Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0037

1.3 Site name

Ciomad - Balvanyos

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro
Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.956036
Latitude:46.099628

2.2 Area [ha]

5976.6000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9110  info      0.00 
9130  info      0.00 
9170  info      0.00 
91D0  info      0.00 
91V0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus         
M1308Barbastella barbastellus         
F1138Barbus meridionalis             
A1193Bombina variegata           
M1352Canis lupus           
F1163Cottus gobio             
P1758Ligularia sibirica           
M1355Lutra lutra             
M1361Lynx lynx           
M1361Lynx lynx           
M1361Lynx lynx           
M1361Lynx lynx           
M1323Myotis bechsteinii         
M1323Myotis bechsteinii         
M1307Myotis blythii               
M1324Myotis myotis         
M1324Myotis myotis         
I4054Pholidoptera transsylvanica           
M1303Rhinolophus hipposideros             
F1146Sabanejewia aurata             
A1166Triturus cristatus           
A2001Triturus montandoni           
M1354Ursus arctos           
M1354Ursus arctos           
M1354Ursus arctos           
M1354Ursus arctos           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Carex appropinquata                   
Drosera rotundifolia                   
Empetrum nigrum                   
Thelypteris palustris                   
Vaccinium oxycoccos                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N092.93
N142.52
N1669.64
N176.12
N1914.16
N231.13
N263.48

Total Habitat Cover

99.98

Other Site Characteristics

Relieful se caracterizează prin variații semnificative de altitudine și înclinare a versanților. Acest aspect contribuie semnificativ la distribuția habitatelor forestiere. Condițiile geomorfologice, diversitatea speciilor forestiere și repartiția acestora, au un rol important în conservarea unor specii importante de floră și faună.;

4.2 Quality and importance

-situl Ciomad Balvanyos se suprapune peste aria protejata cu acelși nume. -situl este important datorită : -fenomenelor postvulcanice: cea mai mare mofetă din europa cu scurgere de bioxid de carbon de circa 2000mc-zi si o concentrație de bioxid de carbon de 98-99%, grote cu emanatiții sulfuroase ,mofete și izvoare cu ape minerale. -existeței unor peșteri cum ar fi peștera Ursului, peștera Timsos,și peștera Gyilkos -plante specifice zonelor mlăștinoase-Ligularia sibirica,Drosera rotundifolia, Andromeda polifolia, Empetrum nigrum, -un peisaj deosebit și o vegetație de păduri de conifere în amestec cu foioase.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
H690NI
MA04NI
MA04NO
MA04.03NI
MB03NO
MB03NI
ME01.02NI
MF03.01NI
MF03.01NO
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB01.01NI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

-este în curs de elaborare documentația pentru înaintarea la Academia Romănă , pentru obținerea avizului. Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Mircea Gog - Agentia pentru Protectia Mediulu Sf. Gheorghe:{DS CV(9130)};{amenajamente silvice(9170)};{DS CV(91V0)};> Documentatie specii : <Mircea Gog - Agentia pentru Protectia Mediulu Sf. Gheorghe:><Istvan Kovacs - Asociatia "Grupul Milvus":{Barti Levente, com. pers.(1303)};{Barti Levente, com. pers.(1307)};{Barti Levente, com. pers.(1308)};{Barti Levente, com. pers.(1323)};{Barti Levente, com. pers.(1324)};><Botond Hegyeli - Asociatia Vinca Minor:{- Evaluările de bază a speciilor și habitatelor în cadrul proiectului PosMediu ”Elaborarea planului de management al sitului Ciomad-Balvanyos şi conştientizarea factorilor interesaţi”, Cod SMIS 17043(1138)};{- Evaluările de bază a speciilor și habitatelor în cadrul proiectului PosMediu ”Elaborarea planului de management al sitului Ciomad-Balvanyos şi conştientizarea factorilor interesaţi”, Cod SMIS 17043(1146)};{- Evaluările de bază a speciilor și habitatelor în cadrul proiectului PosMediu ”Elaborarea planului de management al sitului Ciomad-Balvanyos şi conştientizarea factorilor interesaţi”, Cod SMIS 17043(1163)};{- Evaluările de bază a speciilor și habitatelor în cadrul proiectului PosMediu ”Elaborarea planului de management al sitului Ciomad-Balvanyos şi conştientizarea factorilor interesaţi”, Cod SMIS 17043(1303)};{- Observatii în teren (în cadrul activitățiilor de monitorizare a speciilor și habitatelor, proiectul PosMediu: „Managementul durabil al sitului Natura 2000 Ciomad-Balvanyos” , Cod SMIS 42807(1303)};{Baltag E., Pocora I., Pocora V. (2009): Chiropterofauna din aria Cheile Bicazului, Cheile Şugăului, Peştera Toşorog (A Békási-szoros, Súgó-szoros és Toşorog barlang denevérfaunája). Migrans, XI(1): 2-4. Barti L. (1998): Liliecii. Rezultatele activităţii de numărătoarea şi determinarea liliecilor, desfăşurate sub egida Clubului de Speologie Crysis în perioada 1996 Oct. 1997 Iun. Speomond, 3: 32. Barti L. (1999): A torjai Büdöshegy természetes gázömléseinek denevér-áldozatai (1997-1999). Acta Siculica, Aluta XXIII, Acta Hargitensia VI., 1: 103-114. Barti L., Dóczy A., Jére Cs., Varga Á. (2006): Rezultatele recensământului de lilieci în locurile de hibernare subterane în Sud-estul Transilvaniei. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p.13. Barti L., Dóczy A., Jére Cs., Varga Á. (2007): Denevér-telelőhely ellenőrzések eredményei Délkelet-Erdélyben. Proceedings of the 5th Conference of the Bat Conservation in Hungary (Pécs, 3th to 4th of December 2005) and 6th Conference of the Bat Conservation in Hungary (Mártély, 12th to 14th of October 2007), Magyar Denevérkutatók Baráti Köre, Budapest, p. 51-62. Barti L., Jére Cs., Dóczy A., Szodoray-Parádi F. (2007): A Vargyas-szoros recens és szubfosszilis denevérfaunája és faunisztikai adatbázisa a kezdetektől 2007 februárjáig. Acta Siculica, p. 153-178. Borda D. (2002): The distribution of bats in Romanian caves (I). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza" , Bucureşti, XXXVII - XXXVIII (1998-1999): 223-230. Borda D. (2002): Chiropterele. in: Racoviţă Gh., Moldovan O., Onac B. (ed.): Monografia carstului din Muntii Padurea Craiului, Studiu monografic. Presa Universitară, Cluj-Napoca, p. 172-182. Dumitrescu M., Tanasachi J., Orghidan T. (1962-1963b): Răspândirea chiropterelor în R.P. Română. Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", Bucureşti, XXXIV: 509-575. Jére Cs., Dóczy A., Barti L. (2007): Results of research on the bat fauna of the Vârghiş Gorge (Eastern Carpathians, Romania). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", XLV-XLVI, p. 59-74. Nagy L.Z., Barti L., Dóczy A., Jére Cs., Postawa T., Szántó L., Szodoray-Parádi A., Szodoray-Parádi F. (2005): Survey of Romania's underground bat habitats Carpathian's underground bat habitats. Status and distribution of cave dwelling bats (2002-2004). Final report for the BP Conservation Programme. Survey of Southern and Western Carpathians underground bat habitats &amp;amp; Survey of Eastern Carpathians and Dobrogea underground bat habitats, Ed. Lizard, Cluj, pp. 44. Szodoray-Parádi F., Szodoray-Parádi A. (2005): Results on the investigatin on bats fauna in Vânători Neamţ Natural Park and conservation status of the occurring bat species. Studies and research in Vânători Neamţ Natural Park, I: 93-98.(1303)};{Baltag E., Pocora I., Pocora V. (2009): Chiropterofauna din aria Cheile Bicazului, Cheile Şugăului, Peştera Toşorog (A Békási-szoros, Súgó-szoros és Toşorog barlang denevérfaunája). Migrans, XI(1): 2-4. Barti L. (2002b): Semnalări ale liliacului nordic (Eptesicus nilssonii Keyserling et Blasius) din România. Acta Siculica, Acta Hargitensia VIII, 2: 133-138. Barti L., Varga Á. (2004): A torjai Büdöshegy gázasbarlangjainak, mofettáinak denevéráldozatai (1999-2002). Acta Siculica, 2003(1): 65-73. Barti L., Varga Á. (2005): A torjai Büdöshegy gázasbarlangjainak, mofettáinak denevéráldozatai. Proceedings of the 2nd, 3rd. and 4th Conference of the Bat Conservation in Hungary, Magyar Denevérkutatók Baráti Köre, Budapest, p. 91-95. Chachula O., Valenciuc N., Done A. (2008): Contributions to the study of Chiroptera from Moldavia (Romania). Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, ser. Biologie animală, 54: 237-244. Pocora, I., Pocora, V., Baltag, E.St. 2012: Swarming activity of bats at the entrance of Liliecilor Cave from Rarau Mountains. Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, s. Biologie animală, To LVII Valenciuc N., Chachula O. (2001): Eptesicus nilssoni Keyserling &amp;amp; Blasius, new species for Moldavia Fauna. Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Cluj, Mai 4-5, 2001. Valenciuc N., Done A., Chachula O. (2007): Despre prezenţa liliacului nordic - Eptesicus nillssonii Keyserlig şi Blasius 1839, în fauna României. Miscellanea Chiropterologica, 1: 25-29.(1303)};{Barti Levente, com. pers.(1303)};><Szilárd Sugár - INCDDD:{Rezultatele proiectului POS Mediu: „Elaborarea seturilor de măsuri de management, la nivel național, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra și Mustela lutreola”, cod proiect SMIS-CSNR 36515, Contract de finanţare nr.128261/01.03.2012(1355)};><Iftime Alexandru - Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa:{I.Ghira, M.Venczel, S.Covaciu-Marcov, G.Mara, P.Ghile, T.Hartel, Z.Torok, L.Farkas, T.Racz, Z.Farkas, T.Brad, 2002, "Mapping of Transilvanian Herpetofauna", In: "Nymphaea. Folia naturae Bihariae" XXIX, p. 145-201, Oradea(1166)};{Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(2001)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO980.16

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO982.486.-Lacul Sfânta Ana*0.02
RO982.487.-Tinovul Mohoș*0.06
RO982.486.-Lacul Sfânta Ana*0.02
RO982.487.-Tinovul Mohoș*0.06
RO982.486.-Lacul Sfânta Ana/0.00
RO982.487.-Tinovul Mohoș/0.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other 2.486.-Lacul Sfânta Ana*0.02
2.487.-Tinovul Mohoș*0.06
2.486.-Lacul Sfânta Ana*0.02
2.487.-Tinovul Mohoș*0.06
2.486.-Lacul Sfânta Ana/0.00
2.487.-Tinovul Mohoș/0.00

5.3 Site designation (optional)

-zona a fost desemnată ca arie protejată prin Hotărîrea Consiliului Județean Covasna nr. 39/2001.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Asociaţia Vinca Minor
Address:
Email:office@vincaminor.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0037 Ciomad Balvanyos
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Situl nu are întocmit plan de management. Nu a fost solicitat pentru a fi preluat în custodie.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0037
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY