Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH020082

1.3 Site name

Wzgórza Niemczańskie

1.4 First Compilation date

2008-01

1.5 Update date

2017-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.746100
Latitude:50.762700

2.2 Area [ha]

3237.1600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      0.65  0.00 
6410  info      1.94  0.00 
6510  info      82.55  0.00 
8220  info      0.65  0.00 
9110  info      13.27  0.00 
9130  info      8.09  0.00 
9170  info      618.31  0.00 
9190  info      659.09  0.00 
91E0  info      38.85  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus    50  50     
M1355Lutra lutra                 
I1060Lycaena dispar             
F1145Misgurnus fossilis           
M1323Myotis bechsteinii    10  20     
M1324Myotis myotis    50  50     
I1037Ophiogomphus cecilia                   
I6179Phengaris nausithous                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N100.70
N1223.25
N1638.46
N1712.28
N1925.25
N230.05

Total Habitat Cover

99.99

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBi
LG01.02i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LG01.02i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Anonymus - Inwentaryzacja florystyczna i faunistyczna w ramach inwentaryzacji przyrodniczej gmin d. województwa wrocławskiego na terenie gmin Łagiewniki i Kondratowice. <br/><br/>Charaziak-Kovács A. i In. 2004 Zimowe stanowiska nietoperzy na Przedgórzu Sudeckim. W: Flousek J., Bartonička T. (red.). Bats of the Sudetes. Vrchlabí. <br/><br/>Dąbrowski J. S., Krzywicki M. 1982. Ginące i zagrożone gatunki motyli (Lepidoptera) w faunie Polski. Cz. I. Studia Naturae, ser. B. 31: 3-171.<br/><br/>Malkiewicz A., Kokot A. 2005 Nowe dane o rzadkich gatunkach motyli (Lepidoptera) na terenie Borów Dolnośląskich i Sudetów - kontynuacja II. Przyroda Sudetów 8 89-96<br/><br/>Malkiewicz A., Szpor R. 1996 Uwagi o występowaniu Eupithecia inturbata (Hübner, 1817) i kilkunastu rzadkich miernikowców (Lepidoptera, Geometridae) w zachodniej Polsce. Przegląd Zool. 211-214 40<br/><br/>Nadkierniczna M. 2003 Rzadkie i chronione rośliny naczyniowe Wzgórz Krzyżowych koło Dzierżoniowa. Przyroda Sudetów Zachodnich 6 31-36<br/><br/>Nadleśnictwo Świdnica 2007 Inwentaryzacja siedlisk i gatunków Natura 2000. <br/><br/>Panek E. 1991 Inwentaryzacja stanowisk roślin chronionych na terenie gminy Łagiewniki. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Botaniki (mscr.). <br/><br/>Pender K. 1991 Inwentaryzacja stanowisk roślin chronionych na terenie gminy Strzelin Uniwersytet Wrocławski, Instytut Botaniki. Maszynopis <br/><br/>Szczęśniak E. 2004 Flora i roślinność Przedgórza Sudeckiego W: J.Fabiszewski (red.) Wartości botaniczne wybranych pasm Sudetów. Prace Wrocławskiego Tow. Nauk. Ser. B, Nr 213 115-132<br/><br/>Szpora R. - Zbiór motyli. <br/><br/>Szurlej A., Wasiak P. 2007 Natura 2000 w Nadleśnictwie Świdnica. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin. <br/><br/>Śliwa W. - Zbiór motyli (Poznań) <br/><br/>Walczak W. 1970 Obszar Przedsudecki. PWN, Warszawa. <br/><br/>Wilczyńska W. 1984 Roślinność projektowanego rezerwatu krajobrazowego koło Niemczy na Wzgórzach Niemczańskich. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. No 666, 29 <br/><br/>Witkowski J. (red.). 1993 Gmina Kondratowice - opracowanie faunistyczne. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Zoologiczny (mnsc.). <br/><br/>Witkowski J. (red.). 1993a Gmina Łagiewniki - opracowanie faunistyczne. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Zoologiczny (mnsc.). <br/><br/>Wuczyński A. 1997 O historii zasiedlenia i lęgach bociana białego Ciconia ciconia na Przedgórzu Sudeckim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 53, 6 28-44<br/><br/>Wuczyński A., Garbowski A. 2000 Popielica Glis glis (Linnaeus, 1776) na Wzgórzach Krzyżowych (Przedgórze Sudeckie). Przegląd Zool. 44 93-97

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL048.20

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie*8.20

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat@rdos.wroclaw.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020082
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY