Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

HUON20013

1.3 Site name

Öregcser

1.4 First Compilation date

2003-10

1.5 Update date

2012-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Őrségi National Park Directorate
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2004-05
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC:2010-02
National legal reference of SAC designation:275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.027500
Latitude:47.270000

2.2 Area [ha]

258.0600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
HU22Nyugat-Dunántúl

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
91M0  info      45.94  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus                 
I1078Callimorpha quadripunctaria                 
I1088Cerambyx cerdo           
I1086Cucujus cinnaberinus                 
I1074Eriogaster catax                 
I1083Lucanus cervus           
M1324Myotis myotis    100  500     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Adonis vernalis                 
Asphodelus albus    500  1000               
Asplenium adiantum-nigrum    10  20               
Dictamnus albus    50  100               
Isophya kraussii    50  100               
Odontites lutea    10  20               
Pachytrachys gracilis    10  50               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N092.00
N1672.00
N172.00
N2013.00
N2311.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

The turkey oak - sessile oak woodland is the last remnant of the last natural woodland community, the original populations were almost completely replaced with cultivated plantation. A part of the turkey oak - sessile oak woodland belongs to Sitke, being since 1975 a protected natural area of local importance.

4.2 Quality and importance

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi hely-zetének fenntartása: Élőhelyek: (magyar név, kód): Pannon cseres-tölgyesek 91M0 The turkey oak - sessile oak woodland being northward from Sitke is a saved spot of the old forests of Kemeneshát. Its importance is provided by the asphodel-oak community. The asphodel (Asphodelus albus) is a rare, protected species of South-western Transdanubia. The northern border of its spread is in these turkey oak - sessile oak woodlands. The old, thinning oak woodlands' rare insect species are the Cerambyx credo and the Lucanus cervus. The valuable habitats of the nearby Hercseg Mountain are the slope steppes, the Crataego-Cerasetum fruticosae communities, white oak shrub woodlands and the ravine and slope woodlands. Unfortunately, these communities are in fragments on the mountain, their preservation is an urgent task. The valuable plants of the slope steppes are the locally rare Pulsatilla grandis and the Adonis vernalis, which is important from plant geography aspects. At the rock break-through places the Asplenium adiantum-nigrum occurs. In the abandoned mines a secondary rock grassland vegetation established.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03
HB02b
MF03.01.01b
HI01o
HK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

BORBÁS, V. 1887. Vas vármegye növényföldrajza és flórája-Geographia atque enumeratio plantarum Comitatus Castriferrei in Hungaria, 395 pp. Szombathely: Vasvármegyei Gazdasági Egyesület. KOVÁCS J. A. (1995): Vas megye növénytársulásainak áttekintése. - Vasi Szemle, 49(4): 518-557. ("Outline for a synopsis of plant communities in Vas-county" - KANITZIA, 2: 79-113. (1994)) MESTERHÁZY-BAUER-KULCSÁR (2003): A Kisalföldi Bazalt tanúhegyek edényes flórája 162 p Tilia 11.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
HU00100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Őrségi National Park Directorate Őriszentpéter Siskaszer 26/A 9941
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Az Öregcser-erdő pannon cseres-tölgyes erdőállományai helyén felújított, részben jellegtelenné vált tölgyes élőhelyek visszaalakítása, természetvédelmi helyzetének helyreállítása. Specifikus célok: A speciális termőhelyi adottságokhoz igazodva, természetszerű, nagy diverzitású, elegyfajokban bővelkedő cseres-tölgyes erdővé alakítani, illetve engedni alakulni a je-lenlegi, nagyrészt fiatal állományokat. Az elegyfajok egyedeinek (pl. gyertyán, mezei juhar, hársak, szilek, cseresznye) foko-zott kímélete az ápolás, tisztítás és gyérítés során. A természetszerű állapotú tölgyes részletek esetleges akác elegyének visszaszorítása. A vadlétszám csökkentése a természetes vadeltartóképesség üzemtervben rögzített szintjére. A vörös tölgyesek (Sitke 18A, 20B) és erdei fenyves (Sitke19B, 20C) állományok fo-kozatos átalakítása cseres-tölgyesekké. The asphodel-oak communities can be opened in small areas, in order to ensure the habitat for photophilous species. On the slope steppes, the scything is the appropriate treatment. There is no need to perform this activity in each year, its role is to prevent the shrub colonisation.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:HU.MA.HUON20013
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY