Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUHN20008

1.3 Site name

Kismarja - Pocsaj - Esztári-gyepek

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hortobágyi National Park Directorate
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.845278
Latitude:47.255000

2.2 Area [ha]

2427.0500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU32Észak-Alföld

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1530  info      527.16  0.00 
3160  info      2.09  0.00 
6250  info      64.62  0.00 
7230  info      24  0.00       
91I0  info      48  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1516Aldrovanda vesiculosa      100           
F1130Aspius aspius    100  1000     
A1188Bombina bombina           
P4081Cirsium brachycephalum    1000  10000     
F1149Cobitis taenia    500  2500     
I1086Cucujus cinnaberinus                 
I4032Dioszeghyana schmidtii           
R1220Emys orbicularis    500  1000     
F1124Gobio albipinnatus    100  1000     
I4035Gortyna borelii lunata    1000  60000     
M1355Lutra lutra                 
I1060Lycaena dispar    100  500     
F1134Rhodeus sericeus amarus           
F1146Sabanejewia aurata           
M1335Spermophilus citellus    100  500     
A1993Triturus dobrogicus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Acrida ungarica                   
Chamaecytisus rochelii                   
Cirsium furiens                   
Dendrocopos medius             
Dryopteris carthusiana                   
Gentiana pneumonanthe    10  30             
Iris spuria                   
Macronychus quadrituberculatus                   
Meloe variegatus                   
Musaria argus                   
Orchis morio    10000  30000             
Protaetia ungarica                   
Sedum caespitosum                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0350.00
N061.00
N072.00
N0910.00
N105.00
N1215.00
N1410.00
N162.00
N205.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése: Élőhelyek: 1530 Pannon szikes sztyeppék és mocsarak 3160 Természetes disztróf tavak és tavacskák 6250 Síksági pannon löszgyepek 91I0 Euro-szibériai erdősztyepp tölgyes Fajok: Mocsári teknős (Emys orbicularis) Tarajos gőte (Triturus /cristatus/ dobrogicus) Nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata) Aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa) Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) Extensive area of less saline steppes with smaller salt marshes and sedge-mires. Some remnants of salt forest-steppe and distrophic, species-rich ponds (e. g. Aldrovanda-weeds, cca. 20 Carex species etc.) are also present. Species-rich vegetation is typical with slight influence of Transsylvanian mountains. Significant souslik population exists. One of the "best" places for Emys orbicularis in Hungary.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02.01i
MA02.03i
HA03.01i
HA04.02i
HA04.03i
MB01.02i
MI01i
MJ02.03.02i
MM01.02o
MM02.03o
MXOo
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU0090.00
HU9910.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (Hortobágy National Park Directorate) Address: H-4024 Debrecen, Sumen u. 2. Tel: +36(52)529-920 Fax: +36(52)529-940 E-mail: hnp@www.hnp.hu
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések: - A gyepek jelenlegi (helyenként a jelenleginél jobb) állapotának fenntartását célzó legeltetési/kaszálási rendszer kidolgozása, különös tekintettel a megfelelő sziki legelőkre jellemző társulások rövidfüvű állapotának biztosítására és a kíméletesebb kaszálási, gyepkarbantartási rendszerek honosítására és fenntartására. - Bolygatott területek gyomirtó kaszálása, égetése. - Inváziós, illetve tájidegen fa- és cserjefajok (akác, gyalogakác, amerikai kőris, zöld juhar, ezüstfa stb.) folyamatos visszaszorítása. - Az érintett Berettyó-meder morfológiájának és a parti vegetációnak a jelenleginél kíméletesebb kezelése-fenntartása (kotrások, vízinövényzet irtásának, parti fák és cserjék eltávolításának stb. visszaszorítása); - A még meglevő őshonos fák és facsoportok teljes kímélete, fáslegelő-szerű fenntartása-felújítása. - A még meglevő sziki tölgyes és ligeterdő jellegű állományokban olyan erdőkezelési módszer bevezetése, mely a folyamatos erdőborítást, valamint az idős, odvas faegyedek és holt faanyag kellő arányú meglétét is biztosítja. - A disztróf mocsarak és tavacskák, láprétek vízellátásának mesterséges biztosítása. - A korábbi CH-bányászat által okozott bolygatás és szennyezés nyomainak felszámolása. - Belvízlevető csatornák-árkok wetland típusú szikes élőhelyeket lecsapoló hatásának megszüntetése, mérséklése, lehetőség szerint.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUHN20008
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY