Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0088

1.3 Site name

Gura Vedei - Șaica - Slobozia

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro
Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:25.821092
Latitude:43.757175

2.2 Area [ha]

10137.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO31Sud - Muntenia
RO31Sud - Muntenia
RO31Sud - Muntenia

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
91F0  info      0.00       
92A0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F4125Alosa immaculata           
F4125Alosa immaculata           
F1130Aspius aspius           
A1188Bombina bombina           
F1149Cobitis taenia           
R1220Emys orbicularis           
F1124Gobio albipinnatus           
F2555Gymnocephalus baloni           
F1157Gymnocephalus schraetzer           
M1355Lutra lutra           
M1310Miniopterus schreibersii           
M1310Miniopterus schreibersii           
F1145Misgurnus fossilis           
M1321Myotis emarginatus           
M1321Myotis emarginatus           
M1324Myotis myotis           
M1324Myotis myotis           
M1303Rhinolophus hipposideros           
M1303Rhinolophus hipposideros           
M1302Rhinolophus mehelyi           
M1302Rhinolophus mehelyi           
F1134Rhodeus sericeus amarus           
F1146Sabanejewia aurata           
M1335Spermophilus citellus           
I1032Unio crassus           
F1160Zingel streber           
F1159Zingel zingel           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N040.58
N0644.96
N072.03
N124.20
N144.20
N151.33
N1642.21
N210.38
N260.11

Total Habitat Cover

100.00000000000001

Other Site Characteristics

Situl Gura Vedei-Saica -Slobozia este amplasat în bazinul inferior al râului Vedea, făcând parte din Lunca inferioară a Dunării,subunitatea Lunca-Pasărea, cuprinzând și zona dig-mal.Unitatea geomorfologică întâlnită este cea de luncă.Din punct de vedere geologic, acest sit aparține marii unități structurale Platforma Moesică, iar cuvertura sedimentară este alcătuită din depozite loessoide și depozite aluviale de vârstă holocenă, foarte variate ca textură,în zona albiei minore depozitele sunt aproape exclusiv depozite aluviale,ce formează șirul grindurilor fluviatile;

4.2 Quality and importance

Situl a fost desemnat datorită prezenței în cadrul acestuia atăt a habitatelor de interes cât și datorită prezenței unor specii de interes: Tipuri de habitate (2) 91F0Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris), pe 0,05% din suprafață; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba, pe 10% din suprafață; Specii de mamifere (6): 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavă a lui Mehely) Specii de amfibieni și reptile (2): 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roșie); 1220 - Emys orbicularis(Broască țestoasă de apă) Specii de pești (10): 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcușor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborț de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1145 - Misgurnus fossilis (țipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariță); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar). Prezenta speciei Unio crassus in perimetrul extins.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MD03.02NO
LD03.02NI
HH01NO
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
M853NI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Banarescu, P., 2005: Pisces. In: Botnariuc, N., Tatole, V. (ed.): Cartea Rosie a vertebratelor Romaniei, Ed. Curtea Veche, Bucuresti Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Iovu-Adrian Biris - Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice:{Proiectul LIFE GREENDANUBE.(91F0)};{Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M., Mihailescu, S., Biris, I.A. (2005). Habitatele din România. Edit. Tehnica Silvica, Bucuresti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X)(92A0)};> Documentatie specii : <Vasile Otel - Institutul Delta Dunarii:><Alexandru Iftime - Muzeul Grigore Antipa:><Victoria Tatole - Muzeul Grigore Antipa:{Date teren.(1032)};><Iftime Alexandru - Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa:{Date teren(1335)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO0471.41

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO04B4.-Cama - Dinu - Păsărica*23.23
RO04IV.47.-Ostrovul Gâsca+0.56
RO04B4.-Cama - Dinu - Păsărica+23.30
RO04IV.47.-Ostrovul Gâsca+0.51
RO04B4.-Cama - Dinu - Păsărica+23.30
RO04IV.47.-Ostrovul Gâsca+0.51

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other B4.-Cama - Dinu - Păsărica*23.23
IV.47.-Ostrovul Gâsca+0.56
B4.-Cama - Dinu - Păsărica+23.30
IV.47.-Ostrovul Gâsca+0.51
B4.-Cama - Dinu - Păsărica+23.30
IV.47.-Ostrovul Gâsca+0.51

5.3 Site designation (optional)

Pe raza județului Teleorman, situl nu are statut de protecție și în interiorul său se află Ostrovul Gâsca, ce are statut de rezervație naturală, declarată prin HG nr.2151/2004.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Nu există plan de management şi până la desemnarea acestui sit se vor impune măsuri de conservare de către autoritatea publică locală pentru protecţia mediului.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0088
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY