Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0241

1.3 Site name

Tinovul Apa Lina - Honcsok

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro
Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.190778
Latitude:46.194397

2.2 Area [ha]

7830.1000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO12Centru
RO12Centru

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
4060  info      0.00 
6230  info      0.00 
6410  info      0.00 
6520  info      0.00 
7230  info      0.00 
91D0  info      0.00 
91E0  info      0.00 
91V0  info      0.00 
9410  info      0.00       
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus             
M1352Canis lupus             
P1758Ligularia sibirica           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Alnus incana                   
Betula humilis                   
Betula pubescens                   
Bruckenthalia spiculifolia                   
Calamagrostis canescens                   
Calluna vulgaris                   
Carex diandra                   
Carex flava                   
Carex riparia                   
Dactylorhiza maculata                   
Drosera rotundifolia                   
Epilobium hirsutum                   
Epilobium roseum                   
Eriophorum vaginatum                   
Filipendula ulmaria                   
5104Lycopodium annotinum                   
5105Lycopodium clavatum                   
Mentha longifolia                   
Menyanthes trifoliata                   
Potentilla palustris                   
1213Rana temporaria                   
2351Salamandra salamandra                   
Salix pentandra                   
Salix starkeana                   
Saperda carcharias                   
Spiraea salicifolia                   
Trientalis europaea                   
Trollius europaeus                   
Vaccinium myrtillus                   
Vaccinium oxycoccos                   
Valeriana dioica ssp. simplicifolia                   
Zootoca vivipara                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0911.67
N120.18
N1412.03
N153.48
N1611.49
N173.90
N1947.75
N269.43

Total Habitat Cover

99.93

Other Site Characteristics

Situl este situat in Muntii Nemira bazinetul paraului Apa Lina la o altitudine de 940-980m, pe substrat de flis (gresii). Situl este complex, în alcătuirea sa regăsim rariști de tinov cu pin silvestru, molid și mesteacăn pufos, care alternează cu turbării oligotrofe de Eriophorum vaginatum și Sphagnum recurvum, cu turbării mezo-oligotrofe cu Carex rostrata și Sphagnum recurvum precum și pajiști umede cu Deschampsia caespitosa și Agrostis stolonifera. Pe locurile mai ridicate se întâlnesc suprafețe reduse de molidișuri acidofile. Structura naturală a fiecărui habitat din sit este foarte bine conservată. Arboretele se caracterizează printr-o mare variabilitate dimensională, regenerarea naturală fiind activă. Asociațiile de plante erbacee au o ridicată diversitate floristică (cu ocazia descrierii habitatelor au fost identificate unele specii care nu au fost citate anterior – Gentiana pneumonanthe, Comarum palustre). O parte din suprafața sitului face parte din fondul forestier și o mică parte din rest este rezervație naturală. Folosința terenului din afara fondului forestier este de pășune și de pășune împădurită. Suprafata inclusa in fond forestier reprezinta parte din subparcela silvica 22A din unitatea de productie IX Apa Lina (Ocolul silvic Bretcu). ;

4.2 Quality and importance

Se remarca structura naturala foarte bine conservata a habitatelor forestiere, reprezentata prin: diversitatea mare de varste si dimensiuni; prezenta regenerarii naturale a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat; vigoarea de crestere a pinului silvestru și a mesteacănului pufos. De asemenea habitatele de mlaștini și pajiști se află într-o stare naturală. Asociațiile de plante erbacee au o ridicată diversitate floristică (cu ocazia descrierii habitatelor au fost identificate unele specii care nu au fost citate anterior – Gentiana pneumonanthe, Comarum palustre). In sit este prezentă și Ligularia sibirica, populația fiind bine reprezentată (~ 700 de exemplare cantonate în ~ 1 ha). Situl este alimentat si strabatut de o retea densa de paraie care creaza si intretin mediul specific de zona inmlastinita oligotrofa. Prin amenajamentul silvic arboretelor din fondul forestier li s-a atribuit functia speciala de protectie fiind supuse regimului de conservare deosebita. ;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04NI
LL10NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBNI

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

-Amenajamentul Ocolului Silvic Brețcu (Unitatea de productie IX Apa Lina). -Pop E., 1960. Mlastinile de turba din Republica Populara Romana. Editura -Academiei Republicii Populare Romane Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:{Date din teren, 2010, ONG, Voloncs C.&amp;#x0D; &amp;#x0D; Coldea Gh., Kovács A. (1969) Cercetari fitocenologice în Muntii Nemirei. St. si Cerc. Biol. Ser. Bot., 21(2): 95–104.(6230)};{Date din teren, 2010, ONG, Voloncs C.&amp;#x0D; &amp;#x0D; Coldea Gh., Kovács A. (1969) Cercetari fitocenologice în Muntii Nemirei. St. si Cerc. Biol. Ser. Bot., 21(2): 95–104.&amp;#x0D; (6410)};{Date din teren, 2010, ONG, Voloncs C.&amp;#x0D; &amp;#x0D; Coldea Gh., Kovács A. (1969) Cercetari fitocenologice în Muntii Nemirei. St. si Cerc. Biol. Ser. Bot., 21(2): 95–104.&amp;#x0D; (6520)};{Date din teren, 2010, ONG, Voloncs C.&amp;#x0D; &amp;#x0D; Coldea Gh., Kovács A. (1969) Cercetari fitocenologice în Muntii Nemirei. St. si Cerc. Biol. Ser. Bot., 21(2): 95–104.&amp;#x0D; (7230)};> <Simona Mihailescu - Institutul de Biologie al Academiei Române:{Mititelu D., Barabas N., 1980-1993, Flora si vegetatia Muntilor Nemira, Studii si Comunic., 29-48(4060)};> <Iovu-Adrian Biris - Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice:{date din teren 2010(6230)};{date din teren(6410)};{date din teren(6520)};{date din teren 2009-2010(7230)};{cercetare in teren ForestAlpNatura2000RO(91D0)};{date din teren(91E0)};{date din teren 2009-2010 ale ONG Voloncs C,(91V0)};{date din teren din 2009-2010.(91V0)};{cercetare in teren ForestAlpNatura2000RO(9410)};> <Florescu Florentina - WWF DCP:{cercetare in teren ForestAlpNatura2000RO(91D0)};{cercetare in teren ForestAlpNatura2000RO(9410)};> Documentatie specii : <Mircea Gog - Agentia pentru Protectia Mediulu Sf. Gheorghe:><Szilard Szabo - APM_HR:{„Studiu privind favorabilitatea habitatelor şi identificarea zonelor cheie cu risc de fragmentare a habitatului pentru specia lup” – Proiect LIFE13/NAT/RO/000205 „Implementarea celor mai bune practici pentru conservarea in-situ a speciei Canis lupus la nivelul Carpaţilor Orientali”(1352)};{Baza de date APM Harghita realizată în perioada 2008-2015(1352)};{Rapoartele de evaluare a efectivelor de specii strict protejate din perioada 2008-2015 realizate de AVPS Miercurea Ciuc pentru fondul cinegetic 26 Plăieşi respectiv de către AVPS Fux Nyires pentru fondul cinegetic 21 Apa Roşie(1352)};><Levente Barti - Cons. Jud. Covasna, CJPNDRS:{Observatii în teren.&amp;#x0D; (1308)};><Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO984.38

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO982.467.-Tinovul de la Plăieșii de Jos+1.28
RO982.467.-Tinovul de la Plăieșii de Jos+1.28
RO982.467.-Tinovul de la Plăieșii de Jos+1.82

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other 2.467.-Tinovul de la Plăieșii de Jos+1.28
2.467.-Tinovul de la Plăieșii de Jos+1.28
2.467.-Tinovul de la Plăieșii de Jos+1.82

5.3 Site designation (optional)

Situl a fost desemnat ca arie protejata prin H.C.J. Covasna nr. 39/2001

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)

Amenajamentul Ocolului silvic Bretcu Amenajamentul silvic al padurilor proprietate privata a composesoratului Bela Falva Planul de management al rezervaţiei naturale Tinovul Plaiesii de Jos

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0241
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY