Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUDI20002

1.3 Site name

Adony-perkátai löszvölgyek

1.4 First Compilation date

2003-11

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Duna-Ipoly National Park Directorate
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.821944
Latitude:47.084444

2.2 Area [ha]

201.1900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU21Közép-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      2.1  0.00 
6250  info      26.8  0.00 
6440  info      37  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1060Lycaena dispar           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Adonis vernalis                   
Allium sphaerocephalon                   
Astragalus dasyanthus    11  50               
Buteo buteo                 
Centaurea sadleriana                   
Crocidura leucodon                   
Inachis io                   
Iris pumila                   
Lacerta viridis                   
Merops apiaster    11  50               
Nepeta parviflora    11  50               
Papilio machaon                   
Rana dalmatina                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N075.00
N0985.00
N155.00
N165.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Loess valley systems developed in the northeast region of the plain of Mezőföld, from the geological aspect belonging to the loess ridges of the Mezőföld. In the Pannonic Age, thick marine sediment (sandy, clayey, marly) was deposited and dryed out with the retreat of the sea. In the Lower Pleistocene, as a result of tectonical movements the united table land was divided in the north-south, northwest-southeast direction and was lifted slightly. The dry surfaces provided excellent conditions for the development of loess, most intensively in the Upper Pleistocene. As for the geomorphology of the region, it is characterized by the parallel stream valleys cut into the plain terrain in the northwest-southeast direction. As a result of the constant vertical movement, the sides of these valleys were divided into characteristic ridges and steps. From the botanical aspect, the region belongs to the Alföld (Great Hungarian Plain). In the evolution of the flora of the area loess played an essential role. The predominant potential habitat of Mezőföld is Aceri tatarico-Quercetum and in a smaller proportion loess grasslands as well as steppe woodlands.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése/helyreállítása: Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6250 *Síksági pannon löszgyepek, 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Közösségi jelentőségű állatfajok: nagy tűzlepke (Lycaena dispar). Loess valleys in the agricultural environment of the plain of Mezőföld. The remnants of former extensive loess vegetation and loess grasslands are present in the area.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA01i
MA03i
HA04i
MBi
MB01.02i
MD02.01i
LE03.01i
LE04.01i
MF03.01i
LI01i
MJ01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LE03.01i
LE04.01i
MF03.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Duna-Ipoly National Park Directorate Address: H-1121 Budapest, Költő u. 21.
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jó állapotú pannon löszgyepek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. A túlzott becserjésedés miatt leromlott löszgyepek visszaalakítása gyeppé és extenzív mezőgazdasági használattal való fenntartása. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A jelölő élőhelyet veszélyeztető invazív erdőállományok lehetőség szerinti átalakítása őshonos fafajú erdőkké, vagy az erdőterületen belül őshonos fafajokból álló puffer terület létrehozása. Az élőhelyet veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, delelőhely) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUDI20002
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY