Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0051

1.3 Site name

Cușma

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro
Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.836281
Latitude:47.153906

2.2 Area [ha]

44084.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO11Nord-Vest
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (77.57 %) Continental (22.43 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
4060  info      0.00 
4070  info      80  0.00   
6520  info      10  0.00   
7140  info      0.00   
7230  info      0.00   
9110  info      0.00 
9130  info      0.00 
91D0  info      0.00 
91E0  info      0.00 
91V0  info      0.00 
91Y0  info      0.00 
9410  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1138Barbus meridionalis           
F1138Barbus meridionalis           
A1193Bombina variegata           
I1078Callimorpha quadripunctaria                 
P4070Campanula serrata         
M1352Canis lupus         
F1163Cottus gobio           
F1122Gobio uranoscopus           
F1122Gobio uranoscopus           
I1052Hypodryas maturna                 
I4036Leptidea morsei           
I1060Lycaena dispar                 
M1361Lynx lynx         
I4054Pholidoptera transsylvanica           
P4116Tozzia carpathica         
A1166Triturus cristatus           
A2001Triturus montandoni           
A4008Triturus vulgaris ampelensis             
M1354Ursus arctos         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Baptria tibiale                   
2361Bufo bufo                   
2644Capreolus capreolus                   
2645Cervus elaphus                   
Drosera rotundifolia                   
1281Elaphe longissima                   
1363Felis silvestris                   
Fritillaria meleagris                   
Hieracium rotundatum                   
1203Hyla arborea                   
1261Lacerta agilis                   
1263Lacerta viridis                   
2424Lacerta vivipara                   
Larix decidua                   
Linnaea borealis                   
1357Martes martes                   
2631Meles meles                   
2632Mustela erminea                   
2634Mustela nivalis                   
2469Natrix natrix                   
Picea abies ssp. abies                   
Pinus mugo                   
1209Rana dalmatina                   
1213Rana temporaria                   
Rhododendron myrtifolium                   
1409Sphagnum spp.                   
Taxus baccata                   
Trollius europaeus                   
2473Vipera berus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.69
N080.55
N090.94
N120.75
N1413.12
N159.98
N1615.72
N1722.80
N1925.28
N211.85
N230.82
N267.43

Total Habitat Cover

99.93

Other Site Characteristics

Situl acoperă o zonă întinsă din partea nord-vestică a Munților Călimani acoperind și un important areal din Piemontul Călimanilor. Complexitatea cadrului geografic specific Călimanilor este datorată celor două straturi genetice vulcanic superior și vulcanogen-sedimentar inferior. Aglomeratele vulcanice formează aici, în nord-vestul Călimanilor, o masă compactă, întreruptă numai de intercalații și intruziuni de andezite și lave andezitice. Spre complexele de roci sedimentare ale Bazinului Transilvaniei aceste aglomerate apar sub forma unor versanți abrupți, stancoși, ce limitează clar eruptivul. Văile care străbat acest sector au albiile adânci și prinse intre pereți verticali înalți de 350-450 m (Bistrița Ardeleană, Repedea, șoimul de Jos, șoimul de Sus, Neagra, Scorușet, Tătarca, etc.). Complexitatea genetică și variabilitatea formelor geografice susține o diversitate floristică și faunistică deosebită. Elementele naturale completate de cele antropice, cum sunt: pășunile împădurite cu măr și păr sălbatic, s-au dovedit de-a lungul timpului favorabile dezvoltării unei populații viabile a carnivorelor mari, conferind zonei un specific aparte. Aspectele enumerate mai sus sunt susținute și de literatura de specialitate care menționează zona Cușma ca și o zonă în care se concentrează efective mari ale populației de urs în lunile de vară-toamnă.;

4.2 Quality and importance

Situl are o importanță deosebită în mod special pentru efectivele de urs, care găsesc în zona sitului adăpost (liniște) oferit de numerosele abrupturi și stâncării justificate și de toponimia locului (Stâncile Tătarului, Piatra Corbului, Piatra Cușmei, Cheile Bistriței Ardelene, Piatra lui Orban, etc.), la care se adaugă, pășunile împădurite cu măr și păr pădureț, de la baza versanților, importantă sursă de hrană mai ales în anii cu fructificație bogată. La efectivele evaluate se adaugă în anii cu fructificație mare la măr și păr pădureț exemplare care vin temporar pentru hrană din zonele adiacente sitului. Pășunile împădurite funcționează ca o zonă tampon ce face ca incursiunile urșilor în viile și livezile sau terenurile cultivate din zonă să fie destul de rare. Infrastructura în zona sitului Cușma este slab dezvoltată, majoritatea căilor de acces fiind de tip forestier. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
L690NI
HA04NI
HA04NO
LBNI
HBNO
LC01.01.01NI
ME01NI
MF03.02.03NI
HF03.02.03NO
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

1)Annette Mertens,Ovidiu Ionescu,(2000)-Ursul-Biologie,ecologie și management. 2)Lucrarile de evaluare a efectivelor de urs din perioada 2004-2006 ale gestionarilor de fonduri de vânătoare. 3)Fișa biotopului Corine-Cușma(J042BN027) 4)Cristoph Promberger, Ovidiu Ionescu (2000)-Lupul,Biologie,ecologie și management. 5)Cartea Roșie a Vertebratelor din România (2005). 6)Ioan Chintăuan, 2000: Bistrița-Năsăud - Natura și Monumentele Sale,Ed. Carpatica, Cluj-Napoca. 7)Mititelu D., colab., 1986, Flora Munților Călimani, Iași: Anale ști. Univ. „Al. I. Cuza”, XXXII, s. II, a. Biol.: 28-30; Csűrös șt., 1951, 8)Cercetări floristice și de vegetație în Munții Călimani, Stud. Cerc. ști., Acad. R.P.R., fil.Cluj, 1-2: 127-143 Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Alina Steopan - Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud:{Muzeul Judetean Bistrita Nasaud - Szvoboda Constantin(4060)};{Muzeul Judetean Bistrita Nasaud - Szvoboda Constantin(4070)};{Muzeul Judetean Bistrita Nasaud - Szvoboda Constantin(6520)};> <Vasile Gabriel Petras - Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud:{Muzeul Judetean Bistrita Nasaud - Szvoboda Constantin(4060)};{Muzeul Judetean Bistrita Nasaud - Szvoboda Constantin(4070)};{Muzeul Judetean Bistrita Nasaud - Szvoboda Constantin(6520)};{amenajamente silvice(9110)};{Chintauan, I., Stefan, V., Marquier, I., Coldea, Gh., 2004: Arii Protejate din Bistrita-Nasaud, Ed. Supergraph.(9130)};{amenajamente silvice(91D0)};{amenajamente silvice(91E0)};{amenajamente silvice(91V0)};{amenajamente silvice(91Y0)};> <Tibor Sos - INCDDD:{Studii efectuate in cadrul proiectului - “Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii in situl de importanta comunitara Cusma” - cod proiect SIMIS 42781(4070)};{Studii efectuate in cadrul proiectului - “Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii in situl de importanta comunitara Cusma” - cod proiect SIMIS 42781(6520)};{Studii efectuate in cadrul proiectului - “Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii in situl de importanta comunitara Cusma” - cod proiect SIMIS 42781(7140)};{Studii efectuate in cadrul proiectului - “Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii in situl de importanta comunitara Cusma” - cod proiect SIMIS 42781(7230)};> Documentatie specii : <Alina Steopan - Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud:><Vasile Gabriel Petras - Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud:><Ecoanalitic Ecoanalitic - Ecoanalitic SRL:{Studii efectuate in cadrul proiectului - “Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii in situl de importanta comunitara Cusma” - cod proiect SIMIS 42781(4070)};{Studii efectuate in cadrul proiectului - “Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii in situl de importanta comunitara Cusma” - cod proiect SIMIS 42781(4116)};><Tibor Sos - INCDDD:{Studii efectuate in cadrul proiectului - “Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii in situl de importanta comunitara Cusma” - cod proiect SIMIS 42781(4008)};><Vasile Otel - Institutul Delta Dunarii:{Davideanu G. et al. (2006). Data concerning the fish communities of the upper Bistrita river. Acta Ichth. I: 75-83(1122)};{Davideanu G. et al. (2006). Data concerning the fish communities of the upper Bistrita river. Acta Ichth. Romanica, I: 75-83(1138)};><Victoria Tatole - Muzeul Grigore Antipa:><Sergiu Mihut - USI SRL:{Referat analiza distributiei speciilor criteriu de lepidoptere: S. MIHUT(1078)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO021.63
RO984.62

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO02K-Parcul Național Călimani*0.52
RO982.201.-Piatra Corbului+0.01
RO982.212.-Piatra Cușmei+0.02
RO982.214.-Valea Repedea+0.63
RO982.215.-Tăul Zânelor+0.01
RO982.217.-Locul fosilifer Râpa Mare *0.00
RO982.218.-Cheile Bistriței Ardelene+0.58
RO982.220.-Râpa Verde*0.00
RO982.221.-Peștera Comarnic+0.01
RO982.224.-Stâncile Tătarului+0.31
RO982.201.-Piatra Corbului+0.01
RO982.212.-Piatra Cușmei+0.02
RO982.214.-Valea Repedea+0.63
RO982.215.-Tăul Zânelor+0.01
RO982.217.-Locul fosilifer Râpa Mare *0.00
RO982.218.-Cheile Bistriței Ardelene+0.58
RO982.220.-Râpa Verde*0.00
RO982.221.-Peștera Comarnic+0.01
RO982.224.-Stâncile Tătarului+0.31
RO02K-Parcul Național Călimani*0.53
RO982.201.-Piatra Corbului+0.01
RO982.212.-Piatra Cușmei+0.01
RO982.214.-Valea Repedea+0.61
RO982.215.-Tăul Zânelor+0.01
RO982.217.-Locul fosilifer Râpa Mare +0.00
RO982.218.-Cheile Bistriței Ardelene+0.54
RO982.221.-Peștera Comarnic+0.01
RO982.224.-Stâncile Tătarului+0.29
RO02K-Parcul Național Călimani*0.58

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other K-Parcul Național Călimani*0.52
2.201.-Piatra Corbului+0.01
2.212.-Piatra Cușmei+0.02
2.214.-Valea Repedea+0.63
2.215.-Tăul Zânelor+0.01
2.217.-Locul fosilifer Râpa Mare *0.00
2.218.-Cheile Bistriței Ardelene+0.58
2.220.-Râpa Verde*0.00
2.221.-Peștera Comarnic+0.01
2.224.-Stâncile Tătarului+0.31
2.201.-Piatra Corbului+0.01
2.212.-Piatra Cușmei+0.02
2.214.-Valea Repedea+0.63
2.215.-Tăul Zânelor+0.01
2.217.-Locul fosilifer Râpa Mare *0.00
2.218.-Cheile Bistriței Ardelene+0.58
2.220.-Râpa Verde*0.00
2.221.-Peștera Comarnic+0.01
2.224.-Stâncile Tătarului+0.31
K-Parcul Național Călimani*0.53
2.201.-Piatra Corbului+0.01
2.212.-Piatra Cușmei+0.01
2.214.-Valea Repedea+0.61
2.215.-Tăul Zânelor+0.01
2.217.-Locul fosilifer Râpa Mare +0.00
2.218.-Cheile Bistriței Ardelene+0.54
2.221.-Peștera Comarnic+0.01
2.224.-Stâncile Tătarului+0.29
K-Parcul Național Călimani*0.58

5.3 Site designation (optional)

9 arii protejate cuprinse în Situl Cușma au fost declarate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III - a zone protejate: 2201 Piatra Corbului 5 ha 2212 Piatra Cușmei 5 ha 2214 Valea Repedea 222 ha 2215 Tăul Zânelor 15 ha 2217 Locul Fosilifer Râpa Mare 1 ha 2218 Cheile Bistriței Ardelene 15 ha 2220 Râpa Verde 1 ha 2221 Comarnic 5 ha 2224 Stâncile Tătarului 25 ha.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Asociația Proprietarilor de Pădure din Comuna Bistriţa Bârgăului - Ocolul Silvic Bistrița Bârgăului
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0051 Cușma și al celor 9 arii naturale protejate de interes național incluse în sit
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Începând cu luna iulie 2010 custode este Asociaţia Proprietarilor de Pădure Bistriţa-Bârgăului - Ocolul Silvic Bistriţa-Bârgăului. Este în curs de elaborare regulamentul şi planul de management al sitului.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0051
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY