Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUKM20011

1.3 Site name

Körösközi erdők

1.4 First Compilation date

2004-01

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Körös-Maros National Park Directorate
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.396389
Latitude:46.687500

2.2 Area [ha]

5635.1600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU33Dél-Alföld

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
91E0  info      112.7  0.00       
91F0  info      3944.61  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus           
A1188Bombina bombina                 
I1088Cerambyx cerdo           
I4057Chilostoma banaticum           
I1086Cucujus cinnaberinus                 
I4032Dioszeghyana schmidtii           
I1074Eriogaster catax                 
I4035Gortyna borelii lunata                 
I4059Hygromia kovacsi           
I1052Hypodryas maturna           
I4050Isophya stysi           
I1083Lucanus cervus           
M1323Myotis bechsteinii                 
M1307Myotis blythii           
M1318Myotis dasycneme                 
M1321Myotis emarginatus                 
M1324Myotis myotis                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Lacerta agilis                     
Muscardinus avellanarius                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N095.00
N152.00
N1970.00
N2020.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

The mixed forest are very important in the South-Tiszántúl region because they are the last remains of the ancient huge forests that were typical in this area.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása és helyreállítása: Élőhely: Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 91F0 Fajok: Magyar fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) Erdélyi tarsza (Isophya stysi) Bánáti csiga (Chilostoma banaticum) Dobozi pikkelyescsiga (Hygromia kovacsi) The huge mixed forests of this site are one of the biggest ones in the South-Tiszántúl. The strictly protected Hygromia kovachi lives here and the forests give home to many other valuable species' that live only in this type of forests.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.01.02i
MB02.02i
MB02.03i
MB02.04i
MB04i
MF03.01.01i
HI01b
MI02b
HJ02.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.01.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Körös-Maros National Park Directorate Szarvas Anna-liget 1. 5540 Hungary Phone: (36) 66 313-855 Fax: (36) 66 311-658 E-mail: kmnpi@szarvas.hu
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: A keményfás ligeterdő élőhelytípusba tartozó erdőterületek esetében a természetesség növelése, a vágásérettségi kor emelése, a site-on belül kiegyenlített korosztály-szerkezet kialakítása és fenntartása. Az erdei tisztások védelme érdekében a gyepek, tisztások erdészeti munkálatoktól, tárolási és szállítási tevékenységtől való mentesítése. Az erdei tisztások cserjésedésének, gyomosodásának megakadályozása aktív természetvédelmi kezeléssel. A gépjárművek okozta taposási károk mérséklése a gyepterületeken. A keményfás ligeterdők élőhelytípusba tartozó erdőterületek site-on belüli arányának fokozatos növelése. Természetközeli erdőkezelési eljárások bevezetése. Az erdélyi tarsza (Isophya stysi) állományainak fenntartása, illetve fejlesztése érdekében az erdei tisztások fenntartása, a kaszálás időbeli korlátozása. A magyar fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) állományainak fenntartása, illetve fejlesztése érdekében a juharfajok, mint elegyfajok alkalmazása, illetve a juharfajok erdészeti munkálatok kivitelezése során történő kímélete. A díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) állományainak fenntartása, illetve fejlesztése érdekében közönséges fagyal alkalmazása a cserjeszintben, a kőrisfajok közül a magyar kőris előnyben részesítése. A nagyvadállomány természetes vadeltartó képességnek megfelelő szinten való tartása.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUKM20011
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY