Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0089

1.3 Site name

Gutâi - Creasta Cocoșului

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro
Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.849744
Latitude:47.698550

2.2 Area [ha]

688.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO11Nord-Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
4030  info      0.00 
4060  info      0.00 
6230  info      0.00 
6410  info      0.00 
6430  info      0.00 
7110  info      0.00 
7140  info      0.00 
7230  info      0.00 
9110  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1193Bombina variegata                 
P4070Campanula serrata           
P1758Ligularia sibirica           
M1361Lynx lynx           
A2001Triturus montandoni                 
M1354Ursus arctos                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Andromeda polifolia                   
Angelica archangelica                   
1762Arnica montana                   
2644Capreolus capreolus                   
Cardamine glanduligera                   
2645Cervus elaphus                   
Dactylorhiza maculata                   
Diphasiastrum complanatum                   
Drosera rotundifolia                   
1281Elaphe longissima                   
Epipactis helleborine                   
1363Felis silvestris                   
1866Galanthus nivalis                   
Gladiolus imbricatus                   
Huperzia selago                   
2424Lacerta vivipara                   
Lepus europaeus                   
Lilium martagon                   
Lycopodiella inundata                   
5104Lycopodium annotinum                   
5105Lycopodium clavatum                   
1357Martes martes                   
Melampyrum saxosum                   
2631Meles meles                   
1341Muscardinus avellanarius                   
2632Mustela erminea                   
2634Mustela nivalis                   
1312Nyctalus noctula                   
Phyteuma tetramerum                   
Pinus mugo                   
1309Pipistrellus pipistrellus                   
Platanthera bifolia                   
1326Plecotus auritus                   
1209Rana dalmatina                   
1213Rana temporaria                   
2351Salamandra salamandra                   
Scheuchzeria palustris                   
2607Sciurus vulgaris                   
Sus scrofa                   
Symphytum cordatum                   
Telekia speciosa                   
2353Triturus alpestris                   
Trollius europaeus                   
Vaccinium oxycoccos                   
Vaccinium uliginosum                   
2473Vipera berus                   
Vulpes vulpes                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N144.67
N1662.93
N170.27
N1912.68
N2218.66
N260.78

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Creasta Cocoșului este o formă de relief mai bizară, o colină ascuțită, crenelată, de cca. 200 m lungime, cu pereții fisurați, cu aspect de fierăstrău și o diferență de nivel de 40 m (vest), 80 m (est) și 150 m (nord). Roca este reprezentată de andezite cu piroxeni, hornblendă, biotit și cuarț de Gutâi, curgeri de lave de grosime remarcabilă (peste 400 m), ce apar pe un areal eliptic, cu lungime E-V de cca. 3 km și N-S de 1-2 km, între vârfurile Secătura și Gutâiul Mic (Apostolii). Se consideră că există o structură vulcanică de tip “dom de lavă”, de mari dimensiuni, sau o îngemănare a produselor vulcanice puse în loc prin aparate de tip central (Secătura, Gutâiul Doamnei, Gutâiul Mare). În ambele interpretări geologice, Creasta Cocoșului reprezintă un rest de curgere de lavă situat la nivelul platoului, dar afectat de eroziunea diferențială pe flancuri, un martor de eroziune.;

4.2 Quality and importance

Aria protejata Creasta Cocosului , prin complexul de factori geologici, botanici, faunistici, reprezinta una dintre cele mai spectaculoasa teritorii din judetul Maramures. Aceasta arie cuprinde pintenul de stanci acoperit de vegetatie scunda de tufarisuri subalpine, dar si zonele invecinate ocupate de braul de padure tampon, edificata de fagete, cat si suprafetele de pajisti care ocupa colinele marginase. De asemenea, pe suprafata ariei protejate se gasesc, ca habitate semnificative si de mare importanta ecologica, tinoave stabilizate cu o flora caracteristica. Ponderea cea mai mare o ocupa tufarisurile subalpine edificate de afin si merisor incadrate în categoria de habitat a tufărișurilor sud-est carpatice de afin. Față de situațiile obișnuite, acestea se găsesc la altitudini ceva mai mici, nedepășind 1100-1300 m. Versanții sunt inclinați puternic până la moderat cu substrate acide din roci silicioase. Speciile edificatoare sunt cele două de Vaccinium, însoțite de ierburi precum: Nardus stricta, Luyula luzuloides, Deschampsia flexuosa, Campanula abietina, Campanulla serrata, Potentilla ternata, Anntenaria dioca, Melampyrum saxosum, Homogyne alpina, Soldanella hungarica, Geum montanum, Melampyrum sylvaticum etc. Parțial aceste fitocenoze s-au instalat pe locul unor foste jnepenișuri. Rămășițe ale acestor formațiuni vegetale de maximă valoare ecologică se mai văd pe versantul orientat spre Cavnic. Din păcate, specia edificatoare, Pinus mugo este prezentă doar prin trunchiurile carbonizate, vechi de mai multe decenii. Ca specii de amestec găsindu-se Alnus viridis, Juniperus sibirica etc. Făgetul instalat sub creastă nu ocupă suprafețe semnificative, constituind doar o fâșie relativ disjunctă față de pădurile de fag de pe cuprinsul Munțior Gutâi. Este bine închegat, cu un strat arborescent asiv sub care se dezvoltă un strat regenerativ din puieți de diferite vârste. Stratul arbustiv este constituit din Daphne mezereum, Sambucus racemosus, Lonicera xylosteum, Ligustrum vulgare etc. Fiind un făget instalat pe un sol scheletic, moderat acid stratul ierbos destul d emodest ca și închegare este constituit din specii acidofile: Luyula luyuloides, Calamagrostis arundinaceea, Vaccinium myrtyllus, dar și Cardamine glanduligera, Rubus hirtus, Galium odoratum Dicranum scoparium, Rhytiadelphus triquetrum etc. În preajma Crestei Cocoșului, incluse în aria protejată sunt și habitatele praticole, pajiști edificate atât de Nardus stricta, cât și de Festuca rubra și Agrostis capillaris. Sunt pajiști tipice cu compoziție floristică relativ diversă, în bună stare de conservare. O atenție sporită merită tinoavele cuprinse pe teritoriul ariei protejate. Taul Chendroaiei, aflat chiar la baza Crestei, dar și tările de la Hoteni. Sunt edificate de sphagnete sși au o compoziție floristică foarte tipică acestor formațiuni vegetale, prezente fiind: Vaccinium ulliginosum, Drosera rotundifolia, Scheuyeria palustris, etc. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MD01.02NO
MD01.02NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Studiul de fundamentare stiintifica realizat de Asociatia EcoLogic, în cadrul proiectului “Conservarea integrată a biodiversității prin dezvoltarea de forme alternative generatoare de venit pentru comunitățile din jurul Rezervației Creasta Cocoșului”, finanțat prin Programul GEF de Granturi Mici. Consultanti: Dr. Marian Monica – Universitatea de Nord, Beres Iosif si Chis Ioan – Muzeul Stiintelor Naturii, Muzeul Maramuresului Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:{Proiect LIFE-Nature FOREST-ALP NATURA 2000 RO si Studiul de fundamentare stiintifica realizat de Asociatia EcoLogic, în cadrul proiectului “Conservarea integrata a biodiversitatii prin dezvoltarea de forme alternative generatoare de venit pentru comunitat(7230)};> <N2000 Grup - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor:{Negrean G. com. pers.(4030)};> <Florescu Florentina - WWF DCP:{Studiul de fundamentare stiintifica realizat de Asociatia EcoLogic, în cadrul proiectului “Conservarea integrata a biodiversitatii prin dezvoltarea de forme alternative generatoare de venit pentru comunitatile din jurul Rezervatiei Creasta Cocosului”(4060)};{Studiul de fundamentare stiintifica realizat de Asociatia EcoLogic, în cadrul proiectului “Conservarea integrata a biodiversitatii prin dezvoltarea de forme alternative generatoare de venit pentru comunitatile din jurul Rezervatiei Creasta Cocosului”(6230)};{Proiect LIFE-Nature FOREST-ALP NATURA 2000 RO si Studiul de fundamentare stiintifica realizat de Asociatia EcoLogic, în cadrul proiectului “Conservarea integrata a biodiversitatii prin dezvoltarea de forme alternative generatoare de venit pentru comunitat(6410)};{Studiul de fundamentare stiintifica realizat de Asociatia EcoLogic, în cadrul proiectului “Conservarea integrata a biodiversitatii prin dezvoltarea de forme alternative generatoare de venit pentru comunitatile din jurul Rezervatiei Creasta Cocosului”(6430)};{Proiect LIFE-Nature FOREST-ALP NATURA 2000 RO si Studiul de fundamentare stiintifica realizat de Asociatia EcoLogic, în cadrul proiectului “Conservarea integrata a biodiversitatii prin dezvoltarea de forme alternative generatoare de venit pentru comunitat(7110)};{Proiect LIFE-Nature FOREST-ALP NATURA 2000 RO si Studiul de fundamentare stiintifica realizat de Asociatia EcoLogic, în cadrul proiectului “Conservarea integrata a biodiversitatii prin dezvoltarea de forme alternative generatoare de venit pentru comunitat(7140)};{Proiect LIFE-Nature FOREST-ALP NATURA 2000 RO si Studiul de fundamentare stiintifica realizat de Asociatia EcoLogic, în cadrul proiectului “Conservarea integrata a biodiversitatii prin dezvoltarea de forme alternative generatoare de venit pentru comunitat(7230)};{Proiect LIFE-Nature FOREST-ALP NATURA 2000 RO si Studiul de fundamentare stiintifica realizat de Asociatia EcoLogic, în cadrul proiectului “Conservarea integrata a biodiversitatii prin dezvoltarea de forme alternative generatoare de venit pentru comunitat(9110)};> Documentatie specii : <Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:><Iftime Alexandru - Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa:{Negus S., com. pers.(1354)};{Negus S., com. pers.(1361)};><Florescu Florentina - WWF DCP:{Beres Iosif, Chis Timur(1193)};{Beres Iosif, Chis Timur(2001)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO9829.30

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO982.568.-Lacul Morărenilor*0.35
RO982.577.-Creasta Cocoșului*8.91
RO982.568.-Lacul Morărenilor*0.35
RO982.577.-Creasta Cocoșului*8.91
RO982.568.-Lacul Morărenilor+0.50
RO982.577.-Creasta Cocoșului+10.28

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other 2.568.-Lacul Morărenilor*0.35
2.577.-Creasta Cocoșului*8.91
2.568.-Lacul Morărenilor*0.35
2.577.-Creasta Cocoșului*8.91
2.568.-Lacul Morărenilor+0.50
2.577.-Creasta Cocoșului+10.28

5.3 Site designation (optional)

Rezervația Creasta Cocoșului înființat în anul 1954 prin Hotărârea Consiliului de Miniștrii nr. 514, reconfirmat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 207 din 1977 și nr. 37 din 14.11.1994, este arie naturală protejată încadrată la categoria monumente ale naturii corespunzătoare categoriei a III-a I.U.C.N. Zona tampon a fost instaurată pe baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 26 din 23.12.2003 al Comunei Desesti, extinderea acesteia fiind confirmată de Hotărârea de Consiliu Local nr. 4 din 26.01.2006 al Comunei Ocna Sugatag, iar atribuirea statutului zona de conservare speciala pentru turbaria Taurile Chendroaiei fiind confirmata de Hotărârea de Consiliu Local nr. 8 din 26.04.2006.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Până în prezent nu este nici un plan de management pentru acest sit.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0089
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY