Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUHN20010

1.3 Site name

Pocsaji-kapu

1.4 First Compilation date

2004-02

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hortobágyi National Park Directorate
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.855556
Latitude:47.296667

2.2 Area [ha]

284.2400

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU32Észak-Alföld

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1530  info      28.81  0.00 
3160  info      5.4  0.00 
6250  info      25.65  0.00 
6440  info      7.61  0.00 
7230  info      5.29  0.00 
91E0  info      6.43  0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    100  1500     
I1088Cerambyx cerdo                 
P4081Cirsium brachycephalum    100  10000     
F1149Cobitis taenia                 
I1086Cucujus cinnaberinus                 
R1220Emys orbicularis    100  250     
I1074Eriogaster catax                 
F1124Gobio albipinnatus    1000  1500     
I4035Gortyna borelii lunata                 
I1083Lucanus cervus                 
M1355Lutra lutra           
I1060Lycaena dispar    500  1000     
F1145Misgurnus fossilis    500  1500     
F1134Rhodeus sericeus amarus           
A1993Triturus dobrogicus           
F2011Umbra krameri           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carduus hamulosus                   
Chamaecytisus rochelii                   
Menyanthes trifoliata    1000  10000             
Musaria argus                   
Nannospalax leucodon                   
Podarcis taurica                   
Sisymbrium polymorphum                   
Thelypteris palustris                   
Urtica kioviensis                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0330.00
N063.00
N0715.00
N0915.00
N1015.00
N125.00
N1417.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése: Élőhelyek: 1530 Pannon szikes sztyeppék és mocsarak 3160 Természetes disztróf tavak és tavacskák 6250 Síksági pannon löszgyepek 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei 7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek Fajok: Vidra (Lutra lutra) Mocsári teknős (Emys orbicularis) Vöröshasú unka (Bombina bombina) Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus) Réti csík (Misgurnus fossilis) Nagy tűzlepke (Lycaena dispar) Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) Relatively high loess-ridges and steep slopes on their Southern face. These slopes are covered with a rich and relatively undisturbed loess-steppe vegetation. At the "foothill" fen- and quaking fen-covered abandoned (ice age originated) river-bed is surrounded by salt grasslands and a smaller river. One of the best habitats for Emys orbicularis in Hungary.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03o
LH01.03o
MI01i
MJ02.10o
LK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU0075.00
HU9925.00

5.3 Site designation (optional)

Main goal was to cover the fen-dominated abandoned river-bed, the river (creek) of Ér and the surrounding swampy springs and the loess-slopes north of them.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (Hortobágy National Park Directorate) Address: H-4024 Debrecen, Sumen u. 2. Tel: +36(52)529-920 Fax: +36(52)529-940 E-mail: hnp@www.hnp.hu
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések: - A gyepek jelenlegi (helyenként a jelenleginél jobb) állapotának fenntartását célzó legeltetési/kaszálási rendszer kidolgozása, különös tekintettel a megfelelő sziki legelőkre jellemző társulások rövidfüvű állapotának biztosítására és a kíméletesebb kaszálási, gyepkarbantartási rendszerek honosítására és fenntartására. - Bolygatott területek gyomirtó kaszálása, égetése. - Inváziós, illetve tájidegen fa- és cserjefajok (akác, gyalogakác, amerikai kőris, zöld juhar, ezüstfa stb.) folyamatos visszaszorítása. - Az érintett Ér-meder morfológiájának és a parti vegetációnak kíméletes kezelése-fenntartása (kotrások, vízinövényzet irtásának, parti fák és cserjék eltávolításának stb. visszaszorítása), az érintett élőhelyek védelme a partokat átalakító tevékenységekkel szemben. - Meglévő vízvisszatartó műtárgyak korszerűsítése, újak telepítése a káros drénezések ellen; - A marha- és sertéstelep környékének rendezése: hulladékmentesítés, gyommentesítés, a felesleges építmények stb. eltávolítása. - A domboldalon levő akácosok visszagyepesítése, erdő művelési ágból történő kivonása; - A még meglevő őshonos fák és facsoportok részbeni kímélete, fáslegelő-szerű fenntartása-felújítása.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUHN20010
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY