Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0072

1.3 Site name

Dunele de nisip de la Hanul Conachi

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro
Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:27.578975
Latitude:45.571839

2.2 Area [ha]

249.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO22Sud-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Steppic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6120  info      23  0.00 
91AA  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1088Cerambyx cerdo           
P4067Echium russicum           
R1220Emys orbicularis           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Allium guttatum                   
Astragalus varius                   
2361Bufo bufo                   
Campanula macrostachya                   
Carex stenophylla                   
Delphinium fissum                   
Dianthus giganteiformis ssp. kladovanus                   
1342Dryomys nitedula                   
Echinops ritro ssp. ruthenicus                   
Euphorbia peplis                   
Galanthus elwesii                   
1203Hyla arborea                   
Juncus capitatus                   
Mollugo cerviana                   
1341Muscardinus avellanarius                   
Fu  Myriostoma                   
Ornithogalum orthophyllum ssp. psammophilum                   
Paeonia peregrina                   
Rindera umbellata                   
Salix rosmarinifolia                   
Salvia aethiopis                   
Syrenia cana                   
Syrenia montana                   
Viola hymettia                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N121.78
N150.68
N1678.78
N2618.76

Total Habitat Cover

100.00000000000001

Other Site Characteristics

Rezervatia Hanu Conachi este amplasată la contactul a două unităti geomorfologice - câmpia Tecuciului cu câmpia Siretului inferior, pe depozite Holocene (Cuaternar) reprezentate de depozite aluviale cu stratificatie încrucisată, nisipuri si loessuri; Relieful din aria rezervatiei se prezintă sub formă de dune, cu altitudinii variabile de origine fluviatilă si eoliană. Rezervatia cuprinde patru statiuni alese după criterii tipologice: 1. Pădure de stejar cu păducel si salcâm având un covor vegetal bine dezvoltat; 2. Asociatii de coada soricelului si secară 3. Pâlcuri de mesteacăn si asociatii de Brometem tectori; 4. Zona dunelor propriu-zise cu vegetatie săracă cu elemente de floră arenicolă.;

4.2 Quality and importance

Aria naturală protejată Dunele de nisip de la Hanu Conachi are o suprafață totală de 199,3 ha conform Legii nr.5/2000. Din cel 199,3 ha ale Rezervației Naturale hanu Conachi, 17,6 ha reprezintă zonă de conservare specială, respectiv dunele de nisip, diferența de suprafață de 181,7 ha fiind ocupate de arborete artificiale. Habitate de padure de foioase de Robinia pseudaccacia, Quercus pedunculiflora, Q. robur; Arbori seculari de Quercus robur si Betula pendula - relicve glaciare; Specii rare unicate în flora din Romănia: Metopobactus rayi, Gnophosa spinosa, Zelotes Muncus, Micaria sosiabilis, Phelegra nigra; Flora arenicola rara si endemica de tip submediteranian si ponticspecifica dunelor nisipoase fluviatile: Dianthus capitatus, D. deserti, D. pallens, D. polymorphus, Polygonium arenarium, P. patulum, Secale silvestre, Holoschoenus vulgaris, Corispermum nitidum, Festuca vaginata, F. valesiaca, Salix rosmarinifolia, Nepeta ucrainica, Dicthamus albus; Elemente faunistice pontice si mediteraneene, unicat in Moldova si foarte rare în România, cum este: sopârla de nisip (Eremias arguta); Fauna herpetologică reprezentată prin elemente importante sub raport zoografic si anume: Emys orbicularis, cât si Coluber jugularis caspius, a cărui limită nordică de răspândire atinge aria nisipurilor de la Hanu Conachi; A fost semnalată si prezenta altor elemente mediteraneene ca de exemplu Lacerta taurica si acarianul parazit, Leptotrombium (hypotrombium) hasei; Coleoptere rare: Hipolia parvula, Anisoplia deserticale, Anomalia dubia, Crypocephalus gamma, Crasomelia marginata; Au fost identificate, de asemenea, doua tasocenoze de aranee: din padurea de stejar; de pe pajistile mezoxerofile si xerofile si de pe dunele de nisip.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MK04NO
ML07NI
ML08NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Dihoru Gh., 2002, Speciile de Tragopogon de la Hanu Conachi, Argesis, Stud. Comunic., Ser. ști. Nat., IX-X: 103-107; Mititelu D., Sârbu I., Pătrașc Adriana, Gociu Zoe & Oprea A. 1993. Flora și vegetația județului Galați. Iași: Bul. Grăd. Bot. Univ. „Al. I. Cuza”, 4: 69-101 + 3 tab.; Mititelu D., colab., 1969, Caracterul florei și vegetației din Câmpia Galaților și Brăilei, Com. de Bot., SSB, X: 191-200 + 9 foto; OPREA A., 1998, Flora și vegetația din Câmpia Tecuciului și Bazinul Inferior al Siretului (Jud. Galați)”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Biologie: 296 pp.; OPREA Ad., 2004, Forest vegetation in the Tecuci Plain (Galați county), Bul. Grăd. Bot. Univ. Alexandru Ioan Cuza Iași, 12: 53-74; OPREA Ad., 2003, Vegetația arenarie din Câmpia Tecuciului (Jud. Galați), Bul. Grăd. Bot. Univ. Alexandru Ioan Cuza Iași, t. 11: 139-158; OPREA Ad., 1998, Festuca beckeri (Hack.) Trautv. in the southern part of Moldavia region-Romania. An. șt. Univ. Iași, XLIV, s. II, a. Biol. veget.: 109-112. ICAS București, 1997 - Amenajamentul Ocolului silvic Galați; Alesinschi Al.,Olaru V.,Gairling A., 1967 - Contribuții la cunoașterea lepidopterelor din sudul Moldovei (studiu sistematic și zoogeografic) (nata 1)- Lucrări științifice vol.I, Inst. Ped. Galați; Mititelu D. și Colaboratorii 1973 - Contribuții la cunoașterea răspândirii unor plante în Moldova. Studii și comunicări Bologie vegetală 6.Muzeul științele Naturii Bacău. Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Matei-Ionuț Dragomir - Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice:{Observatii în teren.&amp;#x0D; (6120)};{Observatii în teren.&amp;#x0D; (91AA)};> <Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:> <N2000 Grup - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor:{reîncadrare 6120(6120)};> Documentatie specii : <Ana Gabriela Nazare - Agentia pentru Protectia Mediului Galati:><Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:><Eugen Nitu - Institutul de Speologie Bucuresti:><Iftime Alexandru - Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa:{Fuhn, I., Vancea, S., 1961. Fauna R.P.R. – vol. XIV, fasc. II: Reptilia. Ed. Acad. Rom., Bucuresti.(1220)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO98278.46

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO982.402.-Dunele de nisip de la Hanul Conachi*89.23
RO982.402.-Dunele de nisip de la Hanul Conachi*89.23
RO982.402.-Dunele de nisip de la Hanul Conachi=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other 2.402.-Dunele de nisip de la Hanul Conachi*89.23
2.402.-Dunele de nisip de la Hanul Conachi*89.23
2.402.-Dunele de nisip de la Hanul Conachi=100.00

5.3 Site designation (optional)

Hotarârea Consiliului Judetean Galati nr.46/10.11.1994, privind instituirea regimului de protectie oficiala a unor zone de pe teritoriul judetului Galati Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a -zone protejate, publicata în M. Of. 152/2000, pozitia 2.402. O.U. nr.236/2000, publicata în M. Of. nr.625/2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.462/2001, publicata în M.Of. nr.433/2001 Legislatia europeana si internationala : Directiva Pasari79/409/CEE, Directiva Habitate, Flora si Fauna92/43/CEE, conventiile internationale privind diversitatea biologica si dezvoltarea durabila a sistemelor socio-economice locale

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice
Address:
Email:office@acdb.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și al ariilor naturale protejate cu care se suprapune
Link:

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0072
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY