Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUHN20025

1.3 Site name

Kőrises - Jónás-rész

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hortobágyi National Park Directorate
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.928889
Latitude:47.546944

2.2 Area [ha]

324.3900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU32Észak-Alföld

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6260  info      52  0.00 
6410  info      2.87  0.00       
6510  info      57  0.00 
7230  info      4.36  0.00 
91E0  info      10.32  0.00 
91F0  info      35.3  0.00 
91I0  info      2.4  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1617Angelica palustris    1000  10000     
A1188Bombina bombina    5000  10000     
I4013Carabus hungaricus    5000  7000     
R1220Emys orbicularis    100  500     
I1052Hypodryas maturna    500  1000     
I1042Leucorrhinia pectoralis                 
I1060Lycaena dispar    1000  5000     
I1059Maculinea teleius    100  500     
I1014Vertigo angustior           
I1016Vertigo moulinsiana           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Anacamptis morio                   
Calamagrostis stricta                   
Carex appropinquata                   
Carex buxbaumii                   
Carex caespitosa                   
Cephalanthera longifolium                   
Ciconia nigra               
Dactylorhiza incarnata                   
Dendrocopos medius                   
Dianthus superbus                   
Hottonia palustris                   
Iris sibirica                   
Neottia ovata                   
Ophioglossum vulgatum                   
Orchis laxiflora subsp. elegans    1000  1000               
Orchis militaris                   
Pseudolysimachion incanum                   
Trollius europaeus                   
Urtica kioviensis                   
Veratrum album                   
Zootoca vivipara               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N064.00
N0714.00
N0928.00
N1030.00
N1623.00
N201.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése: Élőhelyek: 6260 Pannon homoki gyepek 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek 91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 91I0 Euro-szibériai erdősztyepp tölgyes Fajok: Mocsári teknős (Emys orbicularis) Vöröshasú unka (Bombina bombina) Nagy tűzlepke (Lycaena dispar) Vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) Díszes tarkalepke (Hypodryas maturna) Réti angyalgyökér (Angelica palustris) Extensive, diverse area with different habitat types: dry sandy grasslands, fresh meadows, willow marshes, hard wood gallery forests, bogs.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02.03.i
MA03.01i
MA03.01i
MA03.03o
MB02.01.o
LB02.01.o
LF03.01.01i
MI01i
MJ03.02o
MK01.03b
MK02.01b
MK02.01b
MM01.02o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU99100.00

5.3 Site designation (optional)

Diverse habitat complex. Significant population of Angelica palustris.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (Hortobágy National Park Directorate) Address: H-4024 Debrecen, Sumen u. 2. Tel: +36(52)529-920 Fax: +36(52)529-940 E-mail: hnp@www.hnp.hu
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések: - A gyepek jelenlegi állapotának fenntartását célzó legeltetési/kaszálási rendszer fenntartása. A fő cél a területen mozaikosan található homoki gyeptársulások, rétek és láprétek mozaikjai fennmaradásának biztosítása, a láprétek cserjésedésének megakadályozása, a kaszálások időpontjának a védendő fajok (vérfű-hangyaboglárka, réti angyalgyökér) életciklusához igazítása; - Az érintett belvízlevezető szerepű csatornák jelenleginél kíméletesebb kezelése-fenntartása (kotrás, vízi növényzet irtása stb.), rajtuk további záró műtárgyak létesítése a területet drénező hatás mérséklésére; - Bolygatott, nyílt területek gyomirtó kaszálása, égetése; - Inváziós, illetve tájidegen fa-, cserje- és lágyszárú fajok (selyemkóró, aranyvessző fajok, amerikai kőris, akác, kései meggy stb.) folyamatos visszaszorítása. Az ilyen fajok uralta, tervezett erdőkben fafajcsere őshonos, a tájra és élőhelyekre természetesen jellemző fajokra. Amennyiben ezen inváziós fajok őshonosak mellett, elegyben vannak jelen, folyamatosan eltávolítandók, sarj- és újulatképződésük megakadályozandó; - Az érintett, legalább karakterében őshonos fafajú (természetes, féltermészetes) erdőfoltokban olyan erdőkezelési módszer bevezetése, mely a folyamatos erdőborítást (tarvágás és teljes talaj-előkészítés és tuskózás mellőzése), valamint az idős (részben odvas) faegyedek és holt faanyag kellő arányú meglétét is biztosítja; - A terület nagyvadállományának olyan szinten tartása, ami nem akadályozza az egészséges erdődinamikát és nem veszélyezteti a gyeptársulásokat sem; - A jelölő élőhelyek veszélyeztetésének csökkentése érdekében vadföld nem létesíthető. General management plan is available.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUHN20025
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY