Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH020004

1.3 Site name

Góry Stołowe

1.4 First Compilation date

2001-07

1.5 Update date

2017-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.349700
Latitude:50.459900

2.2 Area [ha]

10983.5700

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      1.1  0.00 
6230  info      5.49  0.00 
6430  info      41.74  0.00 
6510  info      54.92  0.00 
6520  info      170.25  0.00 
7110  info      3.3  0.00 
7140  info      74.69  0.00 
7230  info      24.16  0.00 
8210  info      10.98  0.00 
8220  info      41.74  0.00 
9110  info      659.02  0.00 
9130  info      417.38  0.00 
9180  info      34.05  0.00 
91D0  info      91.16  0.00 
91E0  info      72.49  0.00 
9410  info      95.56  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus           
F1163Cottus gobio           
P4094Gentianella bohemica    30     
F1096Lampetra planeri           
M1355Lutra lutra           
M1318Myotis dasycneme           
M1324Myotis myotis           
I6179Phengaris nausithous             
I6177Phengaris teleius             
A1166Triturus cristatus                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N090.26
N104.85
N1217.07
N163.81
N1739.27
N1934.74
N230.00

Total Habitat Cover

100.00000000000001

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
LA04.03i
MB02.02i
LC01.01.01i
LD01.01i
LD01.02i
LF03.01i
LG02.08i
LH04i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
LA03i
MB02.02i
LD01.01i
LF03.01i
LG02.08i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Andrzejewski J. (red.). 1997. Plan ochrony fauny Parku Narodowego Gór Stołowych. NFOŚ, Warszawa. Msc. <br/><br/>Boratyński A., Malek L. 1996. Zarys przyrodniczej i gospodarczej charakterystyki lasów PN Gór Stołowych. Szczeliniec. s.133-141.<br/><br/>Denisiuk Z. (red.). 1987. Program rezerwatowej ochrony zasobów przyrody żywej i krajobrazu polskich Sudetów. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków. Msc. <br/><br/>Głowaciński Z. (red.). 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa. 1-352.<br/><br/>Golab Z., Szefer S. 1996. Wstępne badania florystyczne wybranych obiektów przyrodniczych na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Szczeliniec. s. 111-116.<br/><br/>IOP PAN red. 2006-2007 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 msc, GIOŚ, Warszawa <br/><br/>IOP PAN red. 2007 Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w zakresie dotyczacym monitoringu msc., GIOŚ, Warszawa <br/><br/>Jońca E. 1984. Obszary chronione i zabytki przyrody w województwie wałbrzyskim. RPK przy ZW PTTK, Wałbrzych. s. 3-111.<br/><br/>Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.). 2001. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków. <br/><br/>Kozłowska A.B., Solon J., Świerkosz K. 1997. Mapa roślinności potencjalnej Parku Narodowego Gór Stołowych. NFOŚ, Warszawa. <br/><br/>Macicka T., Pender K. 1985. Flora i zbiorowiska roślinne Gór Stołowych. Materiały do dokumentacji uzasadnienia Stołowogórskiego Parku Narodowego. Dyrekcja Stołowogórskiego PN. Msc. <br/><br/>Mikusek R., Pikulska B. 1999. Ssaki Parku Narodowego Gór Stołowych. Szczeliniec. 3: 109-119.<br/><br/>Paszkiewicz R. 2002. Dane niepublikowane (unpublished data). <br/><br/>Pender K. 1988. Szata roślinna otoczenia Łężyckich Skałek w Górach Stołowych. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 887,36: 81-123.<br/><br/>Pender K., Macicka-Pawlik T. 1996. Dolnoreglowe lasy liściaste w otoczeniu Wrót Prosny w Górach Stołowych. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 1886,70: 21-76.<br/><br/>Potocka J. 1999. Contemporary vegaetation of the Great Bog of Batorów (Wielkie Torfowisko Batorowskie). Szczeliniec. 3, 49-99: <br/><br/>Potocki J. 1994. O Górach Stołowych ponownie. Parki Nar. 2: 7.<br/><br/>PTPP pro Natura. 2002. Kartoteka stanowisk nietoperzy. Kartoteka. <br/><br/>Skrężyna J. 1993. Park Narodowy Gór Stołowych. Parki Nar. 4: 10-11.<br/><br/>Smoczyk M. 2011 Raport z inwentaryzacji gatunku wymienionego w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej *4094 Gentianella bohemica goryczuszka czeska w roku 2011. Mscr. na zlecenie GDOŚ. <br/><br/>Solon J., Świerkosz K. 1999. Flora Parku Narodowego Gór Stołowych. W: M. Zgorzelski (red.). Góry Stołowe. Wyd. Akad. Dialog, Warszawa. s. 122-127.<br/><br/>Staffa M. 1992. Góry Stołowe. Gór. Szl. Tur. PTTK, Wyd. PTTK Kraj. 13<br/><br/>Szkudlarek R. 2002. Dane niepublikowane (unpublished data). <br/><br/>Szkudlarek R., Paszkiewicz R., Gottfried T. Dudek I. 2002. Sprawozdanie z I etapu inwentaryzacji chiropterofauny na terenie miasta Kudowa-Zdrój. Arch. Urz. Wojew., Wrocław. Msc. <br/><br/>Szmajda P. 1979. Bryoflora Gór Stołowych i jej charakterystyka geobotaniczna. PTPN, Prace Kom. Biol. 52: 3-79.<br/><br/>Świerkosz K. 1996. Flora naczyniowa w PN Gór Stołowych. Plan Ochrony PN Gór Stołowych. NFOŚ, Warszawa. <br/><br/>Świerkosz K. 1996. Rzadkie i chronione gatunki roślin naczyniowych w PN Gór Stołowych. Szczeliniec. 117-123.<br/><br/>Świerkosz K. 1996. Zbiorowiska roślinne PN Gór Stołowych. Plan ochrony PN Gór Stołowych. NFOŚ, Warszawa. <br/><br/>Świerkosz K. 1997. Zagrożenia dla dalszego istnienia wybranych ekosystemów naturalnych i seminaturalnych na obszarze Gór Stołowych. Msc. <br/><br/>Świerkosz K. 1998. Analiza geobotaniczna Gór Stołowych. Praca doktorska, Wydz. Nauk Przyr. UW, Wrocław. <br/><br/>Świerkosz K., Boratyński A. 2002. Chorological and synanthropodynamical analysis of trees and shrubs of the Stołowe Mts. (Middle Sudety). Dendrobiology. 48: 75-85.<br/><br/>Wiktor A. 1964. Mięczaki Ziemi Kłodzkiej i Gór Przyległych. Studium faunistyczno-zoogeograficzne. Pr. Kom. Biol. PTPN. 29 1-132.<br/><br/>Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). 1993. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. PAN, Kraków. ss. 310.<br/><br/>Zgorzelski M. (red.). 1999. Góry Stołowe. Wyd. Akad. Dialog, Warszawa.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0157.58

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL01Park Narodowy Gór Stołowych*57.58

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Park Narodowy Gór Stołowych
Address:
Email:pngs@pngs.com.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020004
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY