Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUHN21164

1.3 Site name

Liget-legelő

1.4 First Compilation date

2010-08

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Hortobágyi National Park Directorate
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2010-08
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2012-10
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.735800
Latitude:47.673300

2.2 Area [ha]

2206.8100

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6260  info      1325  0.00 
6440  info      330  0.00 
91I0  info      35  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina           
I4013Carabus hungaricus                 
R1220Emys orbicularis    50  300     
P4097Iris aphylla ssp. hungarica    10  50     
M2633Mustela eversmannii    10  50     
P4110Pulsatilla pratensis ssp. hungarica    5000  15000     
M1335Spermophilus citellus    2000  10000     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Anacamptis morio                   
Anacamptis palustris subsp. elegans                 
Helichrysum arenarium                   
Lacerta viridis                 
Merops apiaster    10  30             
Podarcis taurica                   
Spalax leucodon    200  1000               
Zerynthia polyxena                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0710.00
N0960.00
N105.00
N162.00
N2020.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése: Élőhelyek: 6260 Pannon homoki gyepek 91I0 Euro-szibériai erdőssztyepp tölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.) Fajok: Ürge (Spermophilus citellus) Molnárgörény (Mustela eversmanni) Mocsári teknős (Emys orbicularis) Magyar kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. hungarica) Magyar futrinka (Carabus hungaricus)

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03o
HB02.01.02o
MB02.04o
MG04.01o
MH05.01o
HI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok és végrehajtandó intézkedések: - A meglévő, jó állapotú nyílt és zárt homokpuszta-gyepek jelenlegi állapotának fenntartását, valamint a degradált nyílt és zárt homokpuszta-gyepek helyreállítását célzó legeltetési/kaszálási rendszer kidolgozása és megvalósítása. A fő cél a területen található magyar kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. hungarica) és ürge (Spermophilus citellus) állomány védelme, ennek érdekében a legeltetés erőssége helyenként fokozandó; - A gyepet károsítani képes katonai tevékenységek (elsősorban gépjárműves közlekedés /harcászati gyakorlatok stb./, másodsorban lövészetek) térbeli lehatárolása; - A meglevő szemétlerakatok felszámolása, továbbiak kialakításának megelőzése; - A megbontott homokfelszínek rehabilitálása; - Bolygatott, nyílt területek gyomirtó kaszálása, égetése, a felhalmozódott avar rendszeres mozaikos égetéssel vagy őszi kaszálással történő eltávolítása; - Technikai sportok viszaszorítása, megakadályozása; - Inváziós, illetve tájidegen fa- és cserjefajok (akác, kései meggy stb.), valamint inváziós lágyszárúak folyamatos visszaszorítása a gyepekről; - A 91I0-ba sorolható, 40 évesnél idősebb korú kocsányostölgy és hazai nyárfajok uralta erdőrészek védelme, területi kiterjedésük arányának növelése érdekében az inváziós, illetve a tájidegen fa- és cserjefajok (akác, kései meggy) uralta tervezett erdőkben lehetőség szerint a fafajcsere támogatása őshonos, a tájra, és élőhelyekre természetesen jellemző fajokra vagy tájidegen faültetvények gyeppé alakításának elősegítése A tölgyesekből és egyéb őshonos fafajok uralta állományokból az inváziós, illetve tájidegenfajok folyamatosan eltávolítása, sarj- és újulatképződésük megakadályozása a jelenlegi természetességi szintjük javítása érdekében. Ezt a tevékenységet a magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica) által benépesített erdőrészletekben sürgősséggel kell végezni; - Az érintett, legalább karakterében őshonos fafajú (természetes, féltermészetes) erdőfoltokban olyan erdőkezelési módszer bevezetése, mely a folyamatos erdőborítást és az erdőssztyepp aljnövényzet fennmaradását biztosítja (tarvágás, teljes talajelőkészítés és tuskózás mellőzésével), valamint idős (részben odvas) faegyedek és holt faanyag kellő arányú meglétét is biztosítja; - Száraz termőhelyeken végzett szerkezetátalakító felújítások során lehetőséget kell teremteni a felnyíló, erdőssztyepp jellegű állományrészek kialakulására. - A terület nagyvadállományának olyan szinten tartása, ami nem akadályozza az egészséges erdődinamikát; - A jelölő élőhelytípus kocsányos tölgyes védelme érdekében védő kerítések létesítése a nagyvadak károsító hatása ellen.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUHN21164
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY