Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0093

1.3 Site name

Insulele Stepice Șura Mică - Slimnic

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro
Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:24.147222
Latitude:45.873403

2.2 Area [ha]

441.2000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      0.00 
6210  info      0.00 
6240  info      0.00 
6410  info      0.00 
6430  info      0.00 
6440  info      0.00 
6510  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4068Adenophora lilifolia           
P1617Angelica palustris           
A1193Bombina variegata           
P4091Crambe tataria           
P4067Echium russicum         
R1220Emys orbicularis           
P4097Iris aphylla ssp. hungarica           
F1145Misgurnus fossilis         
I4043Pseudophilotes bavius                 
A1166Triturus cristatus                   
A4008Triturus vulgaris ampelensis           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Adonis vernalis                   
Allium albidum                   
Anacamptis pyramidalis                   
Astragalus dasyanthus                   
Clematis integrifolia                   
Dictamnus albus                   
Galium boreale                   
Gentiana pneumonanthe                   
Glaucium flavum                   
Iris pumila                   
Mercurialis ovata                   
Orchis coriophora ssp. coriophora                   
Plantago maxima                   
Poa badensis                   
Prunus tenella                   
Silene chlorantha                   
Sisymbrium polymorphum                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.76
N078.39
N129.40
N1450.35
N1528.19
N160.13
N210.65
N230.13

Total Habitat Cover

100.00000000000001

Other Site Characteristics

Aspectul general al reliefului este cel al unui podiș vălurit, deluros, compartimentat în fâșii interfluviale pe directia de scurgere a văilor, care s-au adâncit în depozitele neogene și cuaternare. Prezența insulelor de stepă în această regiune se poate explica prin anumite particularități ale climei și reliefului. Astfel, temperatura medie anuală este înjur de +9° C (dar pe versanții însoriți ea este mult mai mare, apreciată la peste +10° C), iar precipitațiile medii anuale în jur de 650 mm. Factorul determinant al repartiției asociațiilor de plante îl constituie însă umiditatea solului, care este determinată la rândul ei de înclinația pantelor, condițiile de insolație și de mișcarea aerului. Astfel, sub acțiunea acestor agenți umiditatea cea mai mică este pe pantele de sud și sud-vest ale dealurilor, care prin înclinația lor sunt expuse toată ziua radiației solare, care vara cad perpendicular pe suprafața solului, încălzindu-le puternic, iar vânturile predominante bat tot din sud, mai ales primăvara, topind devreme zăpada și uscând pantele expuse. Din aceste considerente pantele de sud și sud-vest ale dealurilor supuse conservării în cadrul rețelei Natura 2000 prezintă cel mai mare interes biogeografic, fiind locul de staționare al speciilor xeroterme și xerofile. (Drăgulescu, C., Bude, M.C., 1999 – “Dinamica vegetației din rezervația „Dealul Zakel” (jud. Sibiu)”, Acta oecologica, vol. VI, nr. 1-2).;

4.2 Quality and importance

Situl \"șura Mare - șura Mica - Dealul Sibiului\" este desemnat pentru protejarea a patru specii de plante vasculare din Anexa II a Directivei Habitate, și anume: 1. Adenophora lilifolia, 2. Angelica palustris, 3. Crambe tataria, 4. Iris aphylla ssp. hungarica. De asemenea, pajiștile din poligoanele sitului, găzduiesc habitate din Anexa II a Directivei Habitate, precum: - 40A0* Tufărișuri subcontinentale peri-panonice - 6210 Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia) - 6240* Pajiști stepice subpanonice - 6430 Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie până în etajele montan și alpin - 6410 Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae) - 6440 Pajiști aluviale din Cnidion dubii - 6510 Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04NO
MA04NI
ML05NO
ML05NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03NI
LA03NI
LA03NO
MB01.02NO
HB01.02NI
MB02.03NI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Drăgulescu C. 2005. Errata la „Cormoflora județului Sibiu”, 2003, Edit. Pelecanus, Brașov (comunicare personală). Drăgulescu C. & colab. 2004. Uncertain species in the cormoflora from Sibiu county. Cluj-Napoca: Contrib. Bot.: 13-19. Drăgulescu C. 2003. Cormoflora județului Sibiu. Schneider-Binder, E. (1978) - Zur Okologie und Zonologie des Riesenwegerichs (Plantago maxima Juss. ) - Muzeul Bruckenthal, Studii si Comunicari seria Stiintele Naturii 22: 137-172.Edit. Pelecanus, Brașov: 1-533 + 7 tab. + 15 fig. + o planșă. Drăgulescu C. 1986. Molinietele cu Peucedanum rochelianum Heuff. în sudul Transilvaniei. București: Stud. cerc. Biol., Ser. biol. veget., 38(1): 28-37. Drăgulescu C. 1977. Caracterizarea generală a florei și vegetației împrejurimilor comunei Păuca (jud. Sibiu), Stud. Com., Muz. ști. Nat. Brukenthal, Sibiu: 79-89. Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Ion Sarbu - AGBR:{Oprea Ad. 2010. Investigatii proprii de teren.(40A0)};{Cercetarile in teren ale Prof. dr. Constantin Dragulescu, Universitatea Lucian Blaga Sibiu&amp;#x0D; Janssen, J. A. M., Schaminée, J. H. J. experti olandezi în cadrul proiectului de Twinning RO2004/IB/EN-02(6240)};> <Mihai Petrescu - Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu:> <Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:{Oprea Ad. 2010. Investigatii proprii de teren.(40A0)};{Oprea Ad. 2010. Investigatii proprii de teren.(6210)};{Oprea Ad. 2010. Investigatii proprii de teren.(6240)};{Oprea Ad. 2010. Investigatii proprii de teren.(6410)};{Oprea Ad. 2010. Investigatii proprii de teren.(6430)};{Oprea Ad. 2010. Investigatii proprii de teren.(6440)};{Oprea A. 2010. Investigatii de teren.&amp;#x0D; (6510)};{Oprea Ad. 2010. Investigatii proprii de teren.(6510)};> <Ion Grigoras - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunarii:{Universitatea Babes Bolyai-Badarau Al.(6510)};> Documentatie specii : <Mihai Petrescu - Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu:><Flaviu Tomuta - APM_SB:{Proiect POS Mediu - Managementul conservativ al siturilor de importanţă comunitară “Insulele stepice Şura Mică - Slimnic”, “Movilele de la Păucea” şi “Mlaca Tătarilor”- RAPORT privind ”Evaluarea stării de conservare a populaţiei de Bombina variegata, Triturus cristatus, Emys orbicularis, Triturus vulgaris ampelensis în SCI Mlaca Tătarilor şi SCI Insulele stepice Şura Mică - Slimnic”(1145)};><Laszlo Rakosy - Facultatea de Biologie si Geologie:{Schneider E. in lit.(4043)};><Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:><Ion Grigoras - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunarii:><Alexandru Iftime - Muzeul Grigore Antipa:{Observatii în teren.&amp;#x0D; (1166)};{Sos, T., Hegyeli, Zs. 2014. Characteristic morphotype distribution predicts the extended range of the “Transylvanian” smooth newt, Lissotriton vulgaris ampelensis Fuhn 1951, in Romania. North-Western Journal of Zoology 11(1): 34-40(4008)};><Iftime Alexandru - Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa:{Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Zs., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002. Mapping of Transsylvanian Herpetofauna. Nymphaea – Folia naturae Bihariae, 29: 145-201, Oradea(1193)};{Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Zs., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002. Mapping of Transsylvanian Herpetofauna. Nymphaea – Folia naturae Bihariae, 29: 145-201, Oradea(1220)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO985.37

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO982.698.-Dealul Zackel*1.92
RO982.698.-Dealul Zackel*1.92
RO982.698.-Dealul Zackel+1.53

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other 2.698.-Dealul Zackel*1.92
2.698.-Dealul Zackel*1.92
2.698.-Dealul Zackel+1.53

5.3 Site designation (optional)

Acest sit nu conține zone aflate sub regim de protecție legală. Insă în preajma unui poligon (la nord de șura Mare) se află un alt sit N2000 și anume: Insulele stepice de la Slimnic (Jud. Sibiu).

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Nu există structură de administrare
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0093 Insulele Stepice Șura Mică - Slimnic
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Nu există planuri de management pentru poligoanele desemnate pentru situl nou propus \"şura Mare - şura Mica - Dealul Sibiului\".

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0093
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY