Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0223

1.3 Site name

Sărăturile Ocna Veche

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro
Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.804617
Latitude:46.576386

2.2 Area [ha]

140.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO11Nord-Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1310  info      0.00 
1530  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1903Liparis loeselii           
P1389Meesia longiseta           
P4087Serratula lycopifolia           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N124.79
N1414.68
N1518.54
N2361.99

Total Habitat Cover

100.00000000000001

Other Site Characteristics

Ocna Veche de sare, este rezultatul activității de extracție a sării începută de timpuriu, încă din preajma sec. XIII. În urma acestor activități extracvtive, a rezultat un complex ansamblu de rețele ce fac legătura cu principalele mine de exploatare. Existența masivului de sare la suprafață în cadrul unei microdepreiuni (Microdepresiunea Băile Sărate), a favorizat apariția unor întinderi mai mult sau mai puțin umede sărăturate. În urma exploatărilor de suprafață, sau a alunecărilor de teren, au apărut lacuri saline în diferite stadii de evoluție, cu concentrații saline diferite. În mecanismul de formare a lacurilor au colaborat 3 factori: morfogeneza depresiunii formată în podiș, prezența masivului de sare și acțiunile antropice de exploatare a sării. Pentru formarea nămolului cu utilizări terapeutice, factorilor amintiți li se asociază caracteristicile particulare biotice.;

4.2 Quality and importance

În cadrul complexului de galerii și mine, există un complex de biocenoze algale și de micro-organisme particulare, adaptate unei salinități crescute a mediului. În cadrul Băilor Sărate, în special în zonele înmlăștinite, s-au instalat asociații vegetale halofile caracteristice (Salicornia herbacea).;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
H690NI
HA08NO
MD01NO
HE01NO
HE01.01NI
ME02.01NO
HE03.01NI
HE03.01NO
MG02NO
MG02.10NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj -harti 1982, modificata ulterior in urma aplicarii Legii 18/1991; Crișan,R.,Pașca,D.,Marinel,V.,Zborovski,E.,Drăgan-Buladra,M.,Kiss,S. (1988): Enzymological study of muds from salt lakes in Turda, Stud. UBB sect. Biol. Cluj-Napoca, Ed.St.,32(2): 76-86; (1994): Contract 5936/1994, Ariile protejate de importanță națională, Prefectura Cluj-Napoca, responsabil Contract I.Bedeleanu, manuscris; (1999): Turda - 20 de secole de istorie, Primăria Turda, Ed. Promedia Plus, Cluj-Napoca; Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:{Cercetari în teren, 2006(1310)};{Cercetari în teren, 2005, Adrian Oprea(1530)};> <N2000 Grup - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor:{Simona Mihailescu, Sârbu I. com. pers.(1530)};> Documentatie specii : <Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO98173.58

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO982.343.-Sărăturile și Ocna Veche*27.50
RO982.343.-Sărăturile și Ocna Veche*74.15
RO982.343.-Sărăturile și Ocna Veche+71.93

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other 2.343.-Sărăturile și Ocna Veche*27.50
2.343.-Sărăturile și Ocna Veche*74.15
2.343.-Sărăturile și Ocna Veche+71.93

5.3 Site designation (optional)

2000-statut de arie protejată de interes național, prin Legea nr.5/2000 de amenajare a teritoriului/Sectiunea a III-a, poziția 2343, cu o suprafata de protecție de 10 ha;

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii "Grupul Milvus"
Address:
Email:office@milvus.ro

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management și Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

1.Plan de Urbanism,Municipiul Turda; 2.Legislatia nationala in vigoare.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0223
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY