus unicornis           
I1088Cerambyx cerdo           
I1086Cucujus cinnaberinus           
I1074Eriogaster catax                 
P2327Himantoglossum caprinum    40     
I4048Isophya costata    500  500     
I1083Lucanus cervus           
I1060Lycaena dispar                 
I1089Morimus funereus           
P2093Pulsatilla grandis    65     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Lacerta agilis                     
Parnassius mnemosyne                     
Podarcis muralis                     
Zerinthya polyxena                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N095.00
N105.00
N1670.00
N2020.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

The strata of the Tenkes spriding to the hillfoot. In generality forests with remarkable mass of degradeted forests and forest monocultures. By the aspect of representativity the most important habitat types are the illyrian forests and grasses but locally the humid meadows of the northern hillfoot are important too.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása: 91H0 *Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescenssel 91K0 Illír bükk (Fagus sylvatica)-erdők (Aremonio-Fagion) Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása: 6210 *Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) 91L0 Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion) Himantoglossum caprinum Isophya costata As one of the most southern and Illyrian area in Hungary the site is very important. The state of naturalness is appropriate and the most important role of the site is to protect the habitat types against deterioration and help them in regenerating.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
MA04.03i
LA06.01.01o
HBi
HC01.04.01i
MF03.01.01i
HI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF03.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU00100.00

5.3 Site designation (optional)

One of the big, contiguous, mostly wooded, near-natural area of the most southern part of South-Transdanubia. Prevention this area from degradation has priority importance.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Fő célkitűzések: Gyepterületek, különös tekintettel a 6210 élőhelytípusba sorolható sziklagyepek, megőrzése, fenntartása, az ott található védett vagy ritka növény- és állatfajok életfeltételeinek biztosítása, a cserjésedés és spontán beerdősödés visszaszorítása a védett vagy jelölő fajok (pl. Himantoglossum caprinum, Isophya costata) védelme érdekében. A jelölő közösségi jelentőségű élőhelytípusokat veszélyeztető inváziós és tájidegen növényfajok (pl. fekete fenyő, bálványfa, fehér akác) visszaszorítása, szerkezet átalakítása az erdőterületeken Az erdei élőhelyeken a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, természetes, illetve természetközeli, a honos társulásoknak megfelelő fafajösszetételű, őshonos fafajokból álló, többkorú, a társulásra jellemző aljnövényzetű erdők megőrzése. A 91K0 és 91L0 élőhelytípushoz tartozó idős állományokat kímélete, különös tekintettel a völgyekben, vízmosásokban elhelyezkedő állományokra. Az ipari (bányászat) területekkel övezett természetközeli és féltermészetes élőhelyek védelmének biztosítása, a már kialakult cserjés pufferzónák megőrzése. További célok és célkitűzések: A jelölő közösségi jelentőségű élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése a rájuk jellemző közösségi jelentőségű (pl. Pusatilla grandis, Ruscus aculeatus, Pulsatilla pratensis spp. Hungarica), valamint ritka és védett fajok (Orchis morio, Aconitum vulparia, Doronicum hungaricum) védelmével, az állományaik életképességének növelésével. A földtani, valamint felszínalaktani természeti értékeket veszélyeztető antropogén hatások mérséklése. A természetes, illetve természetközeli állapotú erdőkben a folyamatos erdőborítást szolgáló gazdálkodási módok fenntartása, a holt faanyag védelme. A gyepek, fennmaradását veszélyeztető kedvezőtlen szukcessziós folyamatok visszaszorítása, megelőzése tisztítókaszálásokkal, legeltetéssel. Legeltetéses állattartás, mint hasznosítási és kezelési tevékenység támogatása, feltételeinek megteremtése.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUDD20001
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY