Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

HUKM10005

1.3 Site name

Cserebökényi-puszták

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Körös-Maros National Park Directorate
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-05
National legal reference of SPA designation275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.447800
Latitude:46.708900

2.2 Area [ha]

28074.6600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU33Dél-Alföld
HU33Dél-Alföld

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA051Anas strepera         
BA043Anser anser      35     
BA404Aquila heliaca    10     
BA404Aquila heliaca       
BA089Aquila pomarina                 
BA029Ardea purpurea                 
BA024Ardeola ralloides                 
BA222Asio flammeus       
BA222Asio flammeus      50     
BA059Aythya ferina                 
BA060Aythya nyroca    10  50     
BA021Botaurus stellaris           
BA133Burhinus oedicnemus       
BA197Chlidonias niger    10     
BA031Ciconia ciconia                 
BA030Ciconia nigra    80  100     
BA081Circus aeruginosus    18  20     
BA082Circus cyaneus           
BA084Circus pygargus       
BA231Coracias garrulus    50     
BA027Egretta alba    50  175     
BA026Egretta garzetta    10     
BA097Falco vespertinus    32  64     
BA097Falco vespertinus    1100     
BA127Grus grus      2000     
BA131Himantopus himantopus    25  80     
BA022Ixobrychus minutus                 
BA338Lanius collurio                 
BA339Lanius minor           
BA156Limosa limosa    50     
BA023Nycticorax nycticorax    100  120     
BA151Philomachus pugnax           
BA034Platalea leucorodia    45  50     
BA140Pluvialis apricaria           
BA119Porzana porzana      100     
BA132Recurvirostra avosetta    10  30     
BA162Tringa totanus    25     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aster sedifolius                     
Bufo viridis                     
Hyla arborea                     
Lacerta agilis                     
Ornithogalum pyramidale                     
Ranunculus polyphyllus                     
Sedum caespitosum                     
Trapa natans                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0330.00
N0610.00
N075.00
N0910.00
N105.00
N135.00
N1410.00
N1522.00
N201.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

The site is a large salt grassland with marshlands and abandoned former ricefields, surrounded by arable lands. The former flood-plain of the river Körös has changed after the regulation of watercourses and has became dry salt steppe which is mowed and grazed now.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél az alábbi közösségi jelentőségű fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása: Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Fekete gólya (Ciconia nigra), Kanalasgém (Platalea leucorodia), Cigányréce (Aythya nyroca), Parlagi sas (Aquila heliaca), Kék vércse (Falco vespertinus), Kerecsensólyom (Falco cherrug), Daru (Grus grus), Gólyatöcs (Himantopus himantopus), Ugartyúk (Burhinus oedicnemus), Pajzsoscankó (Philomachus pugnax), Nagy goda (Limosa limosa), Piroslábú cankó (Tringa totanus), Réti fülesbagoly (Asio flammeus), Szalakóta (Coracias garrulus), Kis őrgébics (Lanius minor). The site is a typical habitat for grassland bird species, like Red-footed Falcon, Roller and Stone Curlew. After wet winters and springs it provides suitable conditions for waterfowl, too. On passage many raptor species visit the area.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02.03i
LA03.03i
LA04.01i
MA04.03i
HA07b
MA08b
LB02.01.02i
LB02.02i
LB02.03i
LB02.04i
MD01.02b
MD02.01.01i
ME01i
ME03i
MF03.01.01i
HI01b
HJ02.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
MA04i
LB02.01.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU0083.00
HU9917.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Körös-Maros National Park Directorate Szarvas Anna-liget 1. 5540 Hungary Phone: (36) 66 313-855 Fax: (36) 66 311-658 E-mail: kmnpi@szarvas.hu
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.Specifikus célok: Az érintett érdekcsoportokkal, elsősorban földhasználókkal, erdőgazdálkodókkal, vízügyi kezelőkkel és vadgazdálkodókkal a célkitűzések megismertetése, a célkitűzések megvalósításához szükséges feladatok és felelősségük tudatosítása, tevékenységük hatékony pénzügyi támogatása. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a síksági pannon löszgyepek, valamint a pannon szikes sztyeppek és mocsarak fenntartása aktív természetvédelmi kezeléssel (legeltetés, kaszálás). Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési rendszer kialakítása a túllegeltetés, illetve alullegeltetés elkerülése érdekében. Az inváziós növényfajok visszaszorítása, terjedésének megakadályozása megfelelő természetvédelmi kezeléssel. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a síksági pannon löszgyepek, valamint a pannon szikes sztyeppek és mocsarak területi arányának növelése, különös tekintettel a területek koherenciájának növelésére, elsősorban a gyepterületek közé ékelődő, szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas területek visszagyepesítésével. A vizes élőhelyek természetesnek megfelelő vízellátásának biztosítása megfelelő vízkormányzással. A mezei élettérhez kötődő közösségi jelentőségű fajok és a közösségi jelentőségű ragadozómadárfajok zsákmányállatainak állományának fenntartása érdekében az extenzív szántóföldi termesztéstechnológia támogatása az arra alkalmas területeken. A meglévő facsoportok, erdősávok fenntartása, természetességük őshonos fafajokkal történő javítása. Pusztai környezetben facsoportok telepítésének támogatása a terület táji adottságaival összhangban. A terület jelölő madárfajainak és ezek élőhelyeinek megőrzésével összhangban álló vadlétszám kialakítása és fenntartása. A zavarásra érzékeny prioritásfajok esetében a fészkelő- és jelentős gyülekezőhelyek háborítatlansága érdekében az emberi eredetű zavaró hatások megelőzése és mérséklése. A középfeszültségű elektromos vezetékhálózat madárbaráttá tétele a prioritásként meghatározott szakaszokon.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUKM10005
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY