Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUHN20037

1.3 Site name

Bátorligeti-láp

1.4 First Compilation date

2004-03

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hortobágyi National Park Directorate
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.273333
Latitude:47.778889

2.2 Area [ha]

329.8900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU32Észak-Alföld

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      0.00       
6410  info      0.00 
6440  info      25  0.00 
7230  info      40  0.00       
91E0  info      0.00 
91F0  info      49  0.00 
91I0  info      0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1617Angelica palustris    5000  10000     
A1188Bombina bombina                 
I1088Cerambyx cerdo    1000  5000           
P1381Dicranum viride    10  10     
R1220Emys orbicularis                 
I1052Hypodryas maturna                 
I1083Lucanus cervus                 
I1060Lycaena dispar           
I1059Maculinea teleius           
I4052Odontopodisma rubripes           
A1993Triturus dobrogicus                 
I1014Vertigo angustior                 
I1016Vertigo moulinsiana           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Iris sibirica                   
Squamanita schreieri                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0725.00
N1025.00
N1510.00
N1640.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése: Élőhelyek: 91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei Fajok: Réti angyalgyökér (Angelica palustris) Nagy tűzlepke (Lycaena dispar) Vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) Piroslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes) Hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana) It is a special, very variable area with high species diversity. There are relic mires, hardwood forests and humid forests occurring here. This is one of the most valuable remnants of mires in the region. There are several relict and rare species.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02I
LB02I
LF03.01.01I
LI01B
MJ02.03I
MJ02.05B
MK01.03B
MK02.03B
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03I

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU9995.00

5.3 Site designation (optional)

It is a special relic mire and forest area with high biodiversity and with several rare species.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (Hortobágy National Park Directorate) Address: H-4024 Debrecen, Sumen u. 2. Tel: +36(52)529-920 Fax: +36(52)529-940 E-mail: hnp@www.hnp.hu
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések: A gyepek állapotát javító, kíméletes kaszálási rendszer további fenntartása. Cél a területen mozaikosan található rétek, láprétek, zsombékosok, fűzlápfoltok mozaikjai fennmaradásának biztosítása; a láprétek és zsombékosok cserjésedésének megakadályozása. A nádasok gyepek, zsombékosok rovására történő terjedésének megakadályozása, lápréteken a savanyúfüvek terjedésének korlátozása. A kaszálás és vízpótlás megvalósításakor az Angelica palustris állományok védelmét/fenntartását (megfelelő tarlómagassággal történő kaszálás, kézi kaszálás gyakorlatának támogatása, kaszálás megfelelő időpontja stb.). kiemelten szükséges kezelni. Az érintett csatornákon záró műtárgyak megfelelő üzemeltetése, szükség esetén újak létesítése, a területet érő lecsapoló hatás mérséklése, vízellátás javítása. Szükség esetén mesterséges vízpótlás (pl. fúrt kút) biztosítása. Inváziós fajok (gyalogakác, akác, aranyvesszők, selyemkóró, japánkeserűfüvek) folyamatos visszaszorítása. A jelölő élőhelyek természetvédelmi helyzetének javítása érdekében a területen lévő és azzal szomszédos szántókon kíméletes gazdálkodás kialakítása, lehetőség szerint a szántók gyepesítése vagy őshonos fafajokkal való erdősítése. Az erdőkben a tarvágásos véghasználatok további mellőzése, folyamatos erdőborítás fenntartása, természetközeli vegyes korösszetételű állományok kialakítása. Fenntartási munkálatok során a talaj és az aljnövényzet bolygatását a lehető legkisebbre javasolt csökkenteni. Az erdei élőhelyeken cél az őserdő jellegű, gazdálkodásmentes állományok kialakítása és fenntartása. Lábon száradó faegyedek és a holt fa megfelelő mennyiségű meghagyása; Az erdei tisztások és a gyepek rovárása terjedő erdőszegélyek szükség szerinti cserjétlenítése, egyébként a természetközeli erdőszegélyek, tisztások kímélete és fejlesztése; A természetközeli erdei aljnövényzet megóvása, a természetes felújulás segítése érdekében (taposás, túrás, rágási kár megelőzése miatt) a területen a nagyvad egyedszámának megfelelő szinten tartása, különös tekintettel a vaddisznóra. Szükség esetén a vadlétszám mesterséges apasztása; A jelölő élőhelyek inváziós veszélyeztetésének mértékének csökkentése és. ennek érdekében a jelölő élőhelyekkel érintkező, az adott helyen tényleges inváziós fenyegetést is jelentő tájidegen fásszárú állományok (pl. akác) telepítésének visszaszorítása szántókon, illetve az ilyen állományok felszámolása. General management plan is available.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUHN20037
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY