Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH260012

1.3 Site name

Uroczysko Pięty

1.4 First Compilation date

2007-12

1.5 Update date

2017-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.666600
Latitude:51.114100

2.2 Area [ha]

753.3600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

42.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL33Świętokrzyskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      7.53  0.00 
4030  info      7.53  0.00 
6230  info      7.53  0.00 
6410  info      41.14  0.00 
6510  info      246.51  0.00 
91E0  info      12.73  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1065Euphydryas aurinia           
I1060Lycaena dispar           
I6177Phengaris teleius           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1022.55
N1231.90
N1733.58
N1911.36
N230.61

Total Habitat Cover

99.99999999999998

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
HA04.03i
LA08i
MBi
LB01i
LC01.03i
LE03.01o
LF03.01i
LJ02.10o
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Bernard R. 2004 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785). W: Witkowski Z., Adamski P. (red.). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 6 30-35<br/><br/>Bróż E. 1990 Lista wymierających i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Krainy Świętokrzyskiej. Rocznik Świętokrzyski. 17 97-105<br/><br/>Bróż E. 1991b. Flora paproci Krainy Świętokrzyskiej - zasoby, zagrożenia oraz postulaty ochronne. Chrońmy Przyr. Ojcz. 47,5: 32-53.<br/><br/>Bróż E., Maciejczak B. 1991 Niektóre nowe oraz rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych we florze miasta i strefy podmiejskiej Kielc. Fragm. Flor. Geobot. 171-179 36(1)<br/><br/>Bróż E., Nobis M., Piwowarczyk R. 2001 Nowe stanowiska Orobanche picridis w Polsce. Chroń Przyr. Ojcz. 57 (5) 101-104<br/><br/>Bróż E., Przemyski A. 1981 Chronione oraz rzadsze elementy flory naczyniowej Krainy Świętokrzyskiej. Stud. Kiel. 4 (32) 141-160<br/><br/>Bróż E., Przemyski A. 1983 Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin naczyniowych z lasów Wyżyny Środkowomalopolskiej. Fragm. Flor. et Geobot. 29(1) 19-30<br/><br/>Bróż E., Przemyski A. 1983b Interesująca szata roślinna kompleksu leśnego "Żyznów" koło Klimontowa w woj. tarnobrzeskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 39 (6) 20-34<br/><br/>Bróż E., Przemyski A. 1985. Nowe stanowiska rzadkich gatunków roślin naczyniowych z lasów Wyżyny Środkowomałopolskiej. Fragm. Flor. Geobot. 29(1): 19-30.<br/><br/>Bróż E., Przemyski A. 1986-1987 Stanowisko Ligularia sibirica (L.) Cass. na obszarze Niecki Włoszczowskiej. Fragm. Flor. et Geobot. 3-4 293-299<br/><br/>Bróż E., Przemyski A. 1987 Chronione oraz rzadsze elementy flory naczyniowej Krainy Świętokrzyskiej (część II). Stud. Kiel. 4 (56) 7-18<br/><br/>Bróż E., Przemyski A. 1988. Nowe stanowiska rzadkich oraz zagrożonych gatunków roślin naczyniowych na Wyżynie Środkowomałopolskiej i jej pobrzeżach. Część I. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 239-249.<br/><br/>Buszko J. 2004 Czerwończyk fioletek Lycaena helle (Denis &amp;amp; Schiffermuller, 1775). W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 6 55-57<br/><br/>Buszko J. 2004 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar (Haworth, 1802). W: Witkowski Z., Adamski P. (red.). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 53-55 6<br/><br/>Buszko J. 2004 Modraszek nausitous Maculinea nausithous (Bergstrasser, 1779). W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 6 57-59<br/><br/>Buszko J. 2004 Modraszek telejus Maculinea telejus (Bergstrasser, 1779). W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 59-61 6<br/><br/>Buszko J. 2004 Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775). W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 49-51 6<br/><br/>Buszko J. 2004 Szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone (Esper, 1780). W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 6 45-47<br/><br/>Buszko J., Masłowski J. 2008 Motyle Dzienne Polski. Wydawnictwo Koliber <br/><br/>Fijewski Z. 2007 SFD Natura 2000 "Działy". <br/><br/>Janiec J., Kardyś P., Sowa R., Staśkowiak A., Zemeła K. 2007 Powiat skarżyski - miejsca cenne przyrodniczo i historycznie. Wyd. Światowid. Kielce <br/><br/>Mróz W., Perzanowska J. 2001 Dyrektywa siedliskowa: siedliska o znaczeniu europejskim w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 57/2001, 5 55-73<br/><br/>Sasal J. 2008 Flora uroczyska Pięty. praca licencjacka wykonana w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. <br/><br/>Staśkowiak A. 2005 Traszka górska (Triturus alpestris) - nowy gatunek płazów ogoniastych w faunie Skarżyska-Kamiennej. Skarżyskie Zeszyty Ligi Ochrony Przyrody 9 93-107<br/><br/>Szczepaniak P. 2007 Sprawozdanie z inwentaryzacji Natura 2000 w Nadleśnictwie Suchedniów <br/><br/>Szymura J.M. 2004 Kumak nizinny Bombina bombina (Linnaeus, 1761). W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 6 298-303<br/><br/>Zieliński P. 2004 Triturus cristatus (LAURENTI, 1768). Traszka grzebieniasta. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Min. Środowiska, Warszawa. 289-293 6

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0489.62

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Konecko-Łopuszniański*69.09
PL04Suchedniowsko-Oblęgorski*20.52

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Address:
Email:sekretariat@rdos.kielce.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH260012
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY