Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH320050

1.3 Site name

Dolina Tywy

1.4 First Compilation date

2002-12

1.5 Update date

2017-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl
Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.646800
Latitude:53.112900

2.2 Area [ha]

3754.8600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

33.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL42Zachodniopomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3140  info      18.77  0.00 
3150  info      533.2  0.00 
3260  info      18.77  0.00 
6120  info      0.34  0.00 
6210  info      3.75  0.00 
6410  info      0.75  0.00 
6430  info      0.38  0.00 
7140  info      2.63  0.00 
7210  info      1.13  0.00 
9110  info      7.51  0.00 
9130  info      322.92  0.00 
9160  info      11.26  0.00 
9170  info      7.51  0.00 
9190  info      15.02  0.00 
91E0  info      204.64  0.00 
91F0  info      26.28  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1149Cobitis taenia           
F5339Rhodeus amarus                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0611.76
N103.41
N129.53
N1644.32
N177.86
N1922.96
N230.14

Total Habitat Cover

99.98

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01o
MA05.01o
MB02.01o
MB02.01i
MB02.04i
MB02.04o
LC01.01i
LC01.01o
LC01.03i
LC01.03o
LE01o
ME03i
LE04.01o
LE04.01i
MF01o
MF01i
MF02.03i
LF04i
LG02.10i
LG02.10o
MH05o
MH05i
HJ02.05i
LK01.01i
MK01.03i
HK02.03i
HK02.03o
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01o
MB02.01i
MB02.01o
LE04.01o
LE04.01i
LK01.01i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

anonymus 1998 Waloryzacja przyrodnicza gminy Banie Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie <br/><br/>Friedrich S., Waloch P. 2006 Dolina Dolnej Tywy - korytarz ekologiczny pomiędzy Parkiem Krajobrazowym "Dolina Dolnej Odry" a ostoją ptasią Natura 2000 "Jeziora Wełtyńskie" Materiały konf. "Ochrona przyrody w parkach krajobrazowych", Barzkowice <br/><br/>Friedrich S., Waloch P. 2008 Dolina Tywy koło Gryfina - ważna ostoja zachodniopomorskiej przyrody Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64 (4) 24-44<br/><br/>Kondracki J. 2002 Geografia regionalna Polski PWN, Warszawa <br/><br/>Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. 2006 Czerwona lista roślin i grzybów Polski Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków <br/><br/>Pender R. 2008 Informacje ustne od aktualnego użytkownika rybackiego obwodu rybackiego wchodzącego w skład omawianego obszaru - PZW Okręg szczecin <br/><br/>Raczyński M., Czerniejewski P., Keszka S., Witkowska M. 2008 Badania terenowe lata 2005/06 oraz lipiec 2008 zespół z Akademii Rolniczej w Szczecinie <br/><br/>Waloch P. 2004 Florystyczna i fitocenotyczna charakterystyka dolnego odcinka doliny Tywy oraz waloryzacja przyrodnicza i koncepcja ochrony - praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. S. Friedricha Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody AR Szczecin <br/><br/>Waloch P. 2008 Ocena walorów przyrodniczych proponowanego do powołania rezerwatu przyrody "Wysoka Skarpa Rzeki Tywy". Wykonano na zlecenie Biura Konserwacji Przyrody w Szczecinie <br/><br/>Waloch P. 2009. Stan zachowania torfowisk nakredowych w Polsce północno-zachodniej. Wystąpienie na sesji „Czy udaje nam się powstrzymywać degradację przyrody” 17-18.2009. <br/><br/>Waloryzacja. 1999. Waloryzacja Przyrodnicza gminy Gryfino. Operat Generalny. Biuro Konserw. Przyr., Szczecin. Msc.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Address:
Email:sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320050
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY