Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUDD20047

1.3 Site name

Vityai-erdő

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Balaton-felvidéki National Park Directorate
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.724167
Latitude:46.634722

2.2 Area [ha]

1290.3900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU23Dél-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
91H0  info      12.9  0.00 
91L0  info      387.12  0.00 
91M0  info      258.08  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus           
A1188Bombina bombina           
I1078Callimorpha quadripunctaria           
I1088Cerambyx cerdo           
I1086Cucujus cinnaberinus           
I1083Lucanus cervus           
I1060Lycaena dispar                 
I4026Rhysodes sulcatus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Parnassius mnemosyne                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1685.00
N2015.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

One of the remnant close-to-natural forests of the loess hills of Somogy. Among the seminatural stands characterless plantations of native species and alien species plantations of invasive acacia occur.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása: Élőhelyek: Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel 91H0 Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion) 91L0 Pannon cseres-tölgyesek 91M0 Fajok: Szarvasbogár - Lucanus cervus Regionally important habitats with a naturalness worthy of conservation.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBi
MB02.01.02i
MB02.04i
HI01i
HI01i
MP03.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Balaton-felvidéki National Park Directorate (Address: H-8229 Csopak, Kossuth utca 16. Tel:+36 87 555 260 Fax: +36 87 555 261)
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: A terület fő célkitűzései: A területen élő közösségi jelentőségű, védett és fokozottan védett fajok által is reprezentált, hazai és közösségi szinten is ritka természetes és természetszerű élőhelyek megőrzése, fenntartása, különös tekintettel a Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel társulásokra. A védett növény- és állatfajok állományának, egyedszámának, populációi életképességének megőrzése, különös tekintettel a közép fakopáncs, a vöröshasú unka, a nagy tűzlepke és a szarvasbogár fajra. További célok és végrehajtandók: A pannon molyhos tölgyes élőhelyek erdőállományát meg kell őrizni. A jelölő erdőtársulás aránya ne csökkenjen, ha lehet növekedjen. A jelölő társulásba sorolható erdők elsődleges rendeltetéseként a természetvédelmi cél megadása, a bennük folytatott erdőgazdálkodást mielőbbi átállítása szálaló módszerre. Esetlegesen mégis szükségessé váló beavatkozások nyomán az erdőfelújítás csak a jelölő társulásra jellemző fajokkal történjen. Illír gyertyános-tölgyesek, és pannon cseres-tölgyes társulások esetében a Pro Silva erdőgazdálkodási eljárások mielőbbi alkalmazásba vonásával a folyamatos erdőborítottság elérése, esetlegesen szükségessé váló beavatkozások nyomán a felújítás csak a jelölő társulásra jellemző fajokkal történjen. Abiotikus katasztrófák (pl.: tűzkár) elhárítása, illetve a biológiai károsítók elleni fokozott védelem biztosítása minden jelölő erdőtársulás esetében, de a jelölő gerinctelen fajokra való tekintettel. A megjelenő inváziós növényfajok, az akácosodás visszaszorítása, a bálványfa teljes kiirtása szükséges. A cserjeszintek és az erőszéli cserjés sávok fenntartása kívánatos, a madárfajok fészkelőhelye szempontjából. Idős, odvas, valamint álló és fekvő holtfa állomány megtartása mindegyik erdőtársulás típusban. Az erdőgazdálkodási munkákat az esetlegesen előkerülő fészkelő helyek környezetében idő és térbeli korlátozással lehet végezni. A fészkelő helyek teljes zavartalanságának biztosítása szükséges.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUDD20047
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY