Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

ROSCI0255

1.3 Site name

Turbăria de la Dersca

1.4 First Compilation date

2006-12

1.5 Update date

2016-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministerul Mediului
Address:               
Email:john.smaranda@mmediu.ro
Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:26.262372
Latitude:47.933406

2.2 Area [ha]

19.4000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
RO21Nord-Est

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      0.00 
6430  info      0.00 
7120  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1617Angelica palustris           
I4027Arytrura musculus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Dactylorhiza incarnata                   
Menyanthes trifoliata                   
Orchis laxiflora ssp. elegans                   
Pedicularis sceptrum-carolinum                   
Fu  Peucedanum sceptrum-carolinum                   
Phragmites australis                   
Potentilla palustris                   
Salix pentandra                   
Salix repens                   
Salix rosmarinifolia                   
Serratula radiata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0689.74
N1210.22

Total Habitat Cover

99.96

Other Site Characteristics

Situl este situat în partea de vest a județului Botoșani.Din punct de vedere geologic perimetrul Lozna-Dersca se încadrează în Platforma Moldovenească ce posedă un pachet de sedimente în grosime de 1000-5000 m . Fundamentul cristalin este alcătuit din micașisturi, șisturi amfibolice-roci mezometamorfice, iar în partea superioară de roci epimetamorfice de tipul șisturilor sercito-cloritoase, roci carbonatice, roci porfirogene. Stiva de sedimente dispuse peste fundamentul cristalin aparțin paleozoicului, mezozoicului și neozoicului. Datorită capilarității ridicate a plantelor ce alcătuiesc stratul turbifer apa își găsește un bun locaș de acumulare în aceste zăcăminte (apa de zăcământ). Apele au un aspect de mlaștină datorită dispunerii zăcămintelor pe un pat argilos impermeabil, Turbăria de la Dersca fiind o mlaștină eutrofă. ;

4.2 Quality and importance

Este habitat rar în românia prin grosimea stratului de turbă eutrofă până la neutră (1,5 - 6 m grosime). Aici sumt adăpostite unele specii de plante rare în flora vasculară a României. Stratul de turbă este format în special din briofite printre care dominant este Drepanocladus aduncus și alte specii cum sunt: Chrysohypnum sommerfeltii, C. chrysohypnum, Callergon giganteum, Funaria hygrometrica, Marchantia plymorpha. Turba are un pH de 6,8-7,6 și s-a format pe un strat impermeabil de argilă peste care se află un strat de pietrișde râu. Temperatura medie anuală este de 8,3 grade Celsius și media plurianuală a precipitațiilor este de 563,3 mm.;

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04NO
MC01.03NO
LD01.02NO
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown0
sum0

4.5 Documentation

1.D. Mititelu, T. Chifu, 1980-1993, Flora și vegetația județului Botoșani, din volumul Studii și comunicări, Complexul Muzeal științele Naturii, Ioan Borcea , Bacău, România 2.Ion Sârbu, Adrian Oprea, Ionel Lupu, 2005, Specii de plante vasculare amenințate din Moldova, pag 18, Asociația Dendro-Ornamentală, Anastasie Fătu Iași, România 3.Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V., Mihăilescu S., 1994- Lista Roșie a plantelor superioare din România. Institutul de biologie- Studii, Sinteze, documentații de ecologie, 1: 1-52 4.ștefan N.,Oprea Adrian,2002,Rezervații naturale din jud. Botoșani. Documentatie specifica: Documentatie habitate: <Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:{Mititelu D., colab., 1974, Vegetatia mlastinei de la Lozna - Dersca (Jud. Botosani), Stud. Com. Muz. sti. Nat. Bacau: 183-196(6430)};> Documentatie specii : <Adrian Oprea - Gradina Botanica Iasi:><Sergiu Mihut - USI SRL:{Rákosy, L. (1996): “Die Noctuiden Rumaniens”, Stapfia 46(4027)};> Documentatie de compilare: Structura de baza SQL server: Sorin Andrei - ROSA, Grigoras Ion -INCDD.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
RO98235.54

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
RO982.227.-Turbăria de la Dersca*67.77
RO982.227.-Turbăria de la Dersca*67.77
RO982.227.-Turbăria de la Dersca=100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other 2.227.-Turbăria de la Dersca*67.77
2.227.-Turbăria de la Dersca*67.77
2.227.-Turbăria de la Dersca=100.00

5.3 Site designation (optional)

Această rezervație are o suprafață de 10 ha. Este inclusă în Anexa I a Legii nr. 5/2000, la propoziția 2227 - "Turbăria de la Dresca". Din punct de vedere administrativ aparține comunei Dresca, Județul Botoșani. Este o rezervație de interes botanic în principal, fiind inclusă în categoria IV - IUCN.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Nu are structură de administrare
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Planul de management al sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca și al Rezervației Naturale Turbăria de la Dersca
Link:

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)

Planul de management a fost realizat de APM Botoşani şi a fost avizat de Academia Română.Principalele obiective cuprinse în planul de management sunt: Obiectiv nr. 1:Elaborarea hărţii în format GIS şi delimitarea pe harta cadastrală a Rezervaţiei Naturale Turbăria Dersca. Obiectiv nr. 2:Stabilirea strategiei de gestionare a Rezervaţiei Naturale Turbăria Dersca. Obiectiv nr.3:Crearea bazei de date specializate privind Rezervaţia Naturală Turbăria Dersca. Obiectiv nr.4:Protecţia speciilor sălbatice şi habitatelor din Rezervaţia Naturală Turbăria Dersca. Obiectiv nr.5:Gestionarea resurselor agricole ale Rezervaţiei Naturale Turbăria Dersca. Obiectiv nr. 7:Gestionarea resurselor turistice ale Rezervaţiei Naturale Turbăria Dersca. Obiectiv nr. 8: Monitoringul ecologic al Rezervaţiei Naturale Turbăria Dersca. Obiectivul nr. 9:Reabilitarea ecologică a zonelor din Rezervaţia Naturală Turbăria Dersca. Obiectivul nr. 10: Promovarea cooperărilor la nivel naţional şi internaţional . Obiectivul nr.11: Dezvoltarea relaţiilor cu publicul.

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:ROSCI0255
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY