Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0041

1.3 Site name

Coasta Rupturile Tanacu

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro
Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.853089
Latitude:46.675733

2.2 Area [ha]

322.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40C0  info      0.00 
62C0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Acinos arvensis                   
Allium moschatum                   
Bellevalia sarmatica                   
Campanula sibirica                   
Caragana frutex                   
Centaurea orientalis                   
Cephalaria uralensis                   
Cichorium intybus                   
Crataegus monogyna                   
Crocus reticulatus                   
Dichanthium ischaemum                   
Dorycnium pentaphyllum ssp. herbaceum                   
Ephedra distachya                   
Erophila verna                   
Eryngium campestre                   
Euphorbia helioscopia                   
Festuca valesiaca                   
Gagea pratensis                   
Galium verum                   
Hieracium pilosella                   
Hyacinthella leucophaea                   
Inula oculus-christi                   
Iris pumila                   
Jurinea consanguinea ssp. arachnoidea                   
Linum austriacum                   
Lolium perenne                   
Marrubium peregrinum                   
Onobrychis viciifolia                   
Oxytropis pilosa                   
Plantago media                   
Poa angustifolia                   
Rosa pimpinellifolia                   
Scorzonera laciniata                   
Thesium arvense                   
Verbascum phoeniceum                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.37
N074.40
N126.75
N1472.88
N153.08
N1612.52

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Relieful sitului de importanta comunitara Coasta Rupturile Tanacu este compus dintr-un versant abrupt cu o inclinare ce trece de 35◦. Substratul geologic este de vârstă sarmatiană, alcătuit dintr-un complex de marne, nisipuri fine, argiloase cu numeroase crotovine la suprafață și cochilii de lamelibranchiate. Solul este de tip cernoziomului de panta aflat in diferite stadiide levigare si erodare, cu treceri pana la sol lutos. Starea de conservare a bunurilor naturale care constituie obiectivul protectiei si conservarii este relativ buna dar regimul precipitațiilor, imbinat cu inclinarea terenului si în urma pășunatului, au favorizat alunecări de mari proporții, încât terenul este scos din folosință. În compozitia floristica a acestui sit se intalnesc o populație viguroasă de Caragana frutex (tufă lemnoasă), element continental irano-turanian, cu excepțional rol fitogeografic, Ephedra distachya (circel), Adonis hybrida (ruscuța), Allium moschatum, A. tauricum (ai de stepă), Bellevalia sarmatica, Onobrychis arenaria (sparceta), Hyacinthella leucophaea (zambila), Cirsium serrulatum (pălămida), s.a. Această bogăție floristică, cât și semnificația fitogeografica a geofondului conferă stațiunii de la Tanacu un caracter de unicitate, de tezaur informațional de mare valoare stiințifică. ;

4.2 Quality and importance

Rezervatia botanica Coasta Rupturile Tanacu se afla pe un versant abrupt, al carui panta trece de 35%, cu o vegetatie discontinua edificata de Batriochloa ischaemum (barbisoara). In aceste conditii s-a pastrat o populatie viguroasa de Caragana frutex (tufa lemnoasa), element continental, care contribuie prin sistemul radicular extensiv dezvoltat, la fixarea terenului si stoparea eroziunii solului. In aceasta rezervatie s-au identificat unele specii rare pentru flora tarii noastre ca de exemplu: Ephedra distachya, Bellevaria sarmatica, Onobrychis arenaria, etc.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Vițalariu Gh., 1973, Ephedra distachya L. în flora și vegetația Moldovei, Iași: Anale ști. Univ. „Al. I. Cuza”, XIX, s. II, a. Biol., f. 1: 203-206; Vițalariu Gh., 1968, Bellevalia sarmatica (Pall.) Woron. în flora României, Iași: Anale ști. Univ. „Al. I. Cuza”, XIV, s. II, a. Biol., f. 1: 159-161 + o fig.; Vițalariu Gh., 1970, Note floristice din bazinul Crasna (Podișul Central Moldovenesc), Iași: Anale ști. Univ. „Al. I. Cuza”, Ser. nouă, XVI, s. II, a. Biol., f. 2: 399-403.Lista critica a plantelor vasculare din Romania, Adrian Oprea, Editura Universitatii Al. Ioan Cuza Iasi, 2005. Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:{Cercetari în teren, 1998, Ion Sarbu, Adrian Oprea(62C0)};> <Simona Mihailescu - Institutul de Biologie al Academiei Române:{Dobrescu C., Vitalariu G.,1975, Un nou cenotaxon in vegetatia Moldovei, Anal. Sti. Univ. “Al.I. Cuza” Iasi, Serie noua, Sect. II. 92-95(40C0)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO986.18

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO982.776.-Tanacu - Coasta Rupturile+2.03
RO982.776.-Tanacu - Coasta Rupturile+2.03
RO982.776.-Tanacu - Coasta Rupturile+2.12

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other 2.776.-Tanacu - Coasta Rupturile+2.03
2.776.-Tanacu - Coasta Rupturile+2.03
2.776.-Tanacu - Coasta Rupturile+2.12

5.3 Site designation (optional)

Rezervatia botanica Coasta Rupturile Tanacu are o suprafata de 6 ha si este supusa protectiei din anul 1973 prin Decizia nr. 220 a Comitetului executiv al Consiliului Popular Judetean Vaslui si prin Decizia nr. 129/14.09.1994 a Consiliului Judetean Vaslui. Rezervatia este inclusa deasemenea in Anexa I a Legii nr. 5/2000, la pozitia 2776, tot cu o suprafata de 6 ha. Administratorul legal este Primaria Comunei Tanacu, judetul Vaslui.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Plan de management nr.250/02.02.2006.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0041
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY