Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

NL2003007

1.3 Site name

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

1.4 First Compilation date

2002-08

1.5 Update date

2015-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality - Department Nature & Biodiversity
Address:               
Email:
Date site proposed as SCI:2002-08
Date site confirmed as SCI:2004-12
Date site designated as SAC:2013-06
National legal reference of SAC designation:http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/046/N2K046_DB%20H%20Bergvennen%20&%20Brecklenkampse%20Veld.pdfhttp://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/004/N2K005%20WB%20Wijzigingsbesluit%20Afwezige%20waarden%20DEF%20v2.pdf

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:7.005300
Latitude:52.431900

2.2 Area [ha]

133.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
NL21Overijssel

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2320  info      0.01  0.00 
3110  info      13  0.00 
3130  info      6.6  0.00 
4010  info      14  0.00 
4030  info      0.8  0.00 
5130  info      0.1  0.00 
6230  info      3.3  0.00 
6410  info      4.8  0.00 
7150  info      6.1  0.00 
7230  info      0.1  0.00 
91D0  info      0.4  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0616.00
N0831.00
N099.00
N153.00
N166.00
N1718.00
N1917.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Patchy pattern of forests, dry and wet heathlands and grasslands with oligotrophic fens, which have been recently restored (removal of silt)

4.2 Quality and importance

The site holds the best example of habitat type 3110 in the Netherlands. Occurence of Triturus cristatus

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HJ02.07b
HH04.02Nb
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MUb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Dijk, J. van & R. de Wit (ed) (1946). Rijkdommen in het Twentse Landschap- een greep uit de botanisch belangrijke terreinen van N.O. Twente. Uitgave N.J.N. 32pp..Graaf, M.C.C. de. (2000). Exploring the calcicole-calcifuge gradient in heathlands. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen.Hoopen, J.G. ten & E.J. Weeda (1993). Botanische rijkdommen van het Brecklenkampse Veld. In: Weeda, E.J. (red.). Blauwgraslanden in Twente. Schatkamers van het natuurbehoud. Wetenschappelijke Mededelingen KNNV nr 209, Utrecht, pp 65-68.Jansen, A.J.M., 2000. Hydrology and restoration of wet heathland and fen meadow communities. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.Jansen, A.J.M., A.Th.W. Eysink & J. ten Hoopen. Bergvennen, Brecklenkampse veld en Stroothuizen. In: xxxxxxxx. Excursieverslagen Plantensociologische Kring Nederland 1992Jongman, R., J. Peltzer, H. Reimerink & J. Wiltenburg (1974). N.O. Twente. Een geobotanische inventarisatie en evaluatie. Doctoraalverslag afd. geobotanie K.U. Nijmegen, in opdracht van P.P.D. Overijssel (copie). Siebum, M. (1988). De Bergvennen. Verandering in soortensamenstelling van de vennen onder invloed van ontwikkelingen in en rond het natuurgebied (ca. 1940 - 1988). Doctoraalscriptie nr. 94. Afdeling Aquatische Oecologie. Katholieke Universiteit Nijmegen. Westhoff, V. & A.J.M. Jansen (1990). Vegetatiegegevens uit de jaren veertig van Noordoost-Twente. KIWA, SWE 90.025, Nieuwegein. 162 pp. (R-0065).Wit, R. de (1947). Littorella-opnamen bij het Voltherbroek en in de Bergvennen. In: Plantengroei in enkele Nederlandse landschappen. Kruipnieuws 1937-1958 (uitgave 1973): 190-192.Zielman, R., E. Weeda & F. Bos (1993). De najaarsexcursie 1992 in Noordoost-Twente. Buxbaumiella 32: 41-51.Stichting Het Overijssels Landschap (1991). Beheerplan voor het natuurreservaat "Bergvennen" : groot 106 ha, voor de periode 1991 - 2000 Beers, P.W.M. van, M. van der Veen, G.H.P. Arts en G. Schmidt (2003). Inventarisatie Overijsselse vennen. Een onderzoek naar de betekenis van Overijsselse vennen ten aanzien van vegetatie, waterchemie en libellen en een evaluatie van herstelmaatregelen.Grontmij (1993). Natuurontwikkelingsplan Bergvennen. Hydrologie en kansen.Brouwer, E., 2001. Restoration of Atlantic softwater lakes and perspectives for characteristic macrophytes. Katholieke Universiteit Nijmegen.Arts, G.H.P., 1990. Deterioration of atlantic softwater systems and their flora, a historical account. Katholieke Universiteit Nijmegen.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
NL01100.00

5.3 Site designation (optional)

Partly nature reserve of Provincial NGO.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Provincie Overijssel
Address:
Email:postbus@overijssel.nl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Stichting Het Overijssels Landschap (1991). Beheerplan voor het natuurreservaat "Bergvennen" : groot 106 ha, voor de periode 1991 - 2000. Het Overijssels Landschap, Dalfsen.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY