Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

HUHN10005

1.3 Site name

Jászság

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hortobágyi National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-05
National legal reference of SPA designation275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.053900
Latitude:47.452800

2.2 Area [ha]

20131.1300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU32Észak-Alföld

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA255Anthus campestris    50  150     
BA404Aquila heliaca    10  30     
BA404Aquila heliaca    10     
BA222Asio flammeus    20  100     
BA222Asio flammeus         
BA133Burhinus oedicnemus       
BA133Burhinus oedicnemus         
BA031Ciconia ciconia    50  100     
BA031Ciconia ciconia       
BA030Ciconia nigra       
BA081Circus aeruginosus    10  30     
BA082Circus cyaneus    20  50     
BA231Coracias garrulus    35  55     
BA429Dendrocopos syriacus    10     
BA236Dryocopus martius             
BA511Falco cherrug       
BA511Falco cherrug       
BA097Falco vespertinus    700  1650     
BA097Falco vespertinus    40  75     
BA075Haliaeetus albicilla         
BA075Haliaeetus albicilla    15     
BA131Himantopus himantopus       
BA338Lanius collurio    80  120     
BA339Lanius minor    100  150     
BA156Limosa limosa       
BA129Otis tarda         
BA140Pluvialis apricaria    500  1500     
BA162Tringa totanus       
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Corvus frugilegus    40  100               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0310.00
N091.00
N1245.00
N1535.00
N162.00
N202.00
N235.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Parlagi pityer (Anthus campestris), Parlagi sas (Aquila heliaca), Réti fülesbagoly (Asio flammeus), Ugartyúk (Burhinus oedicnemus), Fehér gólya (Ciconia ciconia), Fekete gólya (Ciconia nigra), Barna rétihéja (Circus aeruginosus), Kékes rétihéja (Circus cyaneus), Szalakóta (Coracias garrulus), Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), Fekete harkály (Dryocopus martius), Kerecsensólyom (Falco cherrug), Kék vércse (Falco vespertinus), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Gólyatöcs (Himantopus himantopus), Tövisszúró gébics (Lanius collurio), Kis őrgébics (Lanius minor), Nagy goda (Limosa limosa), Túzok (Otis tarda), Aranylile (Pluvialis apricaria), Piroslábú cankó (Tringa totanus). Most important values are the Aquila heliaca territories and the significant Falco cherrug and Falco vespertinus populations. Globally, as "raptor-place" is significant with relatively low ratio of grasslands and other native or semi-natural habitats.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU00100.00

5.3 Site designation (optional)

Inclusion of most important raptor species' territories.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (Hortobágy National Park Directorate) Address: H-4024 Debrecen, Sumen u. 2. Tel: +36(52)529-920 Fax: +36(52)529-940 E-mail: hnp@www.hnp.hu
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzés: Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések (prioritásuk sorrendjében, a főbb intézkedési módokat felsorolva): • A Jászság különleges madárvédelmi terület jelenlegi klimatikus és állatföldrajzi viszonyaira jellemző, természetvédelmi szempontból kiemelt madárfajok védelme • A Jászságban emelkedő számban fészkelő parlagi sas párok állományának megőrzése: fészkelésüknek biztosítása mezővédő fasorok, illetve régi tanyahelyek idős facsoportjainak megőrzésével, fejlesztésével, a fészkelőhelyek zavartalanságának biztosításával • A fekete gólya fészkelő- és vonuló állományának megőrzése: idős, őshonos állományú erdők fenntartásával, degradációjuk megelőzésével, a fészkelőhelyek zavartalanságának biztosításával, a táplálkozási lehetőségek javítása a laposokban vízállásos területeken, régi Zagyva és Tarna mederben megmaradt vízfoltok megtartásával • A fekete harkály és balkáni fakopáncs költőállományának oltalma: a természetközeli állapotú erdőállományok fenntartásával, a nemes nyarasok őshonos állományokra történő cseréjével • A Jászság szalakóta állományának megőrzése, állománynövekedésének biztosítása mesterséges odúk kihelyezésével, karbantartásával a nagyobb egybefüggő és maradvány gyepek, illetve idős hazai facsoportok, fasorok megőrzésével, azok felújításának biztosításával • A Jászság kék vércse állományának növelése: mesterséges fészkelő ládák kihelyezésével, a legeltetés szintjének emelésével és a kaszálás térbeli és időbeli szabályzásával, a fészektelepek helyéül szolgáló és az őszi gyülekezőhelyként használt facsoportok megőrzésével, fejlesztésével • A Jászság kerecsensólyom állományának megőrzése, növelése műfészkek kihelyezésével, karbantartásával • A Jászság kis őrgébics állományának megőrzése a mezővédő fasorok, bokros-fás tanyahelyek, facsoportok védelmével • A tövisszúró gébics védelme az erdőszegélyek, fasorok honos cserjeszintjének megőrzésével, honos fajösszetételű cserjeszintek fejlesztésével • A Jászság vízállásos és laposabb területeinek nádasaiban fészkelő barna rétihéja állomány megőrzése, a fészkelő területek be nem szántásával, a vízállásos területek vízszintjeinek megtartásával • továbbá a parlagi pityer állomány megőrzése céljából • A fehér gólya védelme: elsősorban a településeken az áramszolgáltató cégekkel közösen a fészkelés biztonságának növelésével Management plan for planned protected landscape area (partly overlapping with this site) is under preparation.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUHN10005
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY