Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH280029

1.3 Site name

Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej

1.4 First Compilation date

2008-11

1.5 Update date

2017-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.525600
Latitude:54.274200

2.2 Area [ha]

2260.4500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL62Warmińsko-Mazurskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6510  info      4.52  0.00 
7110  info      1.13  0.00 
9110  info      377.5  0.00 
9130  info      854.7  0.00 
9160  info      355.12  0.00 
9190  info      21.93  0.00 
91D0  info      1.36  0.00 
91E0  info      71.66  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus                 
A1188Bombina bombina                 
P1386Buxbaumia viridis             
M1352Canis lupus                 
F1149Cobitis taenia                 
F1096Lampetra planeri                 
M1355Lutra lutra                 
I1060Lycaena dispar                 
A1166Triturus cristatus                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N100.04
N122.86
N1618.51
N1978.59
N230.01

Total Habitat Cover

100.01000000000002

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02i
MA08o
HBi
LBo
LB02.02i
LB02.04i
LC01.01o
LC01.01i
LD01.01i
LD01.01o
MD01.02i
LD01.02o
LD02.01i
ME01o
LE01.03o
LE01.04i
ME03o
ME03.01o
LE03.01i
MF03.01i
LF03.02.03i
LF04i
LG01o
LG01i
LG01.02i
LG01.02o
MI01i
LI01o
MK01.01i
LK04.05i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBi
LB02.01i
LB02.02i
LB02.04i
LC01.01i
LD01.01o
LD01.01i
LD01.02o
LD02.01i
LE01.04i
MF03.01i
LF04i
LG01o
LG01i
LG01.02i
LG01.02o
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Abromeit J., Neuhoff W., Steffen H. 1898-1940 Flora von Ost- und Westpreussen. 6/56-78 877-1248<br/><br/>Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.). 2004 Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 6 s. 500<br/><br/>Czubiński Z. 1950. Zagadnienia geobotaniczne Pomorza. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 2,4: 439-658.<br/><br/>CZYŻEWSKA K., CIEŚLIŃSKI S. 2003 Porosty - wskaźniki lasów puszczańskich Monographie Botanicae 91 223 - 239<br/><br/>Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. <br/><br/>Gromadzki M. (red.) 2004 Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk I gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska I,II s. 314, s. 447<br/><br/>Hajek B., Kruk H., Szymczyk R., Taratyka T. Zagrodzki Z. - Dane własne niepublikowane <br/><br/>JONSON L. 1998 Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego MUZA SA <br/><br/>KONDRACKI J. 2001 Geografia regionalna Polski. Ed. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN <br/><br/>MARKOWSKI R., BULIŃSKI M. 2004 Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego Acta Botanica Cassubica Monographiae 1 1-75<br/><br/>Matuszkiewicz J., M. 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. IGiPZ PAN. Prace Geogr. Wrocław, Warszawa, Kraków. 158: 1-107.<br/><br/>MATUSZKIEWICZ J., M. 2005 Zespoły leśne Polski Wydawnictwo Naukowe PWN <br/><br/>Matuszkiewicz W. 2001 Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [Guide to identification of Polish plant communities] PWN, Warszawa <br/><br/>Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A, Zając, M. et al. 2002 Flowering plants and pteridophytes of Polska. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski <br/><br/>OCHYRA R., ŻARNOWIEC J., BEDNAREK-OCHYRA H. 2003 Census catalogue of Polish mosses. - In: Z. Mirek (ed.) Biodyversity of Polska 3 W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences <br/><br/>SAWICKI J. 2008 Inwentaryzacja mchów wymienionych w Unijnej Dyrektywie Siedliskowej na terenie Nadleśnictwa Elbląg. Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie <br/><br/>STOPA-BORYCZKA M. (red.) 1986 Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce. IV. Klimat północno-wschodniej Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego <br/><br/>Sudnik-Wójcikowskiej B., Werblan-Jakubiec H. (red). 2004 Poradniki ochrony siedlisk I gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska 9 s. 228<br/><br/>SZAFER W. 1972 Szata roślinna Polski niżowej. - W: W. Szafer, K. Zarzycki (red.). Szata roślinna Polski. PWN, Warszawa 2 168-185<br/><br/>SZWEYKOWSKI J. 1958 Prodromus florae hepaticarium Poloniae PTPN, Pr. Kom. Biol. 19 <br/><br/>SZYMCZYK R. 2007 Rzadkie i interesujące gatunki porostów i grzybów naporostowych na Wysoczyźnie Elbląskiej (północna Polska) Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 14(1) 23-28<br/><br/>SZYMCZYK R., ZALEWSKA A. 2008 Lichen biota of the Grabianka river valley in the Elbląg Upland (Wysoczyzna Elbląska)" Polish Journal of Natural Sciences 23(2) 398-414<br/><br/>TOKARZ H. 1961 Zespoły leśne Wysoczyzny Elbląskiej Acta Biol. Med. 5.7 120-245<br/><br/>Tomiałojć L. (red.). 1990. Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa. ss. 462.<br/><br/>WOŚ A. 1999 Klimat Polski PWN , Warszawa <br/><br/>Zając A., Zając M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce (ATPOL). Inst. Bot. UJ, Kraków. Msc. <br/><br/>ZAJĄC M. 1996 Mountain vascular plants in the Polish lowlands. Polish Botanical Studies 11 1-92

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0213.08
PL0399.33
PL040.67

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Kadyński Las*0.36
PL03Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej*99.33
PL02Buki Wysoczyzny Elbląskiej*4.11
PL04Wysoczyzny Elbląskiej - Wschód*0.67
PL02Dolina Stradanki*5.34
PL02Nowinka*3.27

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Address:
Email:sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280029
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY