Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

HUFH10004

1.3 Site name

Mosoni-sík

1.4 First Compilation date

2003-05

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Fertő-Hanság National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-05
National legal reference of SPA designation275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.114700
Latitude:47.902800

2.2 Area [ha]

13096.4300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU22Nyugat-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA043Anser anser    2000  2000     
BA039Anser fabalis    2000  2000     
BA404Aquila heliaca       
BA404Aquila heliaca    10  15     
BA511Falco cherrug    15     
BA511Falco cherrug       
BA097Falco vespertinus         
BA097Falco vespertinus    10     
BA075Haliaeetus albicilla    10  15     
BA129Otis tarda    25  30     
BA129Otis tarda    101  250     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Adonis vernalis    1000  1000               
Branta ruficollis                     
Cephalanthera damasonium      500               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N071.00
N092.00
N1295.00
N161.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

The site is mostly agricultural landscape where the only breeding population of Otis tarda of Transdanubia is present. The conservation of the recent population depends on the involvement of the local farmers and the structure of landuse.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása: Túzok (Otis tarda), Kerecsen (Falco cherrug), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Parlagi sas (Aquila heliaca). Kiemelt fontosságú cél a következő fajok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása:, Kék vércse (Falco vespertinus). The site is mostly agricultural landscape where the only breeding population of Otis tarda of Transdanubia is present. For conservation of the breeding population a specific agricultural management programme is facilitated.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA09i
HB03i
MC01.01.01o
HC03.03b
MD01.02o
LD02.01o
HK03.04o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MD02.01i
MK03.04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU00100.00

5.3 Site designation (optional)

Environmentally Sensitive Area

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. •Három oldalú (magyar-osztrák-szlovák) természetvédelmi együttműködés a határ menti régióban fészkelő és telelő túzokállomány védelme érdekében. Specifikus célok: Túzok (Otis tarda), kerecsen (Falco cherrug), kék vércse (Falco vespertinus), rétisas (Haliaeetus albicilla), parlagi sas (Aquila heliaca): • MTÉT támogatások fenntartása, lehetőség szerinti kibővítése a túzokbarát gazdálkodás érdekében. • Vonalas létesítmények létesítésének korlátozása a Natura 2000 területen. • Szélturbinák létesítésének és új bányászati tevékenység megkezdésének teljes tilalma a Natura 2000 területen, beleértve a bányatelek fektetést és az ásványi nyersanyag kutatást is. A meglévő bányák bővítésének tilalma. •Vadgazdálkodási tevékenység keretében az invázív predátorok (vaddisznó, róka, szarka, szürkevarjú) állományainak fokozott gyérítése, az illegális mérgezések felszámolása.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUFH10004
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY