Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0028

1.3 Site name

Cheile Cernei

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro
Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.660656
Latitude:45.654550

2.2 Area [ha]

512.9000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9130  info      0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N090.20
N141.46
N150.43
N1696.98
N260.94

Total Habitat Cover

100.01

Other Site Characteristics

Cheile Cernei se află în Munții Poiana Ruscă și sunt săpate adânc în roci metamorfice dure în care se disting cu ochiul liber noduli albi de feldspat cu diametrul până la câțiva cm (gnaise oculare). Înălțimea versanților abrupți atinge 200 m. Valea urmărește un aspect sinuos între pereții stâncoși care, în special în jumătatea sidică, coboară uneori până în firul apei, nelăsând loc pentru potecă. Aceste roci aparțin cristalinului getic (șisturi cristaline)și se încadrează în seria Sebeș-Lotru.;

4.2 Quality and importance

Versanții Cernei în chei sunt acoperiți complet cu vegetație forestieră, predominând făgetele. Compoziția arboretelor este specifică zonei forestiere de dealuri înalte. Tipurile frecvente de pădure sunt gorunete de stâncărie, gorunete cu Luzula luzuloides, făgete de deal și făgete cu Rubus hirtus. Prezența lichenilor indică absența poluării. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF02.03NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Doniță, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriș, I.A., Habitatele din România, Editura Tehnică Silvică, 2005 Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Anca Ungureanu - Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara:{amenajamente silvice(9130)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO98280.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO982.530.-Cheile Cernei*90.00
RO982.530.-Cheile Cernei*90.00
RO982.530.-Cheile Cernei=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other 2.530.-Cheile Cernei*90.00
2.530.-Cheile Cernei*90.00
2.530.-Cheile Cernei=100.00

5.3 Site designation (optional)

Situl cuprinde aria naturală protejată de interes național cu același nume, declarată prin Legea 5/2000.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Custodele rezervaţiei naturale Cheile Cernei a depus la Academia Română Regulamentul şi Planul de management al ariei naturale protejate în vederea obţinerii avizului.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0028
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY