Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0250

1.3 Site name

Ținutul Pădurenilor

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro
Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.507761
Latitude:45.714147

2.2 Area [ha]

7064.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO42Vest
RO42Vest

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9110  info      0.00 
9130  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1193Bombina variegata           
M1352Canis lupus           
M1355Lutra lutra             
M1361Lynx lynx           
M1354Ursus arctos           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
2644Capreolus capreolus                   
2645Cervus elaphus                   
1281Elaphe longissima                   
1363Felis silvestris                   
Lepus europaeus                   
1357Martes martes                   
2631Meles meles                   
1256Podarcis muralis                   
Sus scrofa                   
1295Vipera ammodytes                   
Vulpes vulpes                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N090.33
N143.59
N1666.48
N175.15
N1915.63
N268.81

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Zona aparține unității epimetamorfice din partea de NE a masivului Poiana Ruscă. Din punct de vedere al petrografiei semnalăm prezența șisturilur epimetamorfice, care sunt străbătute de numeroase corpuri magmatice puse în zonă în diferite perioade geologice, șisturi sericito-cloritoase, care prezintă mineralizații de hematit, oligist și magnetit. Aspectul actual este de panou înalt(peneplenă pretortoriană); văile au profile largi, sunt puțin adânci, cu versanți domoli și curs meandrat în amonte. Vegetația dominantă este cea de arborete naturale de fag cu structuri pluriene, cvasivirgine.;

4.2 Quality and importance

Acest sit este constituit aproape în totalitate din arborete de fag cu vârste de peste 100 ani conservate în starea lor naturală. Arboretele conțin elemente în vârstă de până la 180-200 ani, cu dimensiuni excepționale(diametre peste 1,5 m și înălțimi peste 40 m). Habitatele de interes comunitar întâlnite aici sunt: Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum și Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion).;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBNO
MBNI
MF03.01NO
MF03.01NI
MF03.02.03NI
MF03.02.03NO
LG01.03NI
MK03.06NI
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBNO

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

Amenajamentul silvic(O.S. Dobra),1997 Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Adriana Badea - Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara:{ing. silv. V. Rados (DS Deva, OS Dobra)(9110)};> <Anca Ungureanu - Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara:{amenajamente silvice(9130)};> <Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:{Proiectul LIFE 05NAT/RO/00176 Habitate prioritare forestiere, alpine si subalpine din România(9110)};> Documentatie specii : <Anca Ungureanu - Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara:><Szilárd Sugár - INCDDD:{Rezultatele proiectului POS Mediu: „Elaborarea seturilor de măsuri de management, la nivel național, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra și Mustela lutreola”, cod proiect SMIS-CSNR 36515, Contract de finanţare nr.128261/01.03.2012(1355)};><Iftime Alexandru - Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa:{Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Zs., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002. Mapping of Transsylvanian Herpetofauna. Nymphaea – Folia naturae Bihariae, 29: 145-201, Oradea(1193)};{Date ICAS(1352)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO9816.65

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO982.525.-Codrii seculari de pe valea Dobrișoarei și Prisloapei*2.78
RO982.525.-Codrii seculari de pe valea Dobrișoarei și Prisloapei*6.80
RO982.525.-Codrii seculari de pe valea Dobrișoarei și Prisloapei+7.07

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other 2.525.-Codrii seculari de pe valea Dobrișoarei și Prisloapei*2.78
2.525.-Codrii seculari de pe valea Dobrișoarei și Prisloapei*6.80
2.525.-Codrii seculari de pe valea Dobrișoarei și Prisloapei+7.07

5.3 Site designation (optional)

Situl cuprinde aria naturală protejată de interes național cu același nume, declarată prin Legea 5/2000.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Nu există structură de administrare
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Custodele rezervaţiei naturale Codrii seculari de pe văile Dobrişoarei şi Prisloapei a depus la Academia Română Regulamentul şi Planul de management al ariei naturale protejate în vederea obţinerii avizului.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0250
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY